Progressief haarverlies (FFA) en rosacea

Een recente kleine studie vond een mogelijk verband tussen rosacea en een vorm van progressief haarverlies bij vrouwen.

De studie, gepubliceerd als een brief in het Journal of the American Academy of Dermatology door een onderzoeksteam van de afdeling dermatologie van de Universiteit van Alcalá in Madrid, vond dat van de 103 vrouwelijke patiënten met frontale fibrose alopecia (FFA) 66 procent ook leed van dermatologische aandoeningen, waaronder rosacea, vitiligo, atopische dermatitis en psoriasis.

Rosacea was de meest voorkomende hiervan, waarbij 34 procent van de onderzoeksgroep tekenen van de ziekte vertoonde. Van degenen met rosacea vertoonde 41 procent milde symptomen, 53 procent was matig en 6 procent had ernstige symptomen. Geen van deze patiënten kreeg een behandeling voor rosacea toen ze werden geëvalueerd.

 

frontale fibrose alopecia is een zeldzame inflammatoire aandoening die langzaam progressief haarverlies en littekens op de hoofdhuid bij het voorhoofd veroorzaakt. In sommige gevallen kunnen ook de wenkbrauwen, wimpers en andere lichaamsdelen hierbij betrokken zijn.

De onderzoekers wezen erop dat het aangeboren immuunsysteem wordt verondersteld betrokken te zijn bij het ziekteproces van zowel rosacea als FFA, en daarom zouden de aandoeningen gemeenschappelijke inflammatoire processen kunnen delen. Ze speculeerden ook dat een mogelijke relatie zou kunnen worden gevonden met prostaglandine D2, waarvan bekend is dat het de haargroei remt en kan bijdragen aan de ontwikkeling van rosacea.

De onderzoekers suggereerden dat de opmerkelijk hoge prevalentie van rosacea bij FFA-patiënten en de mogelijke relatie tussen de het ziekteproces van beide verder onderzoek rechtvaardigen.

Zoals altijd in dit soort onderzoeken gaat het om een verband. Dit betekent niet automatisch dat als je de ene aandoening hebt, je ook de andere krijgt.

Overigens is rosacea de afgelopen tijd aan heel veel ziekten en aandoeningen gelinkt. De lijst blijft groeien. We kunnen dus nu ook FFA toevoegen.

Pindado-Ortega Cristina, Saceda-Corralo David, et al. Frontal fibrosing alopecia and cutaneous comorbidities: A potential relationship with rosacea. J Am Acad Dermatol March 2018;78(3):596-597.

Tips voor een bezoek aan de dermatoloog

De internationale rosacea vereniging heeft tips gepubliceerd voor een bezoek aan de dermatoloog.

 

 • Vertel ook over de symptomen die niet direct zichtbaar zijn, zoals pijn en blozen, en jeuk
 • Rosacea kan invloed hebben op de ogen, en heeft speciale zorg nodig. Het is belangrijk om aan te geven wanneer je problemen met je ogen hebben, zoals irritatie of waterige ogen.
 • Vertel het wanneer je door werk of levensstijl overmatige blootstelling hebt gehad aan de zon, want dit leidt tot schade aan de huid en lijkt op rosacea, maar is het niet.
 • Vertel over de rosacea triggers die je hebt, waar je moeilijk mee om kunt gaan.
 • Vraag naar nieuwe behandelmogelijkheden.
 • Wees eerlijk over de impact die het op je leven heeft*
 • Schrijf van te voren op wat je vragen zijn aan de arts, zodat je ze niet vergeet te stellen, schrijf eventueel de antwoorden ook op na het gesprek.

Volg de aanbevelingen op en wees consistent, volhouden is essentieel om de rosacea onder controle te krijgen. *dat betekent niet dat je moet doorzetten als het averechts werkt, laat dit weten aan de arts. Wellicht zijn er andere behandelmogelijkheden

IBD ook gelinkt aan rosacea?

Een recente landelijke studie in Taiwan heeft een verhoogd risico op inflammatoire darmziekte (IBD) bij mensen met rosacea gevonden. Niet te verwarren met IBS (prikkelbare darm). IBD kwam in deze studie significant vaker bij mannen voor.

