Supplementen die acne en huidproblemen veroorzaken

Volgens een recente recensie zijn supplementen zoals B6 / B12, hooggedoseerde vitamines en wei-eiwit in verband gebracht met de ontwikkeling van acne. Auteurs van het onderzoek willen dat artsen acnepatiënten vragen naar hun supplement gebruik en hen informeren over mogelijke bijwerkingen.

Acne kan worden veroorzaakt door verschillende voorgeschreven medicijnen, waaronder anabole androgenetische steroïden (AAS), corticosteroïden, hormonale medicijnen, antituberculosemedicijnen, lithium, geneesmiddelen die jodiden en bromiden bevatten. Andere therapieën zijn ook in verband gebracht met acne, zoals immunosuppressiva, geneesmiddelen voor auto-immuunziekten en kankerbehandelingen. Als toevoeging aan deze lijst, hebben meerdere onderzoeken aangetoond dat voedingssupplementen ook de ontwikkeling van acne kunnen bevorderen, volgens een onlangs gepubliceerde recensie in het Dermatology Online Journal. Onderzoekers schatten dat ongeveer de helft van de volwassenen dagelijks voedingssupplementen gebruikt, waarvan er vele mogelijk ingrediënten bevatten die tot de ontwikkeling van acne leiden.

Ze ontdekten dat de vitamines die het meest worden geassocieerd met de ontwikkeling van acne, hooggedoseerde vitamines zijn, zoals B6 en B12, wei-eiwit, jodium en “spieropbouwende supplementen” die mogelijk gevuld zijn met AAS (tenminste als ze van onbetrouwbare bronnen komen). In de studie beoordeelden onderzoekers talrijke gepubliceerde casusrapporten en onderzoeken die het begin van acne observeerden bij het nemen van een van deze specifieke supplementen en onderzochten ze het herstel van de toestand na stopzetting van het supplement.

“Klinisch gezien lijken de huidbevindingen in gevallen van door geneesmiddelen veroorzaakte acne op acne, hoewel sommige een monomorf uiterlijk of een meer wijdverspreide verspreiding beschrijven”, schrijven de auteurs van het onderzoek. “De medische geschiedenis is typisch opmerkelijk vanwege een plotseling begin, samen met een medische geschiedenis van medicijninname en herstel na stopzetting van medicatie.”

Recensenten ontdekten dat hoge doses B6 en B12 verband houden met het voorkomen van monomorfe papulopustules die voornamelijk op het voorhoofd en de kin voorkomen, of met wijdverspreide laesies. Acne werd ook waargenomen op de borst, rug, schouders, armen en nek. Hoewel de pathogenese onbekend is, veronderstellen verschillende casusrapporten dat zowel B6 als B12 de boosdoeners zijn van de door supplementen veroorzaakte acne.

Uit de review bleek ook dat jodium-geïnduceerde acne kan een verband worden gelegd met kelp-zeewiersupplementen, die zich presenteren als ontstoken puisten op het gezicht en de bovenste romp. Bovendien wijzen de resultaten erop dat wei-eiwit, dat doorgaans door bodybuilders wordt ingenomen, ook verband houdt met de ontwikkeling van acne, waarbij papulonodulaire acne wordt waargenomen op de romp en het gezicht. Ook werd ontdekt dat AAS-geïnduceerde acne zich voordoet als papulopustulaire acne, acne-conglobaat of acne-fulminans, waarvan de onderzoekers veronderstellen dat ze worden verergerd door toediening van vitamine B12, B6 en B2. “Acne is een veelvoorkomend effect van AAS-gebruik door bodybuilders. Helaas, zelfs als bodybuilders steroïden niet rechtstreeks misbruiken, kunnen steroïden aanwezig zijn in bepaalde voedingssupplementen die ze gebruiken om spieren op te bouwen, ”merken de auteurs op.

De onderzoekers adviseren artsen om proactief te zijn door acnepatiënten te vragen naar hun supplement gebruik en hen voor te lichten over mogelijke bijwerkingen, zoals acne-uitbarstingen. “Met onderzoeken die aangeven dat ongeveer de helft van de volwassenen aangeeft dat ze voedingssupplementen gebruiken, is het belangrijk dat dermatologen acnepatiënten rechtstreeks vragen naar hun supplement gebruik en hen informeren over de mogelijke risico’s van zelfs ogenschijnlijk onschadelijke voedingssupplementen”, voegen de onderzoekers toe. “Het is ook belangrijk dat artsen niet vertrouwen op een geschreven medicatiegeschiedenis, maar deze informatie mondeling ontlokken, aangezien schriftelijke vragenlijsten vaak niet voldoende ingaan op het volledige gebruik van voedingssupplementen.”

