Ros-net, kan een computer straks bepalen of je rosacea hebt?

Ik heb een beetje een vreemd onderzoek gevonden:

Nemen we straks allemaal een selfie en weet onze telefoon dan of we rosacea hebben? Misschien wel. Maar het nut en de noodzaak voor zoiets ontgaan mij nog een beetje. Nu gaan we naar de huisarts, die al dan niet vaststelt dat we rosacea hebben. We krijgen gelijk wat middeltjes mee om uit te proberen, want ja, niet alle gangbare medicijnen zijn effectief en zeker niet voor iedereen.

Straks nemen we een selfie?, stelt de computer vast of we rosacea hebben en vervolgens gaan we met onze selfie naar de dokter om middeltjes te halen die al dan niet werken. Hmmm. :

Uit een recent door NRS gefinancierd onderzoek is gebleken dat een computerondersteunde rosacea-analysetool de mogelijkheid biedt om de visuele beoordelingspraktijken te verbeteren die dermatologen gebruiken om de aandoening te evalueren. Dit eerste onderzoek vergroot de kans dat artsen en patiënten met rosacea op een dag toegang hebben tot technologie die minder subjectief en minder variabel is dan de meest gebruikelijke diagnostische methoden van vandaag.

Onder leiding van Dr. Benjamin Kaffenberger verzamelde het team van zes onderzoekers van de Afdeling Dermatologie van de Ohio State University en de Wake Forest School of Medicine afbeeldingen, klinische bevindingen en demografische gegevens van 166 rosacea-patiënten, evenals drie tot vijf fotografische hoeken van elke patiënt . De onderzoekers wilden aanvankelijk een algoritme bouwen dat lijkt op een algoritme dat ze eerder hadden ontwikkeld voor acne, maar dankzij de vooruitgang in computertechnologie konden ze kunstmatige intelligentie gebruiken om een ​​”deep learning” -algoritme te creëren dat specifiek op rosacea was gericht.

Het algoritme, genaamd “Ros-NET”, is gebaseerd op digitale afbeeldingen die zijn gemaakt met natuurlijk wit licht en heeft geen hulp nodig bij het lokaliseren van gebieden die zijn getroffen door rosacea. In plaats daarvan gebruikt het algoritme natuurlijke gezichtskenmerken om gezichtsgrenzen te bepalen en verlichtingskenmerken om rosacea-gevoelige gebieden te identificeren. De onderzoekers gebruikten meer dan 1 miljoen patiëntbeelden uit bestaande databases om de detectiemogelijkheden van het algoritme te trainen en te verfijnen.

Het Ros-NET-systeem kon rosacea 88-90% van de tijd nauwkeurig identificeren. Onderzoekers merkten echter op dat het huidige raamwerk de soorten symptomen of laesies niet kan bepalen en de getroffen gebieden niet in detail kan beschrijven. Verder werk aan het algoritme zou deze factoren moeten helpen verbeteren, zeiden ze.

De wetenschappers merkten op dat de grootste behoefte aan toekomstige ontwikkeling van computerondersteunde rosacea-diagnose aanvullende patiëntbeelden en grotere identificatienauwkeurigheid zijn, waaronder het gebruik van een grotere diversiteit aan patiëntbeelden, huidtypes, rosacea-types en uiteenlopende ernst.

Ik vroeg mij af wat de onderzoekers heeft bewogen, behalve een zak met geld, om een dergelijk algoritme te ontwikkelen. En ben op zoek gegaan naar de reden.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31849118/

 

De diagnose van rosacea wordt voornamelijk gedaan door een lichamelijk onderzoek en een consistente anamnese. Kwalitatieve menselijke beoordeling is echter vaak subjectief en lijdt aan een relatief hoge intra- en inter-waarnemer variabiliteit bij het evalueren van patiëntuitkomsten.

 

 

 

Kortom, de beoordeling van mensen is niet erg betrouwbaar.

Jammer dat diezelfde kwalitatieve menselijke beoordeling wordt gebruikt om het algoritme te vullen en te beoordelen.

Ik had liever gezien dat ze hun geld, tijd en energie staken in iets dat werkt om het probleem op te lossen.

Wie weet ben ik veel te kritisch en lost dit straks een enorm probleem op. Ik ben heel benieuwd naar je mening.

Nieuwe richtlijn rosacea

Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief werd ik geattendeerd op de nieuwe richtlijn voor rosacea.

Ik wil de link graag met jullie delen.

Heel overzichtelijk en schematisch.

 

https://nvdv.nl/patienten/richtlijnen-en-onderzoek/richtlijnen/2494?paragraph=287540

 

De richtlijn in ingedeeld naar kenmerken. Niet naar subtypes

Dit heeft een aantal voordelen denk ik. Het maakt de behandeling in ieder geval duidelijker.

Toch is het zo dat de eerdere subtypen bedacht zijn omdat symptomen vaak samen tegelijk voorkomen. En dit brengt mij op een eerder artikel uit 2016, waarin ik mij afvraag of rosacea niet gewoon een container begrip is en de subtypes eigenlijk compleet andere aandoeningen zijn. Een indeling naar symptomen is in ieder geval een vooruitgang.

 

Zie ook dit bericht over hoe verwarrend de classificatie kan zijn.

Rhinophyma preventie en behandeling

Ik kwam onderstaand artikel tegen op een Amerikaanse website voor dermatologen en wil het graag met jullie delen:

Rhinophyma is een cosmetisch vervormende aandoening met onvervulde behoeften – zowel in het begrijpen van etiologie als in behandelingsopties, zegt Deborah S. Sarnoff, MD, klinisch hoogleraar dermatologie in New York

“Rhinophyma is een zeer gênant probleem met enorme negatieve psychosociale implicaties als gevolg van de misvorming en vermeende associatie met alcoholgebruik, en het kan ook functionele gevolgen hebben. Het kan de ademhaling, het slapen, eten, drinken en zelfs het gezichtsvermogen verstoren,” Dr. Sarnoff zegt. “De afgelopen jaren zijn er enkele medische vorderingen gemaakt om de roodheid geassocieerd met rhinophyma te maskeren en te beheersen, maar chirurgie is nog steeds de enige optie om de misvorming te corrigeren. Het veld staat wijd open voor onderzoekers die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor preventie en behandeling van rhinophyma, ”zegt ze.

