Tweelingstudie naar Bacteriën en rosacea

Een recent onderzoek bij tweelingen heeft een significante correlatie gevonden tussen de ernst van rosacea en bacteriële dysbiose in het gezicht. Een dysbiose betekent een onevenwichtigheid in de mix van bacteriën, schimmels en virussen die “normale bewoners” van het gezonde gezicht zijn.

Deze onevenwichtigheid is mogelijk een basis voor toekomstig onderzoek naar wat rosacea veroorzaakt en hoe het te behandelen. De onderzoekers, ontdekten dat het relatieve percentage bacteriën uit de biologische categorieën Gordonia en Geobacillus gerelateerd zijn aan de ernst van rosacea. De wetenschappelijke onderzoekers bestudeerden 60 individuen, van wie er 42 gezonde proefpersonen waren en 18 hadden rosacea. De studiedeelnemers werden gerekruteerd op een evenement speciaal voor tweelingen.

De onderzoekers merkten op dat onderzoek naar de rol van het microbioom bij patiënten met rosacea belangrijk kan zijn, omdat microbiële dysbiose kan worden gelinkt aan rosacea en aan sommige ziekten waarvan is gemeld dat ze gelijktijdig met rosacea voorkomen.

De resultaten van het onderzoek kwamen overeen met eerdere studies die aantoonden dat er minder bacteriële diversiteit was wanneer huidziekte aanwezig was, hoewel de relatie niet statistisch significant was.

De specifieke uitkomst van dit onderzoek was dat:

  • een toename van 10% in bacteriën van het geslacht Gordonia
  • of een afname van 10% in bacteriën van het geslacht Geobacillus
  • significant voorspellend was voor een hogere “rosacea” score.

 

“Belangrijk is dat dit op de achtergrond lag van een grotendeels onveranderd microbioomlandschap”, aldus de auteurs. “Deze tweelingstudie kan dienen als een referentie voor toekomstige studies om specifieke microbiële associaties met rosacea te bevestigen en na te streven.”

Omdat de onderzoekers niet in staat waren om verschillen te identificeren buiten het geslachtsniveau – Dus eigenlijk de details van welke bacterieen het nou precies zijn- zal verder onderzoek nodig zijn om te bepalen welke soorten mogelijk betrokken zijn.

In een eerdere tweelingstudie ontdekten de onderzoekers dat genetica en omgevingsfactoren gelijkelijk aan rosacea kunnen bijdragen ( 50-50 bijdragen van de natuur en omgeving). Uit die studie bleek dat rosacea positief geassocieerd was met leeftijd- en levenslange blootstelling aan ultraviolette straling, en body mass index, roken, alcoholgebruik, cardiovasculaire problemen en huidkanker.

 

Kortom het is positief dat alle mogelijke oorzaken van rosacea onderzocht worden. Dat geeft meer kans op het vinden van effectieve behandelmethoden. Naar mijn idee zijn er veel oorzaken voor rosacea. Dat is precies de reden waarom soolantra bijvoorbeeld voor sommigen wel werkt en voor anderen niet.

Plaats een reactie

10 − twee =