Zamil DH, Perez-Sanchez A, Katta R. Acne related to dietary supplements. Dermatol. Online J. 2020;26(8):2. https://escholarship.org/uc/item/9rp7t2p2.


Het is mij niet geheel duidelijk of het nou komt door “vervuilde supplementen” of daadwerkelijk door de spieropbouwende supplementen zelf.  Het is in ieder geval de moeite om bij acne en andere huidproblemen eens kritisch te kijken naar voedingssupplementen. En wat het gebruik of stoppen er van doet.

Tweelingstudie naar Bacteriën en rosacea

Een recent onderzoek bij tweelingen heeft een significante correlatie gevonden tussen de ernst van rosacea en bacteriële dysbiose in het gezicht. Een dysbiose betekent een onevenwichtigheid in de mix van bacteriën, schimmels en virussen die “normale bewoners” van het gezonde gezicht zijn.

Deze onevenwichtigheid is mogelijk een basis voor toekomstig onderzoek naar wat rosacea veroorzaakt en hoe het te behandelen. De onderzoekers, ontdekten dat het relatieve percentage bacteriën uit de biologische categorieën Gordonia en Geobacillus gerelateerd zijn aan de ernst van rosacea. De wetenschappelijke onderzoekers bestudeerden 60 individuen, van wie er 42 gezonde proefpersonen waren en 18 hadden rosacea. De studiedeelnemers werden gerekruteerd op een evenement speciaal voor tweelingen.

De onderzoekers merkten op dat onderzoek naar de rol van het microbioom bij patiënten met rosacea belangrijk kan zijn, omdat microbiële dysbiose kan worden gelinkt aan rosacea en aan sommige ziekten waarvan is gemeld dat ze gelijktijdig met rosacea voorkomen.

De resultaten van het onderzoek kwamen overeen met eerdere studies die aantoonden dat er minder bacteriële diversiteit was wanneer huidziekte aanwezig was, hoewel de relatie niet statistisch significant was.

De specifieke uitkomst van dit onderzoek was dat:

 • een toename van 10% in bacteriën van het geslacht Gordonia
 • of een afname van 10% in bacteriën van het geslacht Geobacillus
 • significant voorspellend was voor een hogere “rosacea” score.

 

“Belangrijk is dat dit op de achtergrond lag van een grotendeels onveranderd microbioomlandschap”, aldus de auteurs. “Deze tweelingstudie kan dienen als een referentie voor toekomstige studies om specifieke microbiële associaties met rosacea te bevestigen en na te streven.”

Omdat de onderzoekers niet in staat waren om verschillen te identificeren buiten het geslachtsniveau – Dus eigenlijk de details van welke bacterieen het nou precies zijn- zal verder onderzoek nodig zijn om te bepalen welke soorten mogelijk betrokken zijn.

In een eerdere tweelingstudie ontdekten de onderzoekers dat genetica en omgevingsfactoren gelijkelijk aan rosacea kunnen bijdragen ( 50-50 bijdragen van de natuur en omgeving). Uit die studie bleek dat rosacea positief geassocieerd was met leeftijd- en levenslange blootstelling aan ultraviolette straling, en body mass index, roken, alcoholgebruik, cardiovasculaire problemen en huidkanker.

 

Kortom het is positief dat alle mogelijke oorzaken van rosacea onderzocht worden. Dat geeft meer kans op het vinden van effectieve behandelmethoden. Naar mijn idee zijn er veel oorzaken voor rosacea. Dat is precies de reden waarom soolantra bijvoorbeeld voor sommigen wel werkt en voor anderen niet.

IBD ook gelinkt aan rosacea?

Een recente landelijke studie in Taiwan heeft een verhoogd risico op inflammatoire darmziekte (IBD) bij mensen met rosacea gevonden. Niet te verwarren met IBS (prikkelbare darm). IBD kwam in deze studie significant vaker bij mannen voor.

