Meer over demodex

De controverse over de relatie tussen rosacea en demodex folliculorum duurt nog altijd voort.Hieronder mijn collectie demodex artikelen. (En nee het is geen broodje aap verhaal. Demodex zijn een serieuze kandidaat voor dader wanneer het om rosacea gaat. Er zijn al honderden onderzoeken gedaan naar demodex en rosacea door echte wetenschappers.

 

Steeds meer onderzoek lijkt aan te geven dat demodex toch echt een rol speelt in rosacea. Eerder onderzoek relateerde demodex vooral aan subtype 2 rosacea (roodheid met pukkels), maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat de demodex mijt ook een rol speelt in subtype 1 rosacea (roodheid). Hier kun je een overzicht vinden van alle subtypes van rosacea, met beschrijving.

Zo ook dit nieuwe Franse onderzoek:

 

“Quantification of Demodex folliculorum by PCR in rosacea and its relationship to skin innate immune activation”

 

98 volwassenen, waarvan 50 met rosacea, en 48 zonder rosacea zijn getest op aanwezigheid van demodex mijten. In 96% van de rosacea patienten en 74% van de “gezonde” mensen werd demodex mijt aangetroffen. Dit strookt met het gegeven dat de meeste volwassenen demodex op hun huid meedragen. Overigens verschilden deze percentages significant van elkaar. Belangrijker nog: de hoeveelheid mijten die werd aangetroffen was bij mensen met rosacea 5,7 x groter, dan bij mensen zonder rosacea.

 

Een andere conclusie van het onderzoek was, dat bij mensen met rosacea er sprake is van een brede immuunsysteem activatie, vooral bij type 2 rosacea.   Zo werd er een overexpressie van LL-37 gevonden en een aantal andere markers. Er is dus een verschil in immuunsysteem activatie bij de verschillende types van rosacea. Helaas moet ik het doen met de samenvatting van het onderzoek en hieruit blijkt niet welke verschillen er precies zijn.

 

(Meer informatie over LL-37 / cathelicidine kun je hier lezen. )

 

Ik vind het nog steeds verbazend dat gezien alle onderzoeken die gedaan zijn naar rosacea en demodex mijten, er nog steeds geen screening is voor mijten bij de dokter.

Demodex ook een rol in erythemateuze teleangiëctatische rosacea?

De huidmijt Demodex folliculorum wordt er al lange tijd van verdacht een rol te hebben in het ontstaan, of het voortduren van rosacea. Tot op heden is de rol van de demodex mijt nog steeds niet helemaal duidelijk. Er is wel een relatie gevonden tussen papulopustulaire rosacea (subtype 2) en antistoffen tegen de Bacillus oleronius. Deze laatste is een bacterie die de demodex mijt bij zich draagt. Tot op heden werd deze bacterie alleen in verband gebracht met subtype 2 rosacea en rosacea van de ogen.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat Bacillus oleronius mogelijk ook een rol speelt bij subtype 1 rosacea. Er werd gevonden dat 80% van de 26 proefpersonen met erythemateuze teleangiëctatische antistoffen in het bloed had tegen Bacillus oleronius, tegen 40% van de gezonde controle groep. Dit soort uitkomsten lijkt meer vragen op te werpen dan antwoorden te geven.

Mensen zonder rosacea maken kennelijk ook antistoffen tegen Bacillus oleronius, dus dat alleen is niet genoeg om rosacea te ontwikkelen. Ook hebben niet alle rosacea patiënten antistoffen tegen rosacea. Het blijft onduidelijk welke rol de demodex mijt speelt.

De demodex huidmijt is een onderwerp van veel discussie. Welke komt eerst, rosacea of de demodex mijt?

 

De demodex mijt is een normale bewoner van de huid, maar wordt regelmatig in grote aantallen aangetroffen bij in de huid bij mensen met subtype 2 rosacea. Tot op heden is nog steeds niet duidelijk of een groot aantal demodex mijten op de huid de oorzaak of het gevolg zijn van rosacea.

 

In een artikel in de Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology schrijft de onderzoeker dr. Forton dat de mijt misschien wel de oorzaak is van rosacea;


 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat de cathelicidine productie in de huid van mensen met rosacea veel hoger is dan in de huid van mensen zonder rosacea. Cathelicidine is onderdeel van het immuunsysteem van de huid.

 

Er zijn 2 factoren nodig om deze productie op gang te brengen.

 

1. huidinfectie

 

2. Verstoring van de huidbarrière

 

Deze omstandigheden onstaan wanneer demodex aanwezig is op de huid en daarom is de demodex wellicht de oorzaak van rosacea in plaats van een gevolg. Een andere mogelijke relatie tussen demodex en rosacea is, dat wanneer het aantal huidmijten afneemt, de gevoeligheid van de huid ook afneemt. De demodex is misschien ook verantwoordelijk voor de bultjes en pukkeltjes bij type 2 rosacea. De mijt zit in de haarfollikels en de bultjes zijn het gevolg van een afweerreactie tegen huidmijt.

Oorzaak rosacea eindelijk ontdekt, of toch niet?

Opnieuw zijn allerlei nieuws artikelen op internet te vinden dat onderzoekers eindelijk de oorzaak ontdekt hebben van rosacea. Ditmaal wordt de demodex mijt aangewezen als schuldige. Of liever gezegd, de Bacillus oleronius, een bacterie de de mijt bij zich draagt. Deze bacterie zorgt voor de ontstekingsreactie die bij rosacea hoort. Maar we lezen toch al jaren over demodex als oorzaak van rosacea? Ja inderdaad. Het is ook een conclusie die getrokken wordt op basis van “review” onderzoek. Ze hebben een groot aantal studies bekeken naar de relatie tussen demodex en rosacea en geen nieuw onderzoek gedaan. Het is dan ook eigenlijk geen nieuws.

In hun artikel staan een aantal “feiten” die mogelijk wel interessant zijn, namelijk dat farmaceutische bedrijven bezig zijn met het ontwikkelen van medicijnen tegen de demodex mijt. Dat antibiotica geen effect hebben op demodex zelf, maar wel op de bacterie die de demodex bij zich draagt. Bovendien zeggen de onderzoekers dat voeding een belangrijke rol speelt. Vooral voeding met veel vet. Demodex leeft van talg (huidsmeer) en dode huidcellen. Uit recente onderzoeken blijkt dat het huidsmeer van mensen met rosacea anders is dan die van mensen zonder rosacea. Normaal huidsmeer leidt tot minder wildgroei aan demodex en dus is gezond eten belangrijk om de demodex populatie onder controle te houden. Behalve geen vet eten wprden er verder geen dieet adviezen gegeven.

Een detail wat ook genoemd wordt is dat de demodex geen anus heeft, en alles wat hij eet komt pas uit de mijt als hij in staat van ontbinding verkeerd.(!) Ook leven ze gedurende de dag in de huid en komen als het donker wordt naar de oppervlakte om te paren.

Nieuws ontvangen?

Berichtje ontvangen wanneer er nieuwe artikelen op deze site staan?
Schrijf je hieronder in.
(Je krijgt max 1x per maand een mailtje want spam hoort in een blikje en niet in je mail box.)


Een reactie plaatsen

8 − twee =