Rhinophyma is een subtype van rosacea dat wordt gekenmerkt door een verdikte huid en vergroting van de talgklieren, en er kunnen ook prominente telangiëctasieën, venulectasieën en poriën zijn. De pathologie heeft betrekking op de huid, niet op kraakbeen of bot, en treft meestal de neus – meestal de onderste tweederde. Er kunnen zich echter ook phymateuze veranderingen voordoen op het voorhoofd, de oren, de kin en de oogleden.
Hoewel rosacea veel vaker voorkomt bij vrouwen, lopen mannen met rosacea een groter risico om rhinophyma te ontwikkelen dan hun vrouwelijke tegenhangers. Bovendien wordt rhinophyma vaker gezien bij blanken dan bij andere raciale groepen, en vooral bij blanken met een zeer blanke huid.
‘Een reden voor deze verschillen is niet bekend. Ze suggereren dat er een hormonale of genetische component kan zijn die bijdraagt ​​aan rhinophyma, en andere theorieën stellen Demodex-mijten voor, blootstelling aan ultraviolet licht, hitte, vitaminetekort en alcohol- of cafeïnegebruik kunnen oorzakelijke of verergerende factoren zijn, ”zegt Dr. Sar

Aangenomen wordt dat de fymateuze veranderingen het gevolg zijn van niet-gereguleerde oppervlakkige vaatverwijding en vasculaire instabiliteit, wat leidt tot lekkage van de lymfe in de omliggende weefsels. Ophoping van lymfe veroorzaakt  fibrose vergrote talgklieren.
“Bij mensen die een bril dragen, kan de druk van de neuskussentjes in het bijzonder de lymfedrainage belemmeren en de lokalisatie van phymateuze veranderingen in het onderste tweederde deel van de neus verklaren”, merkt Dr. Sarnoff op.

BEHANDELINGSOPTIES
Vasculaire specifieke lasers of intensieve behandeling met gepulseerd licht gericht op bloedvaten kunnen worden gebruikt om roodheid en telangiëctasieën te verminderen. Medische behandelingen die roodheid kunnen helpen verlichten, zijn onder meer  ivermectine, brimonidine en oxymetazoline en orale aspirine, clonidine en propranolol.

Chirurgie  blijft echter de enige optie voor weefselcontouring. Benaderingen die de voorkeur hebben, zijn onder meer de bloedloze, verwarmde scalpeltechniek, radiofrequente ablatie, elektrochirurgie en laserresurfacing met behulp van een kooldioxide-, erbium: YAG- of neodynium: YAG-laser.
PREVENTIEVE STRATEGIEËN
Er zijn aanwijzingen dat chronische lage dosis isotretinoïne (5-10 mg / dag) die in een vroeg stadium van rhinophyma is begonnen, kan helpen de talggroei te verminderen. Daarnaast is er belangstelling geweest voor het gebruik van tamoxifen.
“Er zijn studies nodig om te onderzoeken of deze geneesmiddelen nuttig kunnen zijn voor het beperken van de progressie van rhinophyma, inclusief de toedieningsroute “, zegt Dr. Sarnoff

 

Mestcellen kunnen een sleutelrol spelen

Mestcellen lijken een ingewikkelde rol te spelen in de pathofysiologie van rosacea en zouden volgens recente onderzoeksresultaten1 als potentiële doelwitten voor toekomstige therapieën kunnen dienen.

GERELATEERD: Een nieuw doelwit voor de behandeling van rosacea: de mestcel

Rosacea treft wereldwijd ongeveer 5% van de volwassen bevolking en kan een aanzienlijke invloed hebben op de levenskwaliteit van een patiënt en kan leiden tot zelfbeschadiging, depressie, angst en sociale fobie.

“Rosacea is een complexe aandoening die wordt veroorzaakt door een probleem met het immuunsysteem en neurovasculaire disregulatie waarbij vele soorten ontstekingscellen betrokken zijn”, schrijven Lin Wang, MD, en collega’s, afdeling dermatologie, West China Hospital,  Chengdu, China, in het artikel dat verscheen onlangs in Frontiers in Medicine.
“Microben, ultraviolette straling, temperatuur, stress en een beschadigde huidbarrière kunnen triggers zijn, wat een versterkte aangeboren immuunrespons en / of neurovasculaire ontregeling stimuleert.”

Het is algemeen bekend dat mestcellen in vrijwel alle weefsels van het hele lichaam voorkomen en vooral in de huid en slijmvliezen voorkomen. Als zodanig zijn mestcellen een van de eerste cellen van het immuunsysteem die reageren op allergenen en invasieve pathogenen.
De differentiatie, overleving en migratie van mestcellen vereisen een stamcelfactor, die kan worden gereguleerd door keratinocyten, schrijven de auteurs van het onderzoek, en de activering en migratie van mestcellen spelen een belangrijke rol bij het reguleren van de homeostase (balans).

“Eenmaal geactiveerd, kunnen de mestcellen de afgifte van verschillende andere stoffen bevorderen en een aanzienlijk effect hebben op de pathofysiologie van diverse ontstekingsziekten,” Dr. Wang et al. schrijven.

Deze stoffen omvatten histamine, tryptase en chymase die de allergische cascade initiëren. Effectormoleculen waaronder bloedplaatjes-activerende factor en prostaglandinen kunnen worden gemaakt na celstimulatie, zeggen de auteurs, en cytokinen waaronder interleukine-1, transformerende groeifactor-bèta, TNF-alfa en vasculaire endotheliale groeifactor kunnen worden vrijgegeven, waardoor de mestcellen verder worden geactiveerd.