In de nieuwe studie onderzochten Dr. Chun-Ying Wu en collega’s de diagnoses van IBD, waaronder de ziekte van Crohn en ulceratieve colitis, in 89.356 proefpersonen met rosacea en tweemaal zo veel proefpersonen zonder rosacea. Ze gebruikten daarvoor hun nationale verzekeringsdatabase.

De onderzoekers vonden dat individuen met rosacea 1,94 keer meer kans hebben op IBD dan die zonder. Mannelijke rosacea patiënten hadden 3,52 keer meer kans op IBD dan de controlegroep. Het risico was echter lager bij rosacea-patiënten die al langer antibiotica namen, maar deze bevinding had geen statistische betekenis.

Inflammatoire darmziekte komt voor in delen van de darm die de hoogste bacteriële concentraties bevatten. De samenstelling van de darmflora die werd waargenomen bij patiënten met IBD was anders dan die van de controle groep. Er is echter geen specifiek micro-organisme geïdentificeerd in het ziekteproces van IBD, en klinische proeven hebben controversiële resultaten opgeleverd.

Hoewel er geen statistisch significante verschillen waren in het aantal nieuwe gevallen van IBD bij de patiënten met rosacea in de studie, is het mogelijk dat er een beschermend effect is tussen langdurig gebruik van antibiotica en IBD-ontwikkeling, aldus de onderzoekers. (M.A.W. Vaak krijgen mensen met rosacea langdurig een lage dosis antibiotica om de symptomen van rosacea te onderdrukken, het is mogelijk dat dit een preventieve werking heeft bij de ontwikkeling van rosacea.)

Resultaten van eerder onderzoek bleken aan te geven dat veranderingen in darmbacteriën mogelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor ontsteking in rosacea, en dat dit deels de reden kan verklaren dat antibiotica effectief zijn bij de behandeling van rosacea. (hoewel anderen daar anders over denken).
Zij merken nog op dat het langdurig gebruik van antibiotica de darmflora kunnen veranderen.

Referentie:

Wu CY, Chang YT, Juan CK, et al. Risico van inflammatoire darmziekte bij patiënten met rosacea: Resultaten van een landelijke cohortstudie in Taiwan. J Am Acad Dermatol 2017 mei; 76 (5): 911-917.

 

Wat moeten we met deze informatie (en wat niet?)

 • Dat je rosacea hebt wil niet zeggen dat je ibd krijgt.
 • Er is een relatie gevonden, geen oorzakelijk verband.
 • De reden van de werking van antibiotica bij rosacea is niet duidelijk.
 • Niet bij alle vormen van rosacea is antibiotica effectief
 • In dit onderzoek wordt niet genoemd welk type rosacea de mensen met IBD hadden.
 • De onderzoeksgroep is enorm, ik weet niet hoe de verzekeringsdatabase van Taiwan werkt, maar ik vind het bijzonder dat daarin ook de bacteriele samenstelling van de darm in wordt opgeslagen, of er mist iets aan het oorspronkelijke artikel.
 • Er is al vaker een link gevonden tussen rosacea en darmproblemen.

Het H. Pylori Mysterie

H. pylori zijn gram-negatieve bacteriën die een groot aantal verschillende stammen omvatten. H. pylori heeft een enorme de genetische diversiteit .

De detectie van H. pylori-infectie kan op verschillende manieren. Bloed antilichaam test, ontlastingtest, adem test – de bacterie produceert kooldioxide in de adem – zijn allemaal beschikbaar. Ook een urine test en endoscopische biopsie zijn opties.

Sinds zijn ontdekking is H. Pylori in verband gebracht met vele ziekten, niet alleen gastro-intestinale maar ook hematologische, cardiopulmonale, metabolische, neurologische en dermatologische. Wat de huid betreft, zijn er verslagen voor de betrokkenheid ervan bij de ziekte ontwikkeling van chronische spontane urticaria, Sjögren’s syndroom en Henoch-Schonlein purpura.

Veel studies zijn uitgevoerd om de verband tussen H. pylori-infectie en rosacea te beoordelen, maar er is nog steeds controverse over de kwestie. Er is een gebrek aan informatie over de genetische eigenschappen en de biologie van H. pylori. Er wordt voorgesteld dat de bacterie specifieke cytotoxinen produceert die leiden tot de vrijgave van histamine, prostaglandinen, leukotriënen en cytokinen. Er zijn echter geen onderscheidende histologische eigenschappen bij rosaceapatiënten die positief zijn voor H. pylori infectie.