In de nieuwe studie onderzochten Dr. Chun-Ying Wu en collega’s de diagnoses van IBD, waaronder de ziekte van Crohn en ulceratieve colitis, in 89.356 proefpersonen met rosacea en tweemaal zo veel proefpersonen zonder rosacea. Ze gebruikten daarvoor hun nationale verzekeringsdatabase.

De onderzoekers vonden dat individuen met rosacea 1,94 keer meer kans hebben op IBD dan die zonder. Mannelijke rosacea patiënten hadden 3,52 keer meer kans op IBD dan de controlegroep. Het risico was echter lager bij rosacea-patiënten die al langer antibiotica namen, maar deze bevinding had geen statistische betekenis.

Inflammatoire darmziekte komt voor in delen van de darm die de hoogste bacteriële concentraties bevatten. De samenstelling van de darmflora die werd waargenomen bij patiënten met IBD was anders dan die van de controle groep. Er is echter geen specifiek micro-organisme geïdentificeerd in het ziekteproces van IBD, en klinische proeven hebben controversiële resultaten opgeleverd.

Hoewel er geen statistisch significante verschillen waren in het aantal nieuwe gevallen van IBD bij de patiënten met rosacea in de studie, is het mogelijk dat er een beschermend effect is tussen langdurig gebruik van antibiotica en IBD-ontwikkeling, aldus de onderzoekers. (M.A.W. Vaak krijgen mensen met rosacea langdurig een lage dosis antibiotica om de symptomen van rosacea te onderdrukken, het is mogelijk dat dit een preventieve werking heeft bij de ontwikkeling van rosacea.)

Resultaten van eerder onderzoek bleken aan te geven dat veranderingen in darmbacteriën mogelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor ontsteking in rosacea, en dat dit deels de reden kan verklaren dat antibiotica effectief zijn bij de behandeling van rosacea. (hoewel anderen daar anders over denken).
Zij merken nog op dat het langdurig gebruik van antibiotica de darmflora kunnen veranderen.

Referentie:

Wu CY, Chang YT, Juan CK, et al. Risico van inflammatoire darmziekte bij patiënten met rosacea: Resultaten van een landelijke cohortstudie in Taiwan. J Am Acad Dermatol 2017 mei; 76 (5): 911-917.

 

Wat moeten we met deze informatie (en wat niet?)

 • Dat je rosacea hebt wil niet zeggen dat je ibd krijgt.
 • Er is een relatie gevonden, geen oorzakelijk verband.
 • De reden van de werking van antibiotica bij rosacea is niet duidelijk.
 • Niet bij alle vormen van rosacea is antibiotica effectief
 • In dit onderzoek wordt niet genoemd welk type rosacea de mensen met IBD hadden.
 • De onderzoeksgroep is enorm, ik weet niet hoe de verzekeringsdatabase van Taiwan werkt, maar ik vind het bijzonder dat daarin ook de bacteriele samenstelling van de darm in wordt opgeslagen, of er mist iets aan het oorspronkelijke artikel.
 • Er is al vaker een link gevonden tussen rosacea en darmproblemen.

Missende link?

Onderzoekers zijn al heel lang bezig te achterhalen “hoe rosacea precies werkt”.

Ik wil vooraf even mededelen dat mocht je dit artikel scannen, en afhaken vanwege vage afkortingen etc lees dan in ieder geval de onderste zinnen. Het maakt duidelijk waarom triggers kunnen leiden tot rosacea symptomen.
Al lange tijd wordt gedacht dat de mestcellen in de huid een belangrijke rol spelen in het (voort)bestaan van rosacea.
Mestcellen zijn betrokken bij bijvoorbeeld overgevoeligheid en allergie (zie ook histamine)
Mestcellen zijn ook betrokken bij de activatie van bepaalde soorten cathelicidine. (hier een uitgebreid artikel over cathelicidine en het onderzoek van Gallo)
Dit laatste stofje veroorzaakt waarschijnlijk ontstekingsreacties en wordt uitvoerig onderzocht in verband met rosacea.
Wat we niet weten is hoe de mestcellen geactiveerd worden. Want als men dat wist, dan was het misschien mogelijk om in een eerder stadium de kettingreactie te stoppen en rosacea symptomen te verminderen of te stoppen. Maar nu hebben ze mogelijk de missende link gevonden. Het communicatie kanaal TRPV 4 (en receptor MRGX2). Klinkt heel moeilijk allemaal en voer voor wetenschappers. MAAR:
Stel dat ze een manier vinden om dit communicatiekanaal te blokkeren, dan zouden symptomen wellicht tot het verleden gaan behoren. Zo ver zijn ze nog niet, maar het geeft in ieder geval goede hoop.

