Bestrijding van demodex bij mensen

De demodex mijt wordt soms genoemd als mogelijke veroorzaker van rosacea (subtype 2). Of demodex daadwerkelijk een rol heeft in het ontstaan van rosacea is niet duidelijk. Niettemin is het een aantrekkelijke gedachte, want als demodex de oorzaak is en je kunt deze bestrijden, dan ben je van de rosacea af. Hoewel dit een aantrekkelijke gedachte is, zijn er gelijk een aantal problemen.

 1. Er worden eigenlijk geen testen gedaan voor demodex. (demodex is een normale huidbewoner en aantonen dat deze op de huid leeft is geen bewijs dat demodex huidklachten veroorzaakt).
 2. Het vinden van een effectief (en “huidvriendelijk”) middel om de demodex mee te bestrijden. Galderma, medicijnfabrikant, heeft een middel ontwikkeld op basis van ivermectine, dat demodex mijt kan doden. Dit middel heet Soolantra. Meer lezen over Soolantra en gebruikerservaringen

 Alle onderzoeken die gedaan zijn naar de rol van micro-organismen en rosacea geven geen uitsluitsel. Duidelijk bewijs is er dus niet.

Colorized scanning electron micrograph of Demodex (Demodex folliculorum), tiny parasitic mites that live in the hair follicles of mammals. Their length ranges from .09-.5mm. Magnification: x1500 at 12x12 cm.

Demodex

Het probleem is dat demodex folliculorum in grote aantallen op de huid voorkomt, ook bij mensen zonder rosacea. Het simpelweg vaststellen dat de mijt voorkomt op de huid van iemand met rosacea is dus geen verklaring voor de oorzaak of het verloop van rosacea. Demodex mijt op de huid is voor de meeste mensen geen enkel probleem.

Onderzoekers hebben wel gevonden dat de demodex mijt met een grotere dichtheid op de huid voorkomt bij mensen met rosacea. Het gaat dan om de papupustuleuze vorm. Een conclusie zou kunnen zijn dat demodex het kennelijk prettig vind om op een warme, ontstoken huid te leven. Onderzoekers hebben ook gekeken naar de mijtdichtheid van mensen met acne vulgaris, lupus en subtype 1 rosacea (alleen roodheid). Hier werd deze hoge dichtheid echter niet gevonden.

Het zou dus kunnen zijn dat de demodex op de een of andere manier het immuunsysteem stimuleert tot een ontstekingsreactie en de haarfollikels blokkeert.

 

Demodex lijkt een bijdragende factor te zijn in de ontstekingsreactie bij mensen met rosacea (subtype 2). Sommigen  zien demodex niet als een factor die bijdraagt maar als “de” oorzaak van rosacea.

Anderen veronderstellen dat het niet de demodex mijt zelf is, die de problemen veroorzaakt bij rosacea, maar de Bacillus Oleronius. De Bacillus Oleronius is een Gram-negatieve bacterie die een symbiotische relatie heeft met de demodex mijt. De bacterie is gevoelig voor bepaalde antibiotica. Dit zou kunnen verklaren waarom antibiotica effectief zijn bij de behandeling van subtype 2 rosacea; antibiotica heeft geen effect op de demodex zelf. Middelen die demodex bestrijden, zoals crotamiton 10 %, zouden hun eventuele werkzaamheid dan ontlenen aan het feit dat daarmee ook de symbiotische relatie met B. Oleronius verstoord wordt.

Omdat er geen relatie is gevonden tussen demodex en vasculaire rosacea is de “ demodex verklaring” alleen niet genoeg om rosacea te verklaren. Er zijn andere factoren die moeten bijdragen. Vreemd genoeg is er recent wel een onderzoek gepubliceerd waarin een relatie is gevonden tussen Bacillus Oleronius en subtype 1 rosacea.

rosacea door demodex

Rosacea door demodex

 

Uit onderzoek zijn een aantal factoren naar voren gekomen die misschien de aanwezigheid van demodex beïnvloeden. In dat onderzoek zijn 96 gezonde mensen onderzocht op de aanwezigheid van demodex folliculorum of demodex brevis (een andere soort). 17,7 % was positief voor demodex. Dit waren vaker mannen (21,9%) en oudere mensen (20%). Het gebruik van make-up gaf een lagere kans op demodex. Het hebben van huisdieren had overigens geen invloed.