Kortom de mestcellen zetten allerlei processen in gang die leiden tot ontsteking.

“Deze effectors kunnen deelnemen aan talrijke ontstekingsreacties en verstoringen in het vaatstelsel, waardoor de zenuwactiviteit en functie veranderen”, schrijven de auteurs van het onderzoek.
De functionele karakterisering van mestcellen bij rosacea is pas recentelijk in opkomst.

Eén studie2 toonde aan dat het aantal mestcellen significant hoger was in laesies dan in klinisch niet-betrokken huid bij patiënten met papulopustulaire en erythematotelangiectatische rosacea, en er was een positieve correlatie tussen mastceldichtheid en de duur van rosacea.

Volgens de auteurs zou adaptieve immuniteit samen met het aangeboren immuunsysteem een ​​cruciale rol kunnen spelen in de pathofysiologie van rosacea; Eerdere studies hebben aangetoond dat mestcellen de afweer van de gastheer kunnen verhogen door ontsteking te starten die gepaard gaat met aangeboren immuunreacties.
“Hoewel er geen rapporten zijn over de interactie tussen mestcellen en andere immuuncellen, waaronder macrofagen, neutrofielen en T-cellen bij rosacea, hebben veel onderzoeken bewezen dat mestcellen kunnen worden geactiveerd door andere immuuncellen of dat ze naburige cellen kunnen activeren door de afgifte van ontstekingsmediatoren ‘, schrijven de auteurs.

Er moet meer aandacht komen voor een rood gezicht

Nieuwe ontwikkelingen in rosacea vragen dermatologen om meer nadruk te leggen op het aanpakken van aanhoudende roodheid van het gezicht (erytheem). Dat vinden experts tijdens een recente rondetafel gesprek van de National Rosacea Society (NRS) .

Gebaseerd op de huidige wetenschappelijke kennis en klinische ervaring, verschoof de nieuwe standaardclassificatie van rosacea van subtypen naar symptomen. Dr. Richard Gallo (zie artikel over cathelicidine) , voorzitter van de dermatologie bij de University of California – San Diego zegt dat dermatologen rosacea nu zouden moeten beschouwen als een enkele ziekte met meerdere potentiële kenmerken, bekende fenotypen, die aanhoudende erytheem in het gezicht als het belangrijkste diagnostische kenmerk zouden erkennen.

Huidverdikking,  hoewel minder vaak voorkomend, zijn ook diagnostisch, en andere belangrijke tekenen zijn bultjes en puistjes (papels en puisten), blozen, kleine zichtbare bloedvaatjes (telangiëctasie) en bepaalde oculaire manifestaties. De aanwezigheid van twee van de belangrijkste fenotypen kan als diagnostisch worden beschouwd en secundaire fenotypen zijn onder meer branden, steken, zwelling (oedeem) en droogheid.

“Rosacea omvat een veelvoud aan mogelijke combinaties van tekenen en symptomen, en we hebben nu een arsenaal aan medische therapieën om ze allemaal rechtstreeks aan te pakken,” zei Dr. Gallo. “Het is belangrijker dan ooit dat patiënten inzien dat een effectieve behandeling meer is dan simpelweg” Neem uw geneesmiddel “. Het goede nieuws is dat een combinatie van rosacea-therapieën vaak een synergetisch effect kan opleveren, en een duidelijke en gedetailleerde uitleg van hoe de verschillende therapieën precies kunnen worden gebruikt, kan resultaten opleveren die de kwaliteit van leven verbeteren. ”

Hij merkte op dat recente studies hebben aangetoond dat de diverse kenmerken van rosacea, van erytheem tot papels en puisten tot phymateuze veranderingen, onderdeel lijken te zijn van een consistent continuüm van ontstekingen. Daarom kunnen medische therapieën die werken door ontstekingen te verminderen, nuttig zijn bij de behandeling van bijvoorbeeld niet alleen papels en puisten, maar ook erytheem.

De deelnemers aan de rondetafel bespraken ook de mogelijke behoefte aan een manier voor clinici en onderzoekers om de ernst van elk fenotype bij een patiënt te kwantificeren, misschien met een scoresysteem. Een hulpmiddel dat de kwaliteit van leven evalueert, kan ook helpen bij het meten van de effectiviteit van de behandeling. (*misschien heeft de voorzitter de eerder ontwikkelde vragenlijst gemist: )

Patiënten vinden aanhoudende roodheid  het meest schadelijk voor de kwaliteit van leven
De NRS heeft gegevens over de sociale en emotionele effecten van rosacea en erytheem verzameld uit patiëntenonderzoeken in haar nieuwsbrief. In een onderzoek onder 1.675 patiënten meldde 82 procent van degenen die leden aan erytheem dat de aandoening een negatief effect had op hun algemene kijk op het leven, met een stijging tot 90 procent voor mensen met matige tot ernstige roodheid.

De grotere impact van kwaliteit van leven op mensen met ernstigere roodheid werd herhaald in een recent onderzoek naar de ziektelast van erytheem in het gelaat bij rosacea. In het uitgebreide onderzoek onder 708 respondenten waren de meest voorkomende symptomen blozen die langer dan 10 minuten duurde (84% ) en aanhoudend centrofaciaal erytheem (69,1%).

“Terwijl de patiënten blozen als het meest voorkomende teken meldden, noemden ze roodheid als het meest hinderlijke”, zegt Dr. Hilary Baldwin, universitair hoofddocent dermatologie aan de Rutgers Robert Wood Johnson Medical School en een van de auteurs van het onderzoek. ‘En hoe ernstiger hun erytheem in het gezicht, hoe lastiger het was, zelfs meer dan hobbels en puistjes.’

De gemiddelde scores op een gevalideerde Dermatology Life Quality Index (DLQI) waren in totaal 5,2, wat vergelijkbaar is met scores voor acnepatiënten, zei Dr. Baldwin. Terwijl personen met milde rosacea een 3,8 scoorden en mensen met matige rosacea een 5,7, scoorden respondenten met ernstig erytheem een ​​13,4 – vergelijkbaar met scores van individuen met eczeem, atopische dermatitis en psoriasis.