Er is veel onderzoek gedaan naar de rol van Helicobacter pylori bij rosacea.
Deze onderzoeken hebben controversiële conclusies en als gevolg daarvan blijft de rol ervan dubbelzinnig. Sommige auteurs geloven dat H. pylori inderdaad een pathogenetische rol(ziekteveroorzakende rol) speelt in rosacea, en anderen vinden van niet, of accepteren alleen dat het een verergerende factor is in plaats van een oorzaak. Een andere vraag is of de uitroeiing van bacteriën rosacea verbetert en of er een verband is tussen H. pylori en rosacea subtype. Het uitroeien van de bacterie geeft meer verbetering bij het papulopustulaire subtype, wanneer er al maagklachten zijn. Meer dan bijvoorbeeld type 1 rosacea.
Daarnaast zijn er veel verschillende stammen met verschillende virulentie, dit zou tegenstellingen in onderzoeken kunnen veroorzaken. Bovendien is rosacea zelf een huidaandoening met vier verschillende subtypen, die elk een uiteenlopende oorzaak kunnen hebben. Daarnaast is H. pylori “gevonden” met verschillende methoden, zoals -urea adem test, H. pylori ontlasting antigeen test, serologische test met behulp van ELISA IgG test kit, en gastro-intestinale endoscopie. Hierdoor zijn de onderzoeken en conclusies onderling moeilijker te vergelijken. De meest precieze methode is biopsie, maar de nauwkeurigheid ervan hangt af van de locatie van het monster, waarbij monsters van vijf verschillende plaatsen nodig zijn. Bovendien is het niet erg duidelijk of H. pylori het enige maag/darm micro-organisme is dat een rol speelt, alleen of in combinatie met SIBO of andere darmmicrobiota, bij het ontstaan van rosacea.

Een andere belangrijke parameter is de rol van antibiotica. Hun eerdere gebruik in deelnemers aan de onderzoeken kan de resultaten beïnvloeden. Sommige auteurs pleiten ervoor dat ze werken door H. pylori uit te roeien, terwijl anderen wijzen op de ontstekingsremmende werking. De verwarring wordt verder versterkt door het feit dat sommige antibiotica die bekend zijn om hun anti-inflammatoire eigenschappen in rosacea, zoals tetracyclines, metronidazole of macroliden, ook worden gebruikt om H. pylori-infectie te behandelen.

De conclusie

De bacterie is in het verleden vaak in verband gebracht met rosacea. Recentere onderzoeken spreken die resultaten weer tegen. Toch is het vinden van deze bacterie niet zo moeilijk en wellicht is het de moeite waard om het uit te sluiten bij maagklachten. Want als we iets weten over rosacea, is het dat het vele verschillende oorzaken heeft. En je zou maar net die ene zijn waarbij de helicobacter wel een rol speelt. Maar dat is mijn bescheiden mening.

gluten en rosacea

Wanneer je op zoek gaat naar informatie over de connectie tussen gluten sensitiviteit* en rosacea zie je door de bomen het bos niet meer. Er wordt op fora veel gepubliceerd over de veronderstelde link.

Het lijkt wel of iedereen en zijn moeder een gluten sensitiviteit heeft. Overal verschijnen glutenvrije producten in supermarkten. Helemaal top voor mensen die een gluten probleem hebben (zoals mijn moeder een tijdje had na een intensieve darm aandoening, gelukkig heeft het zich weer hersteld. overigens heeft zij geen rosacea, ook nooit gehad).

Het punt is; er zijn veel mensen die aangeven dat het verminderen van gluten in het dieet, rosacea symptomen verbeterd.

Een daarvan is https://www.thesun.co.uk/living/2244567/lex-gillies-blogger-ditched-gluten-dairy-rosacea/

lex gillies.

Ze zette gluten en zuivel aan de kant en voila, grote verbetering.

Zal dat voor iedereen gelden?

Denk het niet. Wellicht dat het verbetering geeft voor diegenen die een gluten en of een maag/darm probleem hebben waarvan de oorzaak niet te achterhalen is. Maar als dat niet het geval is vraag ik me af of het de moeite is om het uit te proberen.  Gluten sensitiviteit zou logischerwijs ook andere  klachten moeten geven dan alleen het hebben van rosacea.