Dit is slechts 1 onderzoek naar risicofactoren voor het hebben van demodex. Voordat er echt conclusies getrokken kunnen worden zal er eerst meer onderzoek gedaan moeten worden.

Hoe zit het met de bestrijding van demodex folliculorum?:

 •      Ivermectine (soolantra) is op recept verkrijgbaar en is effectief in het bestrijden van demodex.
 • Baby shampoo is niet effectief, de demodex mijt was na 150 minuten blootstelling aan baby shampoo nog in leven.
 • Op het internet wordt beweerd dat duindoorn olie effectief is. Voor zover ik heb kunnen vinden is er geen onderzoek gedaan of dit ook werkelijk zo is. (Misschien is het wel een marketing truc van de duindoorn olie fabrikanten).
 • Uit een artikel blijkt dat er 45 stoffen getest zijn, daarvan waren er maar 4 effectief tegen de demodex mijt. Van die 4 waren er 3 niet geschikt omdat ze te agressief zijn om te gebruiken. Het enige dat overblijft, is Tea Tree olie. In dat artikel wordt Tea Tree olie gebruikt op de oogleden. DOE DIT NIET, je kunt je ogen er mee beschadigen. NOOIT IN DE BUURT VAN DE OGEN LATEN KOMEN. Daarbij komt dat tea tree olie ook dermatitis en allergische reacties kan veroorzaken. Het percentage Tea Tree olie is ook van belang. Het is erg belangrijk om nooit onverdunde Tea Tree olie te gebruiken, ook niet op andere delen van het lichaam. Verdun het echter niet met lavendelolie, je kunt hier meer details lezen over Tea Tree olie.
 • Er zijn aanwijzingen dat demodex licht gevoelig is, wellicht kan IPL demodex bestrijden.
 • Metrodinazole (rozex) is waarschijnlijk niet effectief in het bestrijden van demodex.
 • Dan is er nog zz crème van demodex solutions. Zij zeggen dat 90% van de gevallen van acne (en daarop lijkende aandoeningen) veroorzaakt worden door demodex. Een claim waar geen bewijs voor is. Ook zeggen ze in hun FAQ dat het goed mogelijk is dat de symptomen eerst erger worden door gebruik van hun crème, voordat de conditie van de huid verbeterd. De huidmijt zou vergaan in de huid en daardoor irritatie geven. Het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat deze crème irritatie geeft. Verder is het niet duidelijk wat er in de crème zit, ze geven aan op hun site dat sommige van de ingrediënten zijn:
  “Zinc oxide
  Sublimed sulfur
  Menthol
  Boric acid
  salicylic acid
  Chinese medicine herbs” De rest van de ingrediënten zijn geheim, beschermd door een Chinees patent. Geheime ingrediënten wekken bij mij altijd argwaan op. Hoe weet je of deze geheime ingredienten niet ontzettend schadelijk zijn voor de gezondheid?
 • Demodex leeft van talg (huidsmeer) en dode huidcellen. Uit recente onderzoeken blijkt dat het huidsmeer van mensen met rosacea anders is dan die van mensen zonder rosacea. Normaal huidsmeer leidt tot minder wildgroei aan demodex en dus is gezond eten belangrijk om de demodex populatie onder controle te houden. Behalve geen vet eten worden er verder geen dieet adviezen gegeven in de onderzoeken.

De meningen over de rol van demodex bij rosacea zijn verdeeld. Nu Soolantra wat langer bestaat zijn er patient ervaringen genoeg te vinden, sommige positief, sommige negatief en sommige neutraal. Hieruit zouden we de conclusie kunnen trekken dat in ieder geval sommige gevallen van rosacea veroorzaakt worden, of erger worden door Demodex.

