Groter risico op Alzheimer en dementie

Nieuw Deens onderzoek heeft vastgesteld dat mensen met rosacea een licht verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van Alzheimer.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De symptomen bestaan uit een achteruitgang van mentale vaardigheden en geheugen, waardoor de dagelijkse activiteiten een opgaven worden.

De kans op Alzheimer is groter voor vrouwen met rosacea dan mannen en wordt groter na het 60ste levensjaar in vergelijking met mensen zonder rosacea. Het risico bij mannen was weliswaar kleiner dan bij vrouwen, maar nog steeds iets verhoogd ten op zichte van mensen zonder huidaandoening.

De kans op Alzheimer is ondanks de diagnose rosacea nog steeds klein. Het is niet zo, dat wanneer je rosacea hebt dat je dan ook Alzheimer krijgt. Er is geen oorzakelijk verband aangetoond tussen rosacea en Alzheimer. Het onderzoek is gedaan onder de Deense

bevolking. Het is niet bekend of vergelijkbare resultaten gevonden zullen worden onder andere bevolkingsgroepen dan de Deense.

Meer over de link

Er wordt gedacht dat MMP’s en AMP’s betrokken zijn bij het ziekteproces bij Alzheimer en andere types dementie. Deze proteines zijn aanwezig bij alle zoogdieren, maar verhoogde gehaltes zijn mogelijk betrokken bij aandoeningen zoals Parkinson, maar ook Alzheimer en Rosacea. MMP’s en AMP’s spelen een rol in het aangeboren immuunsysteem en cellulaire functies.

Al eerder werd een link gevonden tussen Parkinson en rosacea. Maar er is momenteel een golf van onderzoek naar de link tussen aandoeningen en rosacea, waaronder dus Parkinson, diabetes, MS, coeliakie en meer.

Rosacea en het risico op andere ziekten: we hebben er wat aan.

De recente golf van wetenschappelijke rapporten over een breed scala van aandoeningen die geassocieerd worden met rosacea (comorbiditeit) kan zijn geïnspireerd door soortgelijke bevindingen over een andere huidaandoening, aldus leden van de adviesraad van de NRS (internationale patiëntenvereniging)”Ik geloof dat de recente interesse in het verkennen van rosacea, comorbiditeit en systemische ziekten voort komt uit eerder werk in psoriasis,” zei hij. “Er is bewijs dat psoriasis  niet alleen een huidziekte is, maar een systemische ontsteking heeft interesse gewekt in het verkennen van soortgelijke zaken in andere huidaandoeningen zoals rosacea.”

In de afgelopen maanden bleek dat rosacea vaak samengaat met verhoogde incidentie van een groeiend aantal andere aandoeningen, waaronder potentieel levensbedreigende systemische ziekten zoals coronaire hartziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, beroertes en zelfs hersen- en schildklierkanker.

Comorbiditeit zegt alleen iets over het samen voorkomen van ziekten en aandoeningen en niet iets over de oorzaak. Hoewel dergelijke rapporten onnodige zorgen bij sommige personen veroorzaken, zijn ze belangrijk voor artsen voor een verscheidenheid van redenen, met inbegrip van de juiste diagnose en het identificeren van geschikte therapieën
“Artsen moeten zich bewust zijn van een veelheid van individuele gezondheidsproblemen en zorgen voor elk van hun patiënten, en met alle bekende comorbiditeit tussen rosacea en andere aandoeningen kan het nuttig bij onderzoek naar het algemene welzijn van een patiënt,”het is ook belangrijk te onthouden dat sommige ziekten zeer zelden optreden, en dat  deze ontdekkingen  belangrijk zijn in het bevorderen van begrip van de pathogenese van rosacea (ziekteproces) en potentiële therapie opties.”

Voor medische wetenschappers kan comorbiditeit aanwijzingen geven van  de patronen en oorzaken van ziekten. Een recent rapport heeft opgemerkt dat comorbiditeit de vraag oproept of sprake is van een onderliggende gemeenschappelijke oorzaak. Kortom:

“Informatie over het ontstaan van rosacea met andere aandoeningen geeft belangrijke aanwijzingen bij het opsporen van de oorzaken en behandelingen,”  Het is goed mogelijk dat de recente bevindingen zinvolle nieuwe paden van onderzoek blootleggen.

PTSS en rosacea

Wetenschappers identificeren verbinding tussen PTSS en Rosacea

 

PTSS Post-traumatische stress-stoornis (PTSS) kan gepaard gaan met lichamelijke klachten zowel als klachten van mentale aard – met inbegrip van een verhoogd risico op een aandoening die bekend staat als neurogene rosacea. Dit is het resultaat van een onderzoek dat aandacht kreeg  bij de recente jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Dermatology ( AAD) in Amerika.

 

PTSS is een psychische aandoening waarbij de symptomen vaak ontstaan na ervaringen die een persoon ervaart als schokkend, angstaanjagend of gevaarlijk.

Naast psychische klachten zoals  flashbacks, hallucinaties en angst,  kan PTSS worden geassocieerd met lichamelijke aandoeningen, waaronder cardiovasculaire ziekten, ademhalingsproblemen, gastro-intestinale stoornissen, chronische pijn en slaapstoornissen.

 

Beeldvormingsonderzoeken van PTSS hebben een verminderde capaciteit van de hersenen om angstreacties te remmen