Studie onderzoekt de link tussen rosacea en bepaalde soorten kanker

Het is belangrijk om op te merken dat de nu volgende bevindingen slechts een mogelijke associatie voorstellen. Om een ​​oorzaak-en-effect relatie te bepalen, is verdere studie nodig.

Een recente studie in Denemarken vond dat rosaceapatiënten een verhoogd risico op leverkanker , niet-melanoom huidkanker en borstkanker hadden, maar een verminderd risico op longkanker.

De studie gepubliceerd in Cancer Epidemiology werd uitgevoerd door dr. Alexander Egeberg en een onderzoeksteam in Denemarken. Zij zijn verantwoordelijk voor soortgelijke recente comorbiditeitsstudies (ziektes die samen voorkomen)  die rosacea verbinden met glioma en gastro-intestinale ziekten.

(meer info over die onderzoeken in de link onderaan dit schrijven)

De nieuwe studie onderzocht de kans van rosacea-patiënten om met een van 13 vormen van kanker te worden gediagnosticeerd. Met behulp van gegevens uit het Deense National Patient Registry, analyseerde de studie vijf jaar de medische geschiedenis van 49.475 patiënten met rosacea en 4.312.213 anderen uit de algemene populatie. De hoeveelheid nieuwe kankerdiagnosen werd vergeleken met de algemene prevalentie (hoe vaak het voorkomt)  voor elk type kanker in het register.

Bij de rosacea-patiënten was er geen verhoogd risico op maligne melanoom, ovarium-, endometrium-, baarmoeder-, slokdarm-, nier-, alvleesklier- of schildklierkanker in vergelijking met de algemene populatie. Rosacea-patiënten hadden echter een verhoogd risico op leverkanker met 42 procent, een 36 procent verhoogd risico op non-melanoma huidkanker en een 25 procent verhoogd risico op borstkanker. Daarnaast  hadden rosacea patiënten 22 procent minder kans om gediagnosticeerd te worden met longkanker dan de algemene populatie.

Het onderzoeksteam heeft erop gewezen dat de kans van rosacea-patiënten nog steeds klein is en ook vergelijkbaar is met de waarschijnlijkheid voor de algemene bevolking. Daarnaast hebben zij opgemerkt dat het onderzoek naar rosacea en kankerrisico tegenstrijdige resultaten heeft aangetoond, en verdere studie is nodig om eventuele connecties te bevestigen.

De onderzoekers stelden voor dat er een biologische reden zou zijn voor het verhoogde risico van rosacea patiënten voor non-melanoom huidkanker, en speculeerden dat patiënten met rosacea een verminderde huidbarrière  hebben en vaker in het verleden blootgesteld zijn aan zonlicht.

In een eerdere studie vond Dr. Egeberg en zijn onderzoeksteam het bewijs dat rosacea verband houdt met een verhoogd risico op overlijden door leverziekte en alcoholische levercirrose. In deze studie kunnen de onderzoekers vermelden dat betreffende rosaceapatiënten meer alcohol gebruikten dan de algemene bevolking, en wellicht dat dit verhoogd alcoholverbruik de relatie tussen rosacea en zowel lever- als borstkanker zou kunnen verklaren.

Aan de andere kant zijn studies over de relatie tussen roken en rosacea onvoldoende geweest, terwijl sommige wijzen op een hoge prevalentie van rosacea-patiënten die rokers zijn en anderen wijzen op het tegenovergestelde. Dr. Egeberg’s team had gegevens over het gedrag van roken in hun studie, maar ze merken op dat de rosacea-groep gemiddeld een hoger sociaal-economisch niveau heeft dan de algemene bevolking. Vaak blijkt dat een een hoger sociaal economisch niveau gerelateerd is aan minder roken.

De onderzoekers constateerden een aantal beperkingen voor de studie: de groep is overwegend blank en daarom kunnen de resultaten niet worden toegepast op andere etnische groepen; De onderzoekers konden geen onderscheid maken tussen subtypen rosacea of ​​huidkanker; In het algemeen was de studie observatief van aard; Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of er een oorzakelijk verband bestaat tussen rosacea en kankertype.

Referenties

1. Egeberg A, Fowler JF Jr, Gislason GH, Thyssen JP. Rosacea en risico op kanker in Denemarken. Kanker Epidemiol. 2017 26 januari; 47: 76-80. Doi: 10.1016 / j.canep.2017.01.006. [E-publicatie voorafgaand aan druk]

2. Egeberg A, Fowler JF Jr, Gislason GH, Thyssen JP. Nationwide Assessment of Cause-Specific Mortality bij Patiënten Met Rosacea: Een Cohortstudie In Denemarken. Am J Clin Dermatol. 2016 dec; 17 (6): 673-679

*******************************

 

Een aantal opmerking n.a.v. bovenstaande. In het artikel wordt veel gewaarschuwd dat het niet vast staat dat er meer kans is op kanker bij rosacea. Dit heeft met de manier van onderzoek doen te maken.

 

Ook wordt er gesuggereerd dat rosacea patienten meer alcohol gebruiken. Dit zegt indirect eigenlijk een beetje dat dat wellicht de oorzaak van rosacea en of kanker zou zijn. Dat alcohol rosacea veroorzaakt staat niet vast. En zelfs als dat zo zou zijn is alcoholgebruik niet de enige oorzaak. Er zijn genoeg mensen die wel rosacea hebben maar nooit drinken.

 

Plaats een reactie

15 − 11 =