Volgens wetenschappers is de mijt lastig te onderzoeken en dat kan een van de redenen zijn waarom nog steeds niet duidelijk is wat de rol van demodex nou precies is

 

Demodex mijten zijn de grootste en meest ingewikkelde micro-organismen op de menselijke huid. Wat ze doen met het immuunsysteem en of ze een reactie uitlokken is onduidelijk.

 

De wetenschappers noemen een aantal redenen waarom het moeilijk is ze te onderzoeken:

 

 • Ze vinden
 • Ze LEVEND van de huid afhalen
 • Ze fotograferen
 • Ze in Leven houden terwijl ze onderzocht worden
 • Een reactie bewijzen tussen de mijt en het immuunsysteem.

Study of Demodex mites: Challenges and Solutions

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Dec 23, Lacey N, Russell-Hallinan A, Powell FC

Update

bartonellaquintana
bartonella quintana

Al eerder werd B. Oleronius gevonden in mijten.

Nu is ook Bartonella Quintana aangetroffen in mijten van 1 patiënt met type 1 rosacea. Er waren 13 personen, er was er maar 1 met B. Quintana. Tot nu werd volgens het artikel deze bacterie vooral aangetroffen in luizen. Onderzoekers weten nog niet wat, en of dit iets betekent voor rosacea.

Het is wel bekend uit eerder onderzoek dat 79% van patiënten met subtype 2 rosacea een immuunreactie hadden op de eerder gevonden B. oleronius, ten opzichte van 20% van de mensen zonder rosacea.

Het is dus mogelijk dat demodex symptomen in de hand werkt doordat zij bacteriën bij zich dragen die in sommige mensen een immuunreactie uitlokken.

Bartonella quintana was vroeger bekend als Rochalimaea quintana.(nou ja bekend, bij geleerden denk ik dan, ik had er natuurlijk nooit van gehoord)

Maar hij heeft in ieder geval hele legers loopgravenkoorts bezorgd in de eerste wereldoorlog.

Nou is het onderzoek natuurlijk een beetje ver verwijderd van nuttig. Want we hebben met zijn allen natuurlijk geen loopgravenkoorts. Zelfs die ene persoon met B. Quintana in zijn of haar demodex hebben ze niet onderzocht op loopgraven koorts, dus had ze dat in de verste verte niet. Maar het punt is:

Men heeft nu al 2 soorten bacteriën gevonden in demodex. Wie weet wat ze allemaal bij zich hebben en wat het resultaat daarvan is.

Het feit dat ivermectine (Soolantra) demodexen  dood maakt en dat dat rosacea symptomen verbeterd lijkt een pre voor de rol van demodex en of bacteriën van demodex bij rosacea.

Update

Bacterie en demodex

Dat demodex bacterien bij zich draagt was bekend, maar nu hebben ze er meer gevonden.


“In een eerste-van-zijn-soort onderzoek” van het microbioom van Demodex folliculorum en Demodex brevis, hebben onderzoekers van Aix Marseille Université in Frankrijk Demodex verzameld  van patiënten met subtype 1 (Erythematotelangiectatic) rosacea en subtype 2 (papulopustular) rosacea. Ook hebben ze demodex verzameld van  controlepatiënten met een gezonde huid. Door DNA-analyse vonden de onderzoekers  in totaal 92 soorten micro-organismen (bacterien), waaronder 36 niet eerder geregistreerd op mensen.

Van de 86 soorten bacteriën die in de mijten werden gevonden vormden zes meer dan de helft van het bacteriële DNA in de monsters:

Propionibacterium acnes,

Staphylococcus epidermidis,

Corynebacterium kroppenstedtii,

Streptococcus mitis,

Propionibacterium granulosum

Snodgrassella Alvi.

Propionibacterium acnes, een bacterie die in verband wordt gebracht met acne, goed voor 25,34 procent van de bacteriën alleen.