Update 2019:

Onderzoekers hebben een nieuwe studie gepubliceerd waarop ze verder ingaan op de rol van mestcellen bij rosacea

Onderzoekers testten eerst of de behandeling van mestcellen met cathelicidines hun productie van neuropeptiden verhoogde, die op hun beurt zenuwcellen aanspoten om andere neuropeptiden te produceren die tot ontsteking leiden.

In tegenstelling tot de verwachting, vonden ze dat dit niet gebeurde. Wanneer zenuwcellen echter direct met cathelicidines werden behandeld, veroorzaakte dit wel een reactie en verhoogde de afgifte van neuropeptiden enigszins.

Vervolgens behandelde het onderzoeksteam mestcellen met de neuropeptiden geproduceerd door zenuwcellen als gevolg van blootstelling aan cathelicidine. In dit geval ontdekten ze dat de eiwitreceptoren van de mastcellen een verhoogde activiteit vertoonden, waardoor de onstekings bevorderende reactie werd waargenomen die hoort bij rosacea.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat sensorische zenuwen de  mestcellen kunnen activeren door de afgifte van neuropeptiden. Hoewel de conclusie niet helemaal bewezen kan worden denken ze dat:

externe stimuli kunnen sensorische zenuwen activeren, waardoor neuropeptiden vrijkomen. De neuropeptiden zorgen vervolgens voor de productie van cathelicidine in mestcellen, activeren sensorische eiwitreceptoren en initiëren de ontstekingsreactie die wordt gezien bij rosacea.

Dit kan verklaring waarom bepaalde voedingsmiddelen, hitte etc kunnen leiden tot een verergering van rosacea symptomen: Ze stimuleren de sensorische zenuwen waarna er een reactie op gang komt die de mestcellen aanzet tot de productie van een ontstekingsreactie.

Studie onderzoekt de link tussen rosacea en bepaalde soorten kanker

Het is belangrijk om op te merken dat de nu volgende bevindingen slechts een mogelijke associatie voorstellen. Om een ​​oorzaak-en-effect relatie te bepalen, is verdere studie nodig.

Een recente studie in Denemarken vond dat rosaceapatiënten een verhoogd risico op leverkanker , niet-melanoom huidkanker en borstkanker hadden, maar een verminderd risico op longkanker.

De studie gepubliceerd in Cancer Epidemiology werd uitgevoerd door dr. Alexander Egeberg en een onderzoeksteam in Denemarken. Zij zijn verantwoordelijk voor soortgelijke recente comorbiditeitsstudies (ziektes die samen voorkomen)  die rosacea verbinden met glioma en gastro-intestinale ziekten.

(meer info over die onderzoeken in de link onderaan dit schrijven)

De nieuwe studie onderzocht de kans van rosacea-patiënten om met een van 13 vormen van kanker te worden gediagnosticeerd. Met behulp van gegevens uit het Deense National Patient Registry, analyseerde de studie vijf jaar de medische geschiedenis van 49.475 patiënten met rosacea en 4.312.213 anderen uit de algemene populatie. De hoeveelheid nieuwe kankerdiagnosen werd vergeleken met de algemene prevalentie (hoe vaak het voorkomt)  voor elk type kanker in het register.

Bij de rosacea-patiënten was er geen verhoogd risico op maligne melanoom, ovarium-, endometrium-, baarmoeder-, slokdarm-, nier-, alvleesklier- of schildklierkanker in vergelijking met de algemene populatie. Rosacea-patiënten hadden echter een verhoogd risico op leverkanker met 42 procent, een 36 procent verhoogd risico op non-melanoma huidkanker en een 25 procent verhoogd risico op borstkanker. Daarnaast  hadden rosacea patiënten 22 procent minder kans om gediagnosticeerd te worden met longkanker dan de algemene populatie.

