Progressief haarverlies (FFA) en rosacea

Een recente kleine studie vond een mogelijk verband tussen rosacea en een vorm van progressief haarverlies bij vrouwen.

De studie, gepubliceerd als een brief in het Journal of the American Academy of Dermatology door een onderzoeksteam van de afdeling dermatologie van de Universiteit van Alcalá in Madrid, vond dat van de 103 vrouwelijke patiënten met frontale fibrose alopecia (FFA) 66 procent ook leed van dermatologische aandoeningen, waaronder rosacea, vitiligo, atopische dermatitis en psoriasis.

Rosacea was de meest voorkomende hiervan, waarbij 34 procent van de onderzoeksgroep tekenen van de ziekte vertoonde. Van degenen met rosacea vertoonde 41 procent milde symptomen, 53 procent was matig en 6 procent had ernstige symptomen. Geen van deze patiënten kreeg een behandeling voor rosacea toen ze werden geëvalueerd.

 

frontale fibrose alopecia is een zeldzame inflammatoire aandoening die langzaam progressief haarverlies en littekens op de hoofdhuid bij het voorhoofd veroorzaakt. In sommige gevallen kunnen ook de wenkbrauwen, wimpers en andere lichaamsdelen hierbij betrokken zijn.

De onderzoekers wezen erop dat het aangeboren immuunsysteem wordt verondersteld betrokken te zijn bij het ziekteproces van zowel rosacea als FFA, en daarom zouden de aandoeningen gemeenschappelijke inflammatoire processen kunnen delen. Ze speculeerden ook dat een mogelijke relatie zou kunnen worden gevonden met prostaglandine D2, waarvan bekend is dat het de haargroei remt en kan bijdragen aan de ontwikkeling van rosacea.

De onderzoekers suggereerden dat de opmerkelijk hoge prevalentie van rosacea bij FFA-patiënten en de mogelijke relatie tussen de het ziekteproces van beide verder onderzoek rechtvaardigen.

Zoals altijd in dit soort onderzoeken gaat het om een verband. Dit betekent niet automatisch dat als je de ene aandoening hebt, je ook de andere krijgt.

Overigens is rosacea de afgelopen tijd aan heel veel ziekten en aandoeningen gelinkt. De lijst blijft groeien. We kunnen dus nu ook FFA toevoegen.

Pindado-Ortega Cristina, Saceda-Corralo David, et al. Frontal fibrosing alopecia and cutaneous comorbidities: A potential relationship with rosacea. J Am Acad Dermatol March 2018;78(3):596-597.

Tweelingstudie naar Bacteriën en rosacea

Een recent onderzoek bij tweelingen heeft een significante correlatie gevonden tussen de ernst van rosacea en bacteriële dysbiose in het gezicht. Een dysbiose betekent een onevenwichtigheid in de mix van bacteriën, schimmels en virussen die “normale bewoners” van het gezonde gezicht zijn.

Deze onevenwichtigheid is mogelijk een basis voor toekomstig onderzoek naar wat rosacea veroorzaakt en hoe het te behandelen. De onderzoekers, ontdekten dat het relatieve percentage bacteriën uit de biologische categorieën Gordonia en Geobacillus gerelateerd zijn aan de ernst van rosacea. De wetenschappelijke onderzoekers bestudeerden 60 individuen, van wie er 42 gezonde proefpersonen waren en 18 hadden rosacea. De studiedeelnemers werden gerekruteerd op een evenement speciaal voor tweelingen.

De onderzoekers merkten op dat onderzoek naar de rol van het microbioom bij patiënten met rosacea belangrijk kan zijn, omdat microbiële dysbiose kan worden gelinkt aan rosacea en aan sommige ziekten waarvan is gemeld dat ze gelijktijdig met rosacea voorkomen.

De resultaten van het onderzoek kwamen overeen met eerdere studies die aantoonden dat er minder bacteriële diversiteit was wanneer huidziekte aanwezig was, hoewel de relatie niet statistisch significant was.

De specifieke uitkomst van dit onderzoek was dat:

  • een toename van 10% in bacteriën van het geslacht Gordonia
  • of een afname van 10% in bacteriën van het geslacht Geobacillus
  • significant voorspellend was voor een hogere “rosacea” score.

 

“Belangrijk is dat dit op de achtergrond lag van een grotendeels onveranderd microbioomlandschap”, aldus de auteurs. “Deze tweelingstudie kan dienen als een referentie voor toekomstige studies om specifieke microbiële associaties met rosacea te bevestigen en na te streven.”

Omdat de onderzoekers niet in staat waren om verschillen te identificeren buiten het geslachtsniveau – Dus eigenlijk de details van welke bacterieen het nou precies zijn- zal verder onderzoek nodig zijn om te bepalen welke soorten mogelijk betrokken zijn.

In een eerdere tweelingstudie ontdekten de onderzoekers dat genetica en omgevingsfactoren gelijkelijk aan rosacea kunnen bijdragen ( 50-50 bijdragen van de natuur en omgeving). Uit die studie bleek dat rosacea positief geassocieerd was met leeftijd- en levenslange blootstelling aan ultraviolette straling, en body mass index, roken, alcoholgebruik, cardiovasculaire problemen en huidkanker.

 

Kortom het is positief dat alle mogelijke oorzaken van rosacea onderzocht worden. Dat geeft meer kans op het vinden van effectieve behandelmethoden. Naar mijn idee zijn er veel oorzaken voor rosacea. Dat is precies de reden waarom soolantra bijvoorbeeld voor sommigen wel werkt en voor anderen niet.