“Over alle vragen met betrekking tot de invloed van hun toestand op emotioneel welzijn, sociaal leven en verzorgingsgewoonten, leden degenen met ernstig erytheem significant meer dan degenen met milde of matige roodheid,” zei Dr. Baldwin.

Dr. Julie Harper, president en eigenaar van het Dermatology and Skin Care Centre van Birmingham en een andere auteur van de studie, merkte op dat ondanks de aanzienlijke impact op patiënten, erytheem in het gelaat vaak door artsen wordt afgedaan als minder ernstig.

“We zouden psoriasispatiënten nooit vragen welk symptoom hen het meest stoort,” zei Dr. Harper. “Alle symptomen van een rosacea-patiënt storen hen, en we moeten ze hetzelfde behandelen als psoriasispatiënten.”

Therapeutische opties zijn maar weinig effectief
De artsen merkten op dat er weinig door de FDA goedgekeurde therapieën zijn die specifiek zijn voor het erytheem van rosacea.

Hoewel beide alfa-agonisten zijn, werken ze op verschillende receptoren en hebben ze verschillende acties, zei Dr. Linda Stein Gold, directeur van klinisch dermatologisch onderzoek bij het Henry Ford Health System.

“Brimonidine begint binnen 30 minuten en veel patiënten zien een dramatische vermindering van hun erytheem”, zei Dr. Stein Gold. Exacerbaties van roodheid zijn ook gemeld, merkte ze op, met pieken van ongeveer 3-6 uur en opnieuw toen de medicatie na 10-12 uur begon af te nemen. Een mogelijke remedie kan zijn om in plaats van vijf hoeveelheden ter grootte van een erwt, zoals aangegeven in de bijsluiter, op verschillende delen van het gezicht aan te brengen. Het is opmerkelijk dat vrouwen die blozen meer kans hebben op een rebound, zei ze.

Oxymetazoline, de andere door de FDA goedgekeurde alfa-agonist, heeft een milder begin, merkte ze op, met enige verbetering zichtbaar binnen 1-3 uur en aanhoudende impact in de loop van de dag, terwijl de terugkeer van erytheem kan optreden in een meer subtiele manier. De verergering van erytheem gezien met brimonidine werd niet gezien in de klinische onderzoeken met oxymetazoline, zei Dr. Stein Gold. Over het algemeen resulteert oxymetazoline voor veel patiënten in normaal uitziende huidtinten en kan het voor patiënten gemakkelijker zijn om te gebruiken, wat leidt tot een betere therapietrouw.

“Een vraag die we moeten overwegen is of we de ziekte op de lange termijn aanpassen”, zei ze, en merkte op dat in langetermijnstudies van alfa-agonisten, patiënten in de loop van de tijd verbeterde roodheid op baseline leken te hebben. Hoewel er geen onderzoeken zijn uitgevoerd, waren de deelnemers het erover eens dat de medicijnen mogelijk ook de progressie remmen en de remissie helpen behouden.

Hoewel de kwaliteit van het bewijs beperkt is, zijn lichtapparaten, waaronder intens gepulseerd licht (IPL) en gepulseerde kleurstof- en kaliumtitanylfosfaat (KTP) -lasers, in de praktijk goed ingeburgerd en is aangetoond dat ze zeer effectief zijn bij het verwijderen van telangiëctasieën en het verminderen van erytheem. Een kleine studie waarin IPL en gepulseerde kleurstoflaser werden vergeleken, vond een vermindering van 60% in erytheem, vergeleken met een vermindering van 45% met gepulseerde kleurstof.4

Dr.Stein Gold voegde eraan toe dat ze anekdotisch op de hoogte was van artsen die alfa-agonisten gebruikten om roodheid te verwijderen om telangiëctasie voor laserbehandeling beter te identificeren.

When More is More: een partnerschap om de helderste huid te bereiken

Hoewel rosacea nog steeds door velen wordt behandeld met een monotherapie-benadering, waren de rondetafeldeelnemers het erover eens dat het behandelen van elk aanwezig fenotype met gerichte therapieën in samenwerking met de patiënten het beste algehele resultaat zal bereiken, zowel objectief in termen van een heldere huid als subjectief in termen van kwaliteit van leven.

Dr. Harper merkte op dat het belangrijk is om de verwachtingen van de patiënt te managen. “Stel dat een heldere huid het doel is – als we er niet op schieten, zal niemand het halen”, zei ze. “Het zal meer dan één bezoek vergen en u zult waarschijnlijk meer dan één tool moeten gebruiken.”

Het eerste bezoek kan lang duren en zou vijf elementen moeten bevatten, zei ze: het identificeren van de zichtbare tekenen van rosacea (inclusief erytheem, telangiëctasie, papels en puisten en phymas); vaststellen wat de patiënt stoort (inclusief onzichtbare symptomen zoals branderig en stekend gevoel); het bespreken van triggerfactoren en hoe deze te vermijden; voorlichting geven over huidverzorging en bescherming tegen de zon; en het opstellen van een behandelplan.

‘Je hebt dit volledige menu met rosacea – roodheid, bultjes en puistjes, oogsymptomen, enzovoort’, zei Dr. Harper. “Het is net een maaltijd, maar net zoals je niet alles met één gebruiksvoorwerp kunt eten, kun je niet slechts één medicijn gebruiken om elk teken en symptoom te behandelen.”

Net zoals een vork niet erg effectief is als je soep probeert te eten, zullen sommige therapieën geschikter zijn dan andere om bepaalde tekenen of symptomen aan te pakken, legde ze uit.