Het onderzoeksteam heeft erop gewezen dat de kans van rosacea-patiënten nog steeds klein is en ook vergelijkbaar is met de waarschijnlijkheid voor de algemene bevolking. Daarnaast hebben zij opgemerkt dat het onderzoek naar rosacea en kankerrisico tegenstrijdige resultaten heeft aangetoond, en verdere studie is nodig om eventuele connecties te bevestigen.

De onderzoekers stelden voor dat er een biologische reden zou zijn voor het verhoogde risico van rosacea patiënten voor non-melanoom huidkanker, en speculeerden dat patiënten met rosacea een verminderde huidbarrière  hebben en vaker in het verleden blootgesteld zijn aan zonlicht.

In een eerdere studie vond Dr. Egeberg en zijn onderzoeksteam het bewijs dat rosacea verband houdt met een verhoogd risico op overlijden door leverziekte en alcoholische levercirrose. In deze studie kunnen de onderzoekers vermelden dat betreffende rosaceapatiënten meer alcohol gebruikten dan de algemene bevolking, en wellicht dat dit verhoogd alcoholverbruik de relatie tussen rosacea en zowel lever- als borstkanker zou kunnen verklaren.

Aan de andere kant zijn studies over de relatie tussen roken en rosacea onvoldoende geweest, terwijl sommige wijzen op een hoge prevalentie van rosacea-patiënten die rokers zijn en anderen wijzen op het tegenovergestelde. Dr. Egeberg’s team had gegevens over het gedrag van roken in hun studie, maar ze merken op dat de rosacea-groep gemiddeld een hoger sociaal-economisch niveau heeft dan de algemene bevolking. Vaak blijkt dat een een hoger sociaal economisch niveau gerelateerd is aan minder roken.

De onderzoekers constateerden een aantal beperkingen voor de studie: de groep is overwegend blank en daarom kunnen de resultaten niet worden toegepast op andere etnische groepen; De onderzoekers konden geen onderscheid maken tussen subtypen rosacea of ​​huidkanker; In het algemeen was de studie observatief van aard; Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen rosacea en kankertype.

Referenties

1. Egeberg A, Fowler JF Jr, Gislason GH, Thyssen JP. Rosacea en risico op kanker in Denemarken. Kanker Epidemiol. 2017 26 januari; 47: 76-80. Doi: 10.1016 / j.canep.2017.01.006. [E-publicatie voorafgaand aan druk]

2. Egeberg A, Fowler JF Jr, Gislason GH, Thyssen JP. Nationwide Assessment of Cause-Specific Mortality bij Patiënten Met Rosacea: Een Cohortstudie In Denemarken. Am J Clin Dermatol. 2016 dec; 17 (6): 673-679

*******************************

 

Een aantal opmerking n.a.v. bovenstaande. In het artikel wordt veel gewaarschuwd dat het niet vast staat dat er meer kans is op kanker bij rosacea. Dit heeft met de manier van onderzoek doen te maken.

 

Ook wordt er gesuggereerd dat rosacea patienten meer alcohol gebruiken. Dit zegt indirect eigenlijk een beetje dat dat wellicht de oorzaak van rosacea en of kanker zou zijn. Dat alcohol rosacea veroorzaakt staat niet vast. En zelfs als dat zo zou zijn is alcoholgebruik niet de enige oorzaak. Er zijn genoeg mensen die wel rosacea hebben maar nooit drinken.

 

Verband met andere aandoeningen en ziekten: samenvatting

De laatste maanden zijn er talloze artikelen in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd die bewijs leveren dat er een verband is tussen rosacea en andere ziekten en aandoeningen.