*glutensensitiviteit is iets anders dan glutenintolerantie. Het verschil aldus het voedingscentrum:

“Mensen met gluten sensitiviteit krijgen klachten zoals buikpijn en vermoeidheid na het eten van graanproducten. Hoewel deze mensen geen aantoonbare coeliakie (glutenintolerantie) hebben, leidt het vermijden van glutenbevattende producten wel tot vermindering van de klachten.”

 

Nog wat feiten over de mogelijke link tussen gluten en rosacea

 • Uit eerder onderzoek is gebleken dat maag/darm problemen mogelijk een link hebben met rosacea. (zie bijvoorbeeld het artikel over SIBO)
 • Het is nooit bewezen dat gluten een link hebben met rosacea. Dit wil niet zeggen dat die link er niet is.
 • Het is verstandig om eerst zeker te weten of je een gluten sensitiviteit hebt voordat je langdurig je dieet omgooit. (glutenvrije producten zijn over het algemeen duurder) Je kan bijvoorbeeld een paar weken een trigger dagboek bij houden. Het is namelijk bijna niet te bepalen of er sprake is van gluten sensitiviteit. Het is in tegenstelling tot gluten intolerantie niet gemakkelijk aan te tonen.
 • Rosacea is niet een teken dat er sprake is van een gluten intolerantie of maag/darm problemen. De meeste mensen met rosacea zijn gewoon gezond
 • De oorzaak van rosacea is niet bekend.
 • Dieet heeft effect op rosacea, maar het gaat dan vooral om de (beleving) temperatuur van het voedsel, of voedsel dat effect heeft op het autonome zenuwstelsel (bijvoorbeeld caffeine in de koffie)

Rosacea in 2016: De stand van zaken

Rosacea’s fysieke kenmerken, behandeling en hoe rosacea te onderscheiden van aandoeningen die er op lijken zijn de onderwerpen die tijdens de jaarlijkse wetenschappelijke bijeenkomst op de “American Academy of Dermatology”   in Washington, DC.

Dr. James Del Rosso, vooraanstaand onderzoeker op het gebied van rosacea, schetst een overzicht van de pathofysiologie (lichamelijk proces) van rosacea. Hij spreekt over recent onderzoek waaruit bleek dat patiënten met subtype 2 (papulopustulaire) rosacea, waaronder roodheid  en pukkels, kunnen worden gegroepeerd op basis van de gehaltes van een type serineprotease;  zogenaamde kallikreïne-5.Hij merkte op dat patiënten met hoge gehaltes aan kallikreïne-5 reageerden op behandeling met anti-inflammatoire therapie (bijv lage dosis antibiotica), terwijl die met een laag gehalte aan kallikreine niet reageerden op deze vorm van behandeling.
“We weten zeker hoe rosacea eruit ziet, maar we weten niet wat de oorzaak is,” zei Dr Zoe Draelos, nog een belangrijke naam op het gebied van rosacea onderzoek.Ze beoordeeld de huidige medische behandelingen, evenals nieuwe die nu getest worden in klinische studies, en wijst er op dat op dat vroeger de enige behandeling was om mensen antibiotica te geven. Nu is er een volle  gereedschapskist, m.a.w. er wordt wel degelijk vooruitgang geboekt in het vinden van effectieve behandelmethoden.

Ze doelt ongetwijfeld ook op soolantra en mirvaso.

Er wordt speciaal opgemerkt dat roodheid van rosacea, vooral type 1 rosacea, zeer moeilijk te behandelen is. Maar er zijn nu wel meer (maar nog steeds beperkt) behandelopties voor roodheid in het gezicht. Letterlijk:

“We hebben meer beperkte behandelingsopties voor behandeling van erytheem in het gezicht,”  “De huid van rosacea patiënten, vooral die met ” Erythematotelangiectasia” rosacea, is vaak droog en gevoelig, mede als gevolg van verhoogd vochtverlies door de huid. Herstel van de huidbarrière door het gebruik van zachte reinigingsmiddelen en cosmetica is een belangrijk onderdeel van een behandelingsregime. Ze benoemd specifiek een aantal aandoeningen die lijken op dit type rosacea, waaronder:
pyodermie faciale (ook bekend als rosacea fulminans), het gevolg van topische corticosteroïden, carcinoid syndroom, Morbihan Alzheimer en telangiectasia als gevolg van veroudering door de zon,”