Dr. Harper voegde eraan toe dat een combinatie van geneesmiddelen die gericht zijn op specifieke fenotypen in het algemeen synergistischer kan werken wanneer ze samen worden ingenomen dan wanneer ze gespreid zijn. Ze haalde een studie van Dr. Stein Gold aan die aantoonde dat het gebruik van brimonidine voor erytheem samen met ivermectine voor papels en puisten vanaf het begin resulteerde in een helderdere huid dan het gebruik van brimonidine pas nadat enkele weken waren verstreken.

‘Als je er maar één gebruikt, zou je een voordeel kunnen missen’, beaamde Dr. Stein Gold.

Naast het ontwerpen van een uitgebreid behandelplan, is het een uitdaging maar noodzakelijk om de patiënt voor te lichten over de therapietrouw – waarbij wordt uitgelegd waarom meer dan één medicijn nodig is en hoe de therapieën precies moeten worden gebruikt -. Het tijdstip van de dag en de frequentie en toepassingsgebieden moeten duidelijk worden uitgelegd. Een patiënt die oxymetazoline aanbrengt voordat hij naar bed gaat, zal bijvoorbeeld niet het volledige voordeel van de behandeling zien. Ervoor zorgen dat patiënten de reden en waarde van hun therapieën begrijpen en weten hoe ze deze op de juiste manier moeten gebruiken, maakt deel uit van de uitdaging van de arts, merkten de artsen op. “Patiënten moeten er ook aan worden herinnerd dat therapie niet alleen bedoeld is om bestaande kenmerken te elimineren, maar om remissie te behouden,” voegde Dr. Gallo eraan toe. “Bij patiënten vergelijk ik het met je tanden poetsen – je behandelt geen gaatje met tandpasta, je voorkomt toekomstige gaatjes.”

De rondetafel is mogelijk gemaakt door een studiefinanciering van EPI Health.

 

Mestcel nieuw doelwit

Hoewel nu wordt aangenomen dat rosacea een chronische inflammatoire aandoening is, blijft het ziekteproces van deze huidziekte onduidelijk. Wat het moeilijk maakt is de noodzaak om rekening te houden met de verschillende subtypen, dat wil zeggen erythematotelangiectatisch (roodheid en couperose), papulopustulair (pukkels en puistjes) , phymatous (huidverdikking en rhinophyma) en oculair (rosacea van de ogen).

Het is waarschijnlijk onbetwistbaar dat een beter begrip van de etiologie van rosacea nieuwe doelen zou kunnen bieden voor het ontwikkelen van betere behandelingen, zegt Guy F. Webster, M.D., Ph.D., die een focus voorstelt op het beheersen van de activiteit van mestcellen. Dit concept is gebaseerd op bevindingen uit verschillende onderzoekslijnen die wijzen op een rol voor histamine en andere chemische mediatoren die vrijkomen door mestcellen. (zie ook onze artikelen over histamine en mestcellen, links onderaan dit artikel)

“De klinische presentaties van rosacea zijn divers, maar blozen als gevolg van een overdreven vaatverwijdende reactie op verschillende triggers is een gemeenschappelijk kenmerk bij patiënten over het hele rosacea-spectrum”, zegt Dr. Webster, Webster Dermatology, Hockessin, Del.

“Als we op zoek zijn naar een enkele manier om rosacea te behandelen, is het misschien tijd om achter de mestcel en zijn interacties met vasculaire gladde spieren en vasomotorische zenuwen aan te gaan.”

De factoren die een blosreactie kunnen veroorzaken bij patiënten met rosacea zijn onder meer thermische verandering (hitte) en een verscheidenheid aan voedingsmiddelen. (zie ook onze triggerlijst onderaan dit artikel)

Dr. Webster haalde bevindingen aan die decennia geleden door Jonathan Wilkin, M.D., werden gerapporteerd als bewijs dat rosacea-patiënten ‘neurologisch zijn bedraad om temperatuurverandering te voelen en te vertalen in een blos’. In zijn onderzoek toonde Dr. Wilkin aan dat in vergelijking met controles zonder rosacea, blozen bij mensen met rosacea die optreedt na het drinken van een warme drank optreedt bij dranken met een lagere temperatuur en langer aanhoudt.

“Zowel warmte als verschillende voedingstriggers stimuleren voorbijgaande receptorkanaalkanalen die sterk tot expressie komen op sensorische neuronen, keratinocyten en endotheelcellen in de mond en huid van rosacea-patiënten”, legt Dr. Webster uit.

DE MESTCEL VERBINDING
Kijkend naar de voedingsmiddelen die de belangrijkste oorzaken zijn van de blush-respons voor rosacea-patiënten, wordt het histaminegehalte als rode draad gezien.

Dr. Webster merkt op dat in een onderzoek uitgevoerd door The National Rosacea Society, yoghurt, kaas, zure room, soja, gistextract en chocolade enkele van de meest voorkomende voedseltriggers waren die door rosacea-patiënten werden gemeld.

“Dit zijn allemaal gefermenteerde voedingsmiddelen met een relatief verhoogd gehalte aan vrije histamine die een vaatverwijdende reactie veroorzaken”, zegt hij.

In het lichaam worden histamine en andere mediatoren die vaatverwijding en een ontstekingsreactie veroorzaken, afgegeven door mestcellen waarvan is aangetoond dat ze in aantal en activiteit toenemen in de gezichtshuid van patiënten met rosacea. Bovendien toonde onderzoek door Richard Gallo, MD, Ph.D. en collega’s van de Universiteit van Californië, San Diego, uitgevoerd in een preklinisch model, aan dat behandeling met een mestcelstabilisator de ontwikkeling van rosacea-achtige ontsteking effectief verminderde wanneer de dieren werden uitgedaagd met cathelicidin LL-37, een bekende  van rosacea pathogenese. (zie artikel over cathelicidine)

##

Het is goed nieuws dat er meer aandacht komt voor de mestcel. Zeker voor mensen met type 1 rosacea. Dat is nog steeds het meest moeilijk te behandelen.