Een samenvatting

Rosacea is in verband gebracht met:

 1. De kans op migraine
 2. Seborroisch eczeem
 3. Parkinson
 4. Alzheimer
 5. Diabetes, insulineresistentie en metabool syndroom
 6. Darmproblemen
 7. Glioom (kanker in de hersenen)
 8. Hart en vaatziekten
 9. Beroerte
 10. Schildklierkanker
 11. Te hoog cholesterol
 12. Disbalans in de vrouwelijke hormonen
 13. Huidkanker (alleen bij milde rosacea, niet bij ernstige rosacea)
 14. Urineweginfecties
 15. Update 2019: Nierziekten

Het is belangrijk om te weten dat het hier om een verband gaat en niet een oorzaak en gevolg relatie. Het is natuurlijk niet zo dat iedereen met rosacea een of meerdere van deze ziekten zal ontwikkelen.

De heersende mening onder wetenschappers is, dat rosacea en bovenstaande aandoeningen en ziekten waarschijnlijk “ergens” een gezamenlijke grondslag hebben.

Deze wetenschap helpt om meer te weten te komen over de ziekteprocessen en wellicht leiden ze uiteindelijk tot betere behandelingen.

 

Li W-Q, Zang M, Danby FW, Han J, Qureshi AA. Personal history of rosacea and risk of incident cancer among women in the USBr J Cancer 2015 113:520-523.

Hua TC, Chung PI, Chen YJ, Wu LC, et al. Cardiovascular comorbidities in patients with rosacea: A nationwide case-control study from Taiwan. J Am Acad Dermatol 2015 Aug;73(2):249-54.

Rainer BM, Fischer AH, Luz Felipe da Silva D, Kang S, Chien AL. Rosacea is associated with chronic systemic diseases in a skin severity-dependent manner: results of a case-control study. J Am Acad Dermatol 2015;73(4):604-8.

Feinstein AR. The pre-therapeutic classification of co-morbidity in chronic disease. Journal of Chronic Diseases 1970;23:455-468.

2. Valderas JM, Starfield B, Sibbald B, et al. Defining comorbidity: implications for understanding health and health services. Annals of Family Medicine 2009;7:357-363.

Chiu H-Y, Huang W-Y, Ho C-H, et al. Increased risk of chronic kidney disease in patients with rosacea: A nationwide population-based matched cohort study. PLoS ONE 12(10). 2017 October 2. doi: 10.1371

Rosacea, insulineresistentie en metabool syndroom

Onderzoekers vonden onlangs een mogelijke relatie tussen rosacea en insulineresistentie – een metabole stoornis die een voorloper van diabetes is.

Ook vonden ze een relatie tussen rosacea en sommige elementen van het metabool syndroom. Ze denken dat dat rosacea en metabole aandoeningen misschien een vergelijkbare ziektecomponenten hebben.

Metabool syndroom is gerelateerd aan een verhoogd risico op type 2 diabetes mellitus en coronaire hartziekte. De diagnose wordt gesteld door het meten van glucose-intolerantie, insulineresistentie, dyslipidemie (hoog cholesterol), centrale obesitas (grote taille) en hypertensie (hoge bloeddruk), volgens het artikel in de European Journal of Dermatology.

Insulineresistentie werd berekend volgens een standaardmethode die insuline en glucose in het bloed vergelijkt. De onderzoekers hebben 47 rosacea patiënten en 50 personen zonder rosacea onderzocht op gehaltes insuline en suiker in het bloed.

De onderzoekers vonden dat rosacea patiënten  significant vaker insulineresistentie hebben. Bovendien waren sommige cardiovasculaire risicofactoren, zoals een abnormaal cholesterolgehalte en hoge bloeddruk,  ook aanwezig in rosacea patiënten. Ze denken dat de mogelijke relatie tussen rosacea en de abnormale aandoeningen kan worden verklaard door het feit dat cathelicidine gehaltes, inflammatoire cytokines en oxidatieve stress verhoogd zijn bij het ziekteproces van zowel rosacea als metabole stoornissen. (Meer weten over de rol van cathelicidine in rosacea)

Uiteraard is voor deze aanname meer onderzoek nodig.
Hoewel er geen oorzaak en gevolg is  vastgesteld, is er een recente stroom van wetenschappelijke rapporten over uiteenlopende aandoeningen die worden geassocieerd met rosacea, waaronder potentieel levensbedreigende systemische ziekten zoals coronaire hartziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, diabetes, beroerte en zelfs kanker van de hersenen en schildklierkanker. Deskundigen speculeren dat ziekten  clusteren  als gevolg van de veerkracht en kwetsbaarheid van het individu.