Wanneer onderzoekers  de bacteriën vergeleken in mijten van de twee subtypes rosacea, vonden ze significante verschillen in de microbiota van Demodex van subtype 2 patiënten versus die van subtype 1 en gezonde huid. In mijten die leven op  een papulopustulaire rosacea huid, zaten meer Proteobacteria en Firmicutes phyla , terwijl de leden van de Actinobacteria phylum waren afgenomen. De onderzoekers zagen dat het sebum in subtype 2 patiënten bestond uit minder verzadigde vetzuren. Dit suggereert dat verschillen in beschikbare nutriënten van invloed kan zijn op de aard van microbiome mijten (NB zit me ineens af te vragen of dit een reden kan zijn dat sommige mensen baat hebben bij een “rosacea” dieet)


Het onderzoek leverde vele verrassingen, waaronder de eerder genoemde Snodgrassella Alvi, een bacteriesoort eerder geïdentificeerd in de darmen van bijen.(!!)  De onderzoekers hebben zelfs Bartonella quintana geïdentificeerd , een bacterie geassocieerd met loopgraaf koorts in de Eerste Wereldoorlog soldaten, in een subtype 1 patiënt. Opvallend ontbrekende was echter bewijs van Bacillus oleronius, een van de enige soort die eerder geassocieerd met Demodex en rosacea, hoewel de onderzoekers opgemerkt hebben  dat dit  te wijten kan zijn aan beperkingen van de wijze van DNA-analyse.

De resultaten van deze kleine studie tonen hoe onverwacht diverse menselijke microbiome kan zijn, en illustreren hoeveel nog steeds leren is van verder onderzoek van Demodex en zijn mogelijke rol in de ontwikkeling van rosacea. (mijn verwachtingen van soolantra zijn ineens een stuk hoger)

Verwijzing
1. Murillo N, Aubert J, Raoult D, et al. Microbiota van Demodex mijten van rosacea patiënten en controles. Microb Pathog 2014; 71-72
37-40.

 

Tea Tree

Tea tree olie  wordt gemaakt van de bladeren van de Tea Tree. De olie wordt op de huid gebruikt tegen infecties, zoals acne, zwemmerseczeem, kalknagels.

Er zijn aanwijzingen dat tea tree olie effectief is in het bestrijden van demodex mijt. Demodex wordt gezien als een mogelijke oorzaak van rosacea subtype 2. Omdat het veel gebruikt wordt, is hieronder een overzicht te vinden van de effectiviteit van de toepassing van tea tree olie bij verschillende aandoeningen.

 

Effectiviteit van tea tree olie bij zwemmerseczeem, kalknagels en acne.

Zwemmerseczeem: (schimmelinfectie van de voet)

10% Tea tree olie (TTO) is werkzaam tegen de symptomen maar geneest de infectie niet. Daarvoor zijn sterkere concentraties nodig (25% tot 50% gedurende 4 weken). Zelfs in hogere concentraties is het niet zo effectief als reguliere middelen tegen zwemmerseczeem. Het werkt maar bij ongeveer 50% van de mensen die het proberen.

Kalknagels: (schimmelinfectie van de nagels)

100% tto, 2 maal daags op de nagel aanbrengen gedurende 6 maanden kan bij 18% van de mensen die het proberen tot genezing van de kalknagel leiden

Acne:

5% TTO is even effectief als 5% benzoyl peroxide, maar het werkt wel langzamer.

Veiligheid

TTO op de huid aanbrengen kan leiden tot huidirritaties, droogheid, jeuk, branderigheid en roodheid. Gebruik de olie niet onverdund maar meng het met een andere olie (maar niet lavendelolie)

TTO in combinatie met lavendelolie heeft misschien invloed op de hormoonhuishouding. In ieder geval zijn er aanwijzingen dat het bij jongetjes kan leiden tot gynecomastie.

Het innemen van TTO is gevaarlijk. Dit kan onder meer  leiden tot huiduitslag, verwardheid, niet kunnen lopen en coma.

TTO is een product dat voorkomt in de natuur. Natuurlijke producten krijgen over het algemeen positieve publiciteit. Men denkt als snel dat als iets natuurlijk is, dat het dan ook geen kwaad kan. Dit is niet altijd het geval. Terpentine bijvoorbeeld is ook natuurlijk…