Factoren die rosacea beinvloeden: nature vs nurture

Genetica spelen waarschijnlijk een rol bij rosacea. Dit wordt al heel lang gedacht. Maar het is niet goed duidelijk hoe groot deze invloed is. Resultaten van wellicht het eerste onderzoek dat een poging doet om de mate van genetische bijdrage en de mate van omgevingsfactoren te onderzoeken. Voor deze  “nature/Nurture” vraagstelling hebben onderzoekers een steekproef van 275 tweelingen onderzocht. In totaal dus 550 individuen.

Tenminste 1 helft van de tweeling had rosacea. 233 paren zijn identieke tweeling en 42 paren waren tweeeiige tweeling. De tweelingen werden onderzocht op basis van het schaal systeem van de NRS (National rosacea society en werden lichamelijk onderzocht door dermatologen.

De kans dat beide helften van de tweeling rosacea hadden was veel groter bij identieke tweelingen. Dit was ook zo wanneer er gecorrigeerd werd voor omgevingsfactoren, zoals leeftijd en huidtype. Dus kan worden geconcludeerd dat genetica een grote rol spelen in het ontstaan van rosacea.

Omgevingsfactoren die een grote invloed hebben zijn

 1. Met stip op 1 ! Mate van blootstelling aan zonlicht gedurende het leven
 2. Leeftijd
 3. Er waren ook relaties met BMI (body mass index), hart en vaatziekten, roken, alcohol en huidkanker.

Alcohol is al eerder aangewezen als trigger, maar nog niet als bijdragende factor.

Meer recente onderzoeken laten zien dat rosacea in verband kan worden gebracht met hart en vaatzieken.

 

 

 Aldrich N, Gerstenblith M, Popkin D, et al. Genetic vs Environmental Factors That Correlate With Rosacea: A Cohort-Based Survey of Twins. JAMA Dermatology. 2015;151(11):1213-9.

 

Lente Tips voor het vermijden van opvlammingen

 

LENTE! Sommigen verwijzen naar het veranderende weer als “rosacea seizoen” als gevolg van de effecten die het heeft. Maar, door het nemen van extra maatregelen om de kans op opvlammingen te minimaliseren, is het voorjaar alleen maar gewoon leuk.

lente

 1. Het begint met het kennen van je triggers.

Check deze lijst en probeer ze zoveel mogelijk te vermijden. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen dezelfde triggers heeft, maar de lijst is een goed punt om te beginnen.

 1. Beperk de blootstelling aan wind en koudere dagen. Voorjaar maakt nog geen zomer en het kan nog flink koud zijn. Dus wees voorzichtig met koude wind en neem een sjaal mee als dat nodig is.
 2. Bescherm je gezicht tegen de zon. Minimaliseer directe blootstelling aan de zon, draag een zonnebril (en draag een breedgerande hoed op je gezicht te beschermen, als die je staat dan tenminste). Draag altijd een zonnefilter die zowel o UVA en UVB-stralen blokkeert. Als zonnebrand irriteert probeer dan een zonder chemische filters.
 3. Verzorgen van de lente allergieën of verkoudheid. Patiënt onderzoeken hebben aangetoond dat allergieën, verkoudheid en koorts meer kans geven op een opvlamming.
 4. Vergeet niet om medicatie te gebruiken zoals voorgeschreven door een arts.

Veranderingen in het weer en rosacea symptomen

Hoewel elke nieuwe seizoen brengt zijn eigen charme heeft kan de verandering in het weer ook een uitdaging zijn voor rosacea patiënten, volgens een enquête van de NRS (national rosacea society)
Bijna 90 procent van de 852 respondenten zegt dat hun rosacea wordt beïnvloed door de verandering van de seizoenen, en meer dan 58 procent zei dat hun symptomen het ergst zijn in de zomer. Een goede tweede is de winter. Vooral bij heel koude wind.