 

We kunnen ook Parkinson toevoegen

De ziekte van Parkinson is inmiddels toegetreden tot de steeds groeiende lijst van ernstige aandoeningen die mogelijk in verband kunnen worden gebracht met rosacea. Dit meldde een Deens onderzoeksteam onlangs in JAMA Neurology. Hoewel dergelijke rapporten onnodige zorgen veroorzaken bij sommigen die rosacea hebben, kan de ontdekking nuttig zijn. Zowel voor artsen bij de beoordeling van de algehele gezondheid van patiënten en medische wetenschappers in hun inspanningen om nieuwe therapieën te ontwikkelen.

Onderzoekers in Denemarken hebben  een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson waargenomen. Maar ook dat de ziekte op jongere leeftijd begint als bij mensen zonder huidaandoening.  De studie volgde de gehele bevolking van Denemarken meer dan 18 jaar – meer dan 5,4 miljoen mensen – 1997-2011.
De onderzoekers hebben berekend dat mensen met rosacea een 1,71 keer groter risico op de ziekte van Parkinson hadden dan mensen zonder rosacea en patiënten met oculaire rosacea ( rosacea van de ogen) hadden een 2,03 keer groter risico op het ontwikkelen van Parkinson. Daarnaast beginnen de symptomen van Parkinson ongeveer 2,4 jaar eerder in rosacea patiënten dan bij mensen zonder de huidaandoening.
Waarom?


De onderzoekers hebben  ook opgemerkt dat hoewel de basis voor de link tussen de ziekte van Parkinson en rosacea  onbekend is, het goed mogelijk is, dat de   verhoogde matrix metalloproteïnase (MMP) activiteit een rol speelt. MMPs zijn enzymen die cathelicidinen in het aangeboren immuunsysteem  activeren. Patiënten met rosacea en de ziekte van Parkinson en andere neurodegeneratieve aandoeningen vertonen verhoogde MMP-activiteit.

Recente erkenning van de betrokkenheid van het zenuwstelsel in rosacea, met inbegrip van symptomen zoals brandend en stekend gevoel, pijnlijke huid, blozen, migraine, en andere symptomen, ondersteunt dit ook, aldus de onderzoekers. Zij merkte ook op dat eerder onderzoek een verhoogde MMP-activiteit in het traanvocht van patiënten met oculaire rosacea vond

De onderzoekers zeggen dat verdere studies nodig zijn om hun waarneming en de klinische gevolgen bevestigen. (maar dat zeggen alle onderzoekers, altijd, over alles)

Referentie:
 
Egeberg A, Hansen PR, Gislason GH, et al. Het verkennen van de associatie tussen rosacea en de ziekte van Parkinson: een Deense landelijke cohort studie. JAMA Neurol. doi: 10,1001 / jamaneurol.2016.0022 gepubliceerd online 21 maart 2016.

Wat is er met mijn gezicht aan de hand?

Mijn gezicht is in de war! Rood, pukkels, blozen traanogen of allemaal tegelijk.

Het kan zijn dat je je afvraagt waarom je uren na het douchen nog steeds een rood hoofd  hebt.

Of waar die pukkels die geen pukkels zijn vandaan komen.

Of waarom die rode plek op je voorhoofd/ wang/ kin maar niet weggaat

Het kan rosacea zijn.

 

Rosacea is een huidaandoening met de volgende MOGELIJKE symptomen.

 • Roodheid (vooral neus en wangen)
 • Blozen
 • Huidverdikkingen
 • Rode, tranende ogen
 • Pukkels en papels (die laatste zijn een soort pukkels “waar niks uit komt”.)

Er bestaan verschillende subtypes van rosacea. Daarin worden de symptomen die vaak samen voorkomen bij elkaar gevoegd.

subtypes

Type 1: (roodheid en blozen) Rode wangen of neus, of een heel rood gezicht. Dit type bloost gemakkelijk. In eerste instantie is er vaak nog sprake van voorbijgaande roodheid. Dat wil zeggen, je bent rood na het douchen, maar na een paar uur gaat dat wel weer weg. Of je loopt in de koude wind en je wordt knalrood, maar ook dat is na een paar uur weer weg.  Als de rosacea zich verder ontwikkelt, dan kan het zijn dat het gezicht rood blijft. Vaak is de huid heel gevoelig voor cosmetica en andere invloeden van buitenaf.

