Sol Gel heeft een aanvraag gedaan bij de FDA

In een eerder artikel heb ik aandacht gegeven aan nieuwe medicijnen in ontwikkeling. (links onderaan dit bericht)

Een van de bedrijven die daarmee bezig is is Sol Gel.

Ze zijn bezig onderzoek te doen naar de effectiviteit van benzoyl peroxide bij de behandeling van rosacea, met als doel dit middel speciaal daarvoor op de markt te brengen.

Epsolay is een topische 5% ingekapselde benzoylperoxidecrème bedoeld voor de behandeling van inflammatoire laesies van rosacea (papulopustulaire rosacea of ​​PPR). Benzoylperoxide is momenteel niet goedgekeurd door de FDA voor de behandeling van rosacea en het is bekend dat het mogelijk huidirritatie veroorzaakt, waaronder stekend, branderig gevoel en erytheem bij personen met PPR.

De gepatenteerde micro-inkapselingstechnologie van Sol Gel heeft tot doel dit risico te verminderen door het benzoylperoxide in poreuze silica-microcapsules in te kapselen, aldus het bedrijf. Dit genereert een barrière tussen de huid en het medicijn – waarbij de microcapsules doses van het medicijn afgeven, terwijl de barrière het oxidatieve effect van benzoylperoxide vermindert, wat huidirritatie kan veroorzaken.

Het laatste nieuws is, dat de onderzoeken succesvol zijn afgerond. Het gaat om 2 dubbelblinde onderzoeken gedurende 12 weken. De resultaten waren positief genoeg. Het blijkt dat Sol Gel op 14 september 2020 een aanvraag heeft ingediend bij de Amerikaanse FDA. Dit moet, anders mag het niet op de markt gebracht worden.

Het is meestal zo, dat wanneer de FDA goedkeuring heeft gegeven, het binnen afzienbare tijd ook in Europa en andere delen van de wereld wordt goedgekeurd. Dit zal natuurlijk alleen gebeuren wanneer Sol Gel een aanvraag doet hiertoe, en dit doen ze waarschijnlijk alleen als de markt interessant genoeg is.

De genoemde bijwerkingen van het middel zijn de volgende:

De meest voorkomende bijwerkingen die bij het aanbrengen optraden, waren milde tot matige pijn, erytheem en pruritus (jeuk), die allemaal werden waargenomen bij> 1% van de Epsolay-patiënten.

Of het middel ooit op de Europese en Nederlandse markt komt is natuurlijk de vraag, maar we zijn in ieder geval nu een stap in de goede richting.

 

Plaats een reactie

zeventien − elf =