“De zon en hitte zijn voor zo velen rosacea triggers dat het niet verrassend is, dat veel rosacea patiënten vinden hun symptomen erger worden in de zomer,”. “Het nemen van maatregelen, zoals een grote hoed die het gezicht afschermt, niet in de zon gaan zitten of een goede ventilator kan helpen bij de bestrijding van sommige effecten van het zomerseizoen, en natuurlijk wordt dagelijks zonnebrandcrème gebruik aanbevolen voor rosacea patiënten. Zelfs als ze maar kort buiten zijn . ‘

De meeste mensen gaven aan dat dit soort aanpassingen in de levensstijl heel goed helpen om de symptomen onder controle te houden.

Zo gaf, 56 procent aan zei dat ze vaker binnen bleven, zowel in de zomer als in de winter.  53% meldde dat ze meer zonnebrandcrème gebruiken, terwijl 43 procent droeg een grote hoed en 42 procent zei dat ze wind vermijden, 39 procent zette de airco een tandje hoger en 36 procent bedekken hun gezicht buiten.

Ongeacht welk seizoen het ergste was; drie kwart zij dat dit soort aanpassingen enorm hielpen. .

Bewust zijn van individuele triggers is hierin een eerste stap. Een lijstje van veelgenoemde triggers kun je hier vinden.

Over zon en zonnecremes

Over zon en zonnecremes

Het is weer de tijd van het jaar om extra te letten op bescherming tegen de zon. Onderzoek heeft uitgewezen dat zonlicht niet goed is voor in het bijzonder rosacea subtype 1. Over de invloed van zonlicht op andere vormen van rosacea bestaat nog onduidelijkheid.

Welke schadelijke effecten hebben UV stralen op de huid?

UV stralen breken collageen af en zorgen voor huidveroudering, ook bij een laag niveau van straling. Teveel zonlicht veroorzaakt verbranding van de huid, verkleuring (pigmentatie) en irritatie. In extreme gevallen kan teveel zonlicht leiden tot huidkanker. Niet alleen rosacea kan erger worden van zonlicht, maar ook andere huidaandoeningen bijvoorbeeld lupus kunnen erger worden.

Een donkere huid geeft meer bescherming tegen deze schadelijke effecten dan een lichte huid. Melanine zorgt namelijk voor bescherming van het DNA tegen UV stralen.

Eigenlijk is het het beste om ook op bewolkte dagen je huid te beschermen tegen de zon. UVA stralen worden niet helemaal tegengehouden door bewolking.

Zonnebrandcrème en vitamine D

De aanmaak van vitamine D wordt beperkt door gebruik van zonnebrandcrème. Echter is er geen enkele zonnecrème dat het licht voor 100% tegen houd. Vitamine D is belangrijk voor de gezondheid en we halen het voornamelijk uit zonlicht.

beach-84631_640

SPF

SPF betekent “sun protection factor”. Het is een maat voor de effectiviteit van de zonnebrandcrème. Het is ook een maat voor de tijd die je langer in de zon kunt doorbrengen zonder te verbranden. Hoe lang je precies in de zon kunt blijven hangt niet alleen van de spf af, maar ook van je huidtype.

Zonnebrandcrème tips

Zonnebrandcrème blijft ongeveer 3 jaar stabiel, maar om zeker te zijn dat het goed werkt kun je het beste ieder jaar je zonnebrandcrème vervangen. Gebruik het in ieder geval niet na de houdbaarheidsdatum want dan werkt het mogelijk niet goed meer.

Bij zweten of zwemmen de zonnecrème opnieuw aanbrengen. Het tweemaal aanbrengen van een spf van 15 betekent niet dat je dan een spf van 30 krijgt. Het blijft spf 15.

Bij rosacea kun je het beste kiezen voor een spf 20 of hoger.

Kies altijd voor een zonnecrème met bescherming tegen UVA en UVB.

Wat is het verschil tussen zonnebrandcrèmes op minerale basis en zonnebrandcrèmes op chemische basis?

De producten op chemische basis absorberen licht. Ze hebben zonnefilters zoals avobenzone en oxybenzone (kan irriteren). De zonnecrèmes op minerale basis reflecteren licht, ze hebben ingrediënten als titanium doixide of zinc oxide. Over het algemeen geven deze minder kans op irritatie.

Ik heb zelf deze zonnebrandcreme laten ontwikkelen, omdat ik niet goed tegen chemische filters kan.

zonnebrandcreme2-min