Type 2: (roodheid en pukkels) Roodheid in het gezicht, samen met pukkels en bultjes. De roodheid wordt minder op het moment dat het aantal ontstekingen (en pukkels en bultjes) minder wordt. Dit type is vaak gemakkelijker te behandelen en vrijwel alle medicijnen op de markt hebben zich op dit type gericht

Type 3: Huidverdikkingen. Dit wordt ook wel bloemkoolneus genoemd. De huid van (meestal de neus is verdikt en dit maakt de neus groter.

Type 4: Ontstoken, rode tranende ogen. Dit type komt vaak samen voor met een van de andere types, maar soms ook alleen.

En dan zijn er eigenlijk nog meer types te onderscheiden, maar die worden (bijna) nooit ergens genoemd op die wiki achtige websites.

Dat is rosacea als gevolg van steroïden of te wel hormoonzalf. Meestal veroorzaakt doordat mensen nog een tube hadden liggen van een eerder bezoek aan de dokter voor iets anders en in alle onschuld dat ook op hun gezicht hebben gesmeerd. De amerikanen noemen dit steroid induced rosacea

Een ander type is “neurogene rosacea” of in het Engels “neurogenic” rosacea. Dit type is eigenlijk type 1 rosacea maar dan met een hoop zintuigelijke input er bij zoals branderigheid, steken prikken en jeuk. (En daar kan je serieus knettergek van worden).

Verder zijn er nog medicijnen die rosacea achtige symptomen kunnen geven.

Wat je moet weten hierover:

Alles kan tegelijkertijd voorkomen, dwz je kan meerdere typen tegelijk hebben.

Op allerlei websites staat dat vrouwen vaker te maken hebben met rosacea dan mannen. Dat zal allemaal wel, maar mannen hebben vaker type 3 (rhinophyma). En het is niet zo dat mannen nooit rosacea hebben anders dan type 3.

Sommige websites zeggen dat je het rond je 30ste krijgt, andere rond je 50ste. Dit zijn allemaal gemiddelden. Ik heb ook gehoord over kinderen die het hebben, hoewel niet heel vaak. Maar staar je dus niet blind op de leeftijdsnorm. Als je nu 23 bent kan het net zo goed rosacea zijn.

[hoorbare zucht] ja maar hoe weet ik nou zeker wat ik heb. Misschien is het wel iets anders, zoals acne of zo.

De enige mogelijkheid voor een goede diagnose is een dermatoloog die weet waar die het over heeft. Dus ga naar de huisarts en vraag een verwijzing.

 

Heb Ik Rosacea Vragenlijst (oftewel Rosascreen)

De diagnose “rosacea” wordt gesteld door de klinische blik van een dermatoloog. Er zijn geen officiële onderzoeken of iets dergelijks die de diagnose bevestigen.

Een aantal Amerikaanse onderzoekers heeft in februari 2016 een eerste aanzet gepubliceerd voor een vragenlijst die kan vaststellen of iemand rosacea heeft.

Deze rosacea vragenlijst heet Rosascreen. De kans is vrij groot dat ze er geld aan willen verdienen, want hij is niet in zijn geheel gepubliceerd. Wel zijn er een aantal sleutel vragen gepubliceerd, inclusief plaatjes waar je al een heel eind mee kunt komen.

De symptomen van pukkels en puisten zijn niet meegenomen in de vragenlijst. Dit is omdat deze symptomen te algemeen zijn en niet bijdragen aan de betrouwbaarheid van de vragenlijst.

Het is vrij duidelijk, als alle antwoorden ja zijn, dan heb je waarschijnlijk rosacea.

In ieder geval moet er een ja zijn op de vragen onder de dikke zwarte titel,.