 

Onderzoekers vinden verschillen in het microbioom van Rosacea-huid


Geplaatst op: 06-05-2020

Elke persoon is gastheer voor een natuurlijke mix van bacteriën, schimmels en virussen – het zijn normale bewoners van de huid, bekend als het huidmicrobioom. Maar de samenstelling van die gemeenschap kan heel anders zijn bij mensen met rosacea, volgens de resultaten van een recent onderzoek waarin de bacteriën worden vergeleken die worden aangetroffen op de gezichten van rosacea-patiënten en mensen zonder de aandoening.

Geleid door Drs. Barbara Rainer en Katherine Thompson aan de Johns Hopkins University, de studie omvatte 19 rosacea-patiënten en 19 vergelijkbare patiënten die geen rosacea hadden. DNA geëxtraheerd uit huiduitstrijkjes van de neus en wangen van patiënten werd geanalyseerd om vast te stellen welke bacteriën aanwezig waren. De onderzoekers vonden een grotere diversiteit aan bacteriesoorten in de monsters van rosacea-patiënten, maar het verschil was niet statistisch significant. Desalniettemin vonden ze statistisch significante verschillen in de relatieve overvloed aan verschillende soorten bacteriën die bij rosacea-patiënten worden gezien in vergelijking met de gezonde groep.

Cutibacterium acnes, een bacterie geassocieerd met acne, was de meest voorkomende bacterie die bij alle proefpersonen werd aangetroffen. In de groep zonder rosacea werd echter een grotere overvloed gezien bij mannen (57,5%) dan bij vrouwen (29,7%), terwijl in de rosacea-groep het percentage C. acnes meer vergelijkbaar was bij zowel mannen (23,8%) als vrouwen ( 27,8%). Onderzoekers speculeerden dat C. acnes een beschermende rol kan spelen bij een gezonde huid, het talg afbreekt tot vrije vetzuren en de kolonisatie van de huid door andere microben voorkomt.

De lagere niveaus van C. acnes die bij rosacea-patiënten worden gezien, kunnen het gevolg zijn van eerder antibioticagebruik, merkten ze op.

Daarentegen bleek Corynebacterium kroppenstedtii de op één na meest voorkomende soort te zijn die werd waargenomen in monsters van rosacea-patiënten, terwijl het in een zeer kleine hoeveelheid werd gevonden bij de rosacea-vrije proefpersonen. Het hoogste percentage C. kroppenstedtii werd gezien bij patiënten met zowel bultjes en puistjes als roodheid in het gezicht, gevolgd door patiënten met alleen bultjes en puistjes, en rosacea-patiënten met roodheid in het gezicht hadden alleen het laagste percentage. Omdat werd waargenomen dat de relatieve overvloed aan C. kroppenstedtii het meest voorkomt in de aangetaste huid, theoretiseerden de onderzoekers dat de C. kroppenstedtii-niveaus een drempel kunnen bereiken voordat bultjes en puistjes ontstaan.

Rosacea-patiënten bleken verschillende soorten bacteriën niet te hebben, waarvan sommige bekend zijn om een ​​gezonde huid te bevorderen. De wetenschappers speculeerden dat er meer onderzoek nodig is om te onderzoeken of microbioomtransplantatie van deze bacteriesoorten van gezonde proefpersonen de toestand van rosacea-patiënten zou kunnen verbeteren.

Referentie:

Rainer BM, Thompson KG. Characterization and analysis of the skin microbiota in rosacea: a case-control study. Am J Clin Dermatol 2020;21(1):139–147. doi:10.1007/s40257-019-00471-5
****
Een opmerking van mijn kant:
Het aantal personen wat onderzocht is, is erg klein. Dit kan de resultaten beinvloeden.
Ik ben op onderzoek gegaan naar deze bacterie.
Corynebacterium kroppenstedtii
 Er is een  associatie met borstaandoeningen, vooral terugkerend
granulomateuze mastitis (GM). Incidentele meldingen van bacteriëmie (wiki: is het verschijnsel van bacteriën in de bloedbaan. Dit mag niet worden verward met sepsis. Bacteriëmie ontstaat altijd bij extractie (trekken) van een tand of kies, maar kan ook veroorzaakt worden door tandenpoetsen, endoscopie, het inbrengen van een katheter of bij vaginale geboorte. Deze bacteriëmieën zijn over het algemeen transiënt (voorbijgaand, kortstondig), wat betekent dat het bloed na enkele minuten alweer geklaard is. )
Een enkele melding van prothese klepinfectie is ook beschreven. Echter,kennis over risicofactoren geassocieerd met C kroppenstedtii,
is onvolledig.
Ik ben heel benieuwd welke resultaten in de toekomst nog gevonden worden in relatie tot bacteriën en rosacea..

Ivermectine stopt de groei van het coronavirus

6-4-2020

Ik kreeg een bericht in mijn news- feed die ik toch even met jullie wil delen.

Ivermectine is bekend van het middel soolantra tegen rosacea, maar de stof heeft hele interessante eigenschappen. En dan natuurlijk niet in de vorm van soolanta, maar in een laboratorium in een petrischaaltje.

Ivermectine stopt de groei van het coronavirus
Onze goede vriend Ivermectin is weer in het nieuws, dit keer gerelateerd aan het onderwerp op ieders lippen – coronavirus.

Een zojuist gepubliceerd artikel in Antiviral Research onthult dat Ivermectine  tegen het coronavirus effectief blijkt te zijn in het laboratorium. Eerder is aangetoond dat Ivermectine in vitro effectief is tegen een breed scala aan virussen, waaronder hiv, dengue, influenza en zika.


We weten dat Ivermectine inderdaad een zeer nuttig medicijn is. We weten uit dit artikel dat actueel ivermectine effectief is vanwege zijn
• antimicrobieel,
• antiparasitair,
• antibacterieel, en
• ontstekingsremmende activiteiten.


Ivermectine is bekend geworden bij patiënten met rosacea als een actuele behandeling voor rosacea. De voorgeschreven behandeling Soolantra bevat 1% ivermectine en is effectief gebleken tegen de papels en puisten van rosacea.