De originele vragen:

rosascreen rosacea test

rosascreen-stinging-burning-nose

 

 

De vertaalde vragen:

Zijn delen van het gezicht vaak roze/rood

Is dat zo vergeleken met anderen

Is dat zo vergeleken met andere delen van je lichaam

Hebben anderen gezegd dat je gezicht rood is

Heb je couperose

Zijn je ogen rood en geirriteerd

Wordt je gezicht soms zomaar rood (en duurt dat langer dan 5 minuten)

Heb je momenten dat je gezicht warm aanvoelt en dat je het gevoel hebt dat het in de brand staat, prikt en steekt? (en duurt dat langer dan 5 minuten)

Zoals gezegd zijn er meer vragen, maar die zijn niet gepubliceerd door de onderzoekers. En als het antwoord op meerdere van bovenstaande vragen ja is, dan is het sowieso tijd voor een goede diagnose, wat het ook is.

Want rosacea is soms lastig te onderscheiden van andere huidaandoeningen.

Op rosacea lijkende klachten als gevolg van een hormooncreme

Herhaald gebruik van een hormooncrème in het gezicht kan leiden tot klachten die op rosacea lijken, zoals teleangiëctasieën (couperose), maar ook periorale dermatitis. Symptomen hiervan zijn roodheid, jeuk, droogheid, pukkels die rood zijn of de kleur van de huid hebben. De huid kan ongemakkelijk en strak aanvoelen en het kan pijnlijk zijn. (Perioraal betekent rondom de mond, maar deze symptomen kunnen ook op andere plaatsen in het gezicht voorkomen waar langdurig hormooncreme is gebruikt).

Het is niet mogelijk om te zeggen hoe lang het duurt voordat herhaald gebruik van een hormooncrème (of hormoonzalf)  in het gezicht leidt tot periorale dermatitis of soortgelijke klachten. Dit kan variëren van maanden tot jaren. De sterkte van de crème speelt hierin ook een rol.

 

periorale dermatitis
periorale dermatitis

periorale dermatitis veroorzaakt door hormooncreme

 

rosacea-door-hormooncreme

rosacea achtige uitslag als gevolg van (krachtige) hormooncreme

 

Hoe werkt het?

 

Na herhaalt, maar meestal langdurig gebruik van een hormooncrème treden er functionele en anatomische afwijkingen op in de huid. Een aantal hypothesen kan dit fenomeen verklaren. Hormooncremes remmen de synthese van collageen wat kan leiden tot dunner worden van de huid. Hierdoor worden de bloedvaatjes niet meer goed ondersteund waardoor ze beter zichtbaar worden. Roodheid is het gevolg. Hormooncremes onderdrukken het immuunsysteem waardoor bacteriën en micro-organismen een kans krijgen zich te vermenigvuldigen.

 

Diagnose

 

Periorale dermatitis wordt vastgesteld aan de hand van lichamelijk onderzoek en het vaststellen van de ziektegeschiedenis van de patiënt. Hieruit moet blijken dat de patiënt hormooncrèmes in het gezicht heeft gebruikt. Dit is niet altijd eenvoudig.

 

Ten eerste weten mensen soms niet dat ze een hormooncrème hebben gebruikt, omdat ze het gekregen hebben van iemand anders zonder te weten wat het precies is.

 

Er zit tijd tussen het gebruik van hormooncrèmes en het ontstaan van de huidproblemen, waardoor het voor een patiënt soms moeilijk is om de relatie te leggen.

Hormooncremes worden niet zomaar voorgeschreven, zeker wanneer het gebruikt wordt bij een bestaand huidprobleem in het gezicht is het moeilijk om onderscheid te maken tussen het bestaande probleem en de periorale dermatitis.

 

Behandeling

Doorgaan met het gebruik van de hormooncrème leidt tot een verspreiding van het probleem en het gebruik moet dus gestopt worden, al dan niet geleidelijk. Volg het advies op van de arts, want het stoppen van de hormooncrème leidt tot een rebound effect, waarbij de symptomen tijdelijk weer erger worden. Hoewel periorale dermatitis geen rosacea is, kan triggervermijding belangrijk zijn en wordt soms het advies te gegeven om de huid alleen te wassen met water en geen cosmetica te gebruiken, in verband met irritatie. In ernstige gevallen wordt antibiotica voorgeschreven.