Hoe stopt Ivermectin het coronavirus?
Hoewel het mechanisme waarmee Ivermectin op het virus werkt niet bekend is, is het waarschijnlijk, op basis van zijn werking in andere virussen, dat het werkt om te voorkomen dat het virus het vermogen van de gastheercellen om het te “dempen”, zei Dr. Wagstaff.
Er is een goede reden om niet al te opgewonden te raken, aangezien het artikel ons waarschuwt dat “de experimenten in een petrischaal en niet bij mensen plaatsvonden, en dat het lang duurde voordat studies overgingen tot klinische behandelingen. ‘.

**

Voordat ze hier iets mee kunnen zijn we vast een hele tijd verder, maar het is in ieder geval hoopgevend.

Geneesmiddelen onderzoek voor rosacea (en acne) 2020

Terwijl er bij de ontwikkelaar van soolantra , Galderma niet veel nieuws meer lijkt te gebeuren op rosacea gebied. Het lijkt er op dat ze zich vooral bezig houden met botox en fillers. Er zijn andere grote spelers nog wel bezig met nieuwe geneesmiddelen.

Een daarvan is Menlo Therapeutics (Foamix)

FMX103:  ontwikkeling van een
Topische minocycline

FMX103 is Foamix ‘eigen gepatenteerde 1,5% minocycline-schuimformulering die wordt ontwikkeld voor matige tot ernstige papulopustulaire rosacea bij volwassenen. Indien goedgekeurd, is FMX103 bedoeld als de eerste door de FDA goedgekeurde lokale minocycline-behandeling voor matige tot ernstige papulopustulaire rosacea.

Mijlpalen in de ontwikkeling zijn onder meer:

Top-line resultaten vrijgegeven voor de eerste twee fase 3 cruciale studies
Resultaten van fase 2 vrijgegeven en door vakgenoten beoordeeld
Open-label veiligheidsextensie voltooid
NDA ingediend op 2 augustus 2019
Prescription Drug User Fee Act (PDUFA) verwachtte Q2 2020

 

Tegelijkertijd zijn ze ook bezig met een middel tegen Acne Vulgaris en Psoriasis.

Het acne middel is hetzelfde idee als de foamix schuimformulering, maar dan in een aangepaste samenstelling:

FCD105 is de eigen 3% minocycline, 0,3% adapaleen combinatie schuimformulering van Foamix, bedoeld voor de behandeling van matige tot ernstige acne vulgaris. FCD105 combineert de bacteriostatische en ontstekingsremmende eigenschappen van minocycline met het derde generatie retinoïde, adapaleen, dat de differentiatie van folliculaire epitheelcellen reguleert. Orale producten van minocycline en topisch adapaleen zijn goedgekeurd voor gebruik bij de behandeling van acne vulgaris in de Verenigde Staten, waarbij de laatste in combinatie en als monotherapie verkrijgbaar zijn. De FMX101 van Foamix (minocycline 4% schuim) New Drug Application (NDA) wordt beoordeeld door de FDA onder de 505 (b) (2) -regelgeving met een PFUFA-actiedatum van 20 oktober 2019. In afwachting van een succesvol ontwikkelingsprogramma is de FCD105 NDA bedoeld om te worden ingediend onder hetzelfde regelgevingspad.

 

Psoriasis

Het middel in onderzoek richt zich voor op jeuk. Ze noemen het in de ontwikkelfase Psoriasis Itch

Het gaat om eenmaal daags oraal serlopitant voor de behandeling van chronische jeuk (jeuk) van onbekende oorsprong. De eerste resultaten van onderzoek zijn nog niet heel veelbelovend. Dus het is mogelijk dat dit middel niet op de markt gaat komen uiteindelijk.

 

SOLGEL

Een andere belangrijke speler voor geneesmiddelen onderzoek bij rosacea is Solgel

 

Zij hebben een “nieuw” middel in de maak. Nieuw is het natuurlijk niet, het gaat om benzoyl peroxide.

 

EPSOLAY®

Benzoylperoxide staat bekend als een behandeling voor rosacea, maar veroorzaakt aanzienlijke irritatie. Ons op siliciumdioxide gebaseerde micro-inkapseling-afgiftesysteem creëert een silicabarrière tussen benzoylperoxidekristallen en de huid, en als gevolg daarvan wordt verwacht dat het de irritatie vermindert die typisch gepaard gaat met plaatselijke toediening van benzoylperoxide, waardoor het medicijn tolereerbaar wordt voor de door rosacea aangetaste huid. Onze oplossing verandert ook het afgifteprofiel van de geneesmiddelsubstantie om huidirritatie te verminderen terwijl de werkzaamheid behouden blijft.

Eenzelfde soort middel is in de maak voor acne

 

TWYNEO® is een nieuwe niet-antibiotische crème die is ontworpen om tolereerbaar en zeer effectief te zijn. Het is de eerste acnebehandeling die een combinatie van vaste doses ingekapseld tretinoïne en ingekapseld benzoylperoxide bevat. Hoewel de instabiliteit van tretinoïne in de aanwezigheid van benzoylperoxide en irritatie grote uitdagingen waren, maakt inkapseling stabilisatie mogelijk en zal naar verwachting ook bijdragen aan de therapietrouw van de patiënt.

De silicamicrocapsule beschermt tretinoïne tegen oxidatieve afbraak door benzoylperoxide, waardoor de commerciële houdbaarheid wordt verlengd. De silicahuls vormt ook een barrière tussen de geneesmiddelsubstanties en de huid en als gevolg daarvan zal het naar verwachting de irritatie verminderen die typisch gepaard gaat met lokale toediening van benzoylperoxide en tretinoïne, waardoor de tolerantie van TWYNEO® op een door acne aangetaste huid toeneemt.

Er bestaat een mogelijkheid voor een verschuiving van het voorschrijven van tretinoïne en bestaande combinaties naar het voorschrijven van TWYNEO®.

 

En dan is er nog Botanix pharmeceuticals

Zij onderzoeken het effect van cannabidiol op rosacea, acne en andere huidaandoeningen.

BTX 1702 is een aantrekkelijke productmogelijkheid voor de behandeling van papulopustulaire rosacea. Het maakt gebruik van het gepatenteerde medicijnafgiftesysteem van Botanix Pharmaceutical PermetrexTM met synthetische cannabidiol.

Rosacea is een chronische inflammatoire huidziekte die vaak begint met de neiging om gemakkelijker te blozen of blozen dan andere mensen, maar die kan uitgroeien tot vele subtypen, waaronder papulopustulaire rosacea. Papulopustulaire rosacea is een zeer zichtbare en verontrustende chronische inflammatoire huidziekte die wordt gekenmerkt door een intens ontstoken huid en acne-achtige puistjes in het gezicht, die meer dan 16 miljoen Amerikanen treft.

Het BTX 1702-programma wordt versneld op basis van door Botanix gegenereerde mechanistische gegevens waaruit bleek dat synthetische cannabidiol krachtige ontstekingsremmende en antimicrobiële effecten op de huid uitoefent – twee belangrijke activiteiten die essentieel zijn voor de succesvolle behandeling van rosacea. Deze onderzoeken suggereren dat synthetische cannabidiol die wordt afgegeven met de Permetrex TM-huidafgifte-technologie een veilige en effectieve nieuwe optie zou kunnen zijn voor rosacea-patiënten.

Waarom cannabidiol volgens hun werkt:

 

Botanix is ​​gericht op het moduleren van het ‘endocannabinoïdesysteem’ van het lichaam van receptoren dat de huidfunctie, groei en vernieuwing reguleert. Terwijl de huid fungeert als een fysieke en chemische barrière voor constante milieu-uitdagingen, bevatten de lagen actieve organen, neuronale netwerken en systemen die de huid in balans of ‘homeostase’ houden.

Pas in de afgelopen twee decennia is er een natuurlijk cannabinoïde-receptorsysteem ontdekt in het menselijk lichaam. Identificatie van de belangrijkste cannabinoïde-receptoren (CB1 en CB2), hun endogene lipidenliganden (endocannabinoïden), biosynthetische routes en metaboliserende enzymen (gezamenlijk het endocannabinoïdesysteem genoemd), gekoppeld aan de ontdekking en / of het rationele ontwerp van talrijke liganden voor CB-receptoren, heeft veroorzaakte een exponentiële groei in studies die de voortdurend groeiende regulerende functies van dit nieuw ontdekte fysiologische systeem verkenden, zowel in gezondheid als in ziekte.

Recent wetenschappelijk onderzoek door Botanix en anderen heeft bevestigd dat cannabidiol een belangrijke rol speelt bij het normaliseren van ongewenste huidgroei, het verminderen van overmatige productie van oliën en het verminderen van ontstekingen en infecties.

Het endocannabinoïdesysteem is betrokken bij de regulering van de proliferatie, overleving en differentiatie van huidcellen, waarvan het delicate evenwicht een belangrijke bepalende factor is voor een goede huidbalans of homeostase.

Oculaire rosacea bij vrouwen met een donkere huid

Nieuwe studie vindt hoge mate van oculaire rosacea bij vrouwen met een donkere huid

Het Saudi Journal of Ophthalmology heeft onlangs een studie gepubliceerd over de impact van rosacea op de ogen, bekend als oculaire rosacea, wat gevolgen kan hebben voor zowel artsen als rosacea-patiënten.

De studie richtte zich op 56 vrouwelijke patiënten met de diagnose rosacea in een dermatologische kliniek van de universiteit in Riyadh. Patiënten die deelnamen aan het onderzoek hadden huidtypes variërend van donkerbruine tot zwarte huid. Nadat de diagnose rosacea was gesteld, werden alle 56 patiënten onderzocht door een oogarts (oogarts) die een reeks tests uitvoerde.

De resultaten toonden aan dat 77 procent van de patiënten in het onderzoek last had van oogsymptomen. De meest voorkomende symptomen waren jeuk (77%) en een branderig gevoel (58%). Uit oogonderzoek bleek dat 18 procent van de patiënten ooglidafwijkingen had en 27 procent zichtbare bloedvaten. Veertig procent was positief voor droge ogen en 47 procent leed aan een stoornis in de klieren van de Meibom. Meibom-klieren zijn de olieklieren in de oogleden. Een blokkade kan scheurinstabiliteit en een korrelig, korrelig gevoel veroorzaken.

Onderzoekers vonden geen significante correlatie tussen de ernst van respectievelijk de huid- en oogsymptomen van patiënten, op één kleine uitzondering na. Er werd een correlatie gezien tussen de ernst van inflammatoire rosacea-symptomen, waaronder papels (bultjes) en puistjes (puistjes), en styes op het ooglid.

Eerdere studies naar de prevalentie van oculaire rosacea hebben inconsistente resultaten opgeleverd, maar deze studie suggereert dat oogklachten bij rosacea-patiënten vaker voorkomen dan eerder werd aangenomen. De resultaten laten ook zien dat er geen reden is om aan te nemen dat oculaire rosacea-symptomen minder vaak voorkomen bij patiënten met een donkere huid.

De auteurs van het onderzoek wezen erop dat de meerderheid van de beoordeelde oogsymptomen mild was. Ze zeiden dat dit zou kunnen zijn omdat de gemiddelde leeftijd van de patiënten in het onderzoek 42 jaar oud was, wat vrij jong is voor een patiëntenpopulatie met rosacea. Ze merkten op dat een langere follow-upperiode nodig is om deze waarneming te valideren.

Referentie:

Al-Babeesi AO, Almukhadeb EA, Halawani MR, et al. Manifestations of ocular rosacea in females with dark skin types. Saudi J of Ophthalmology 2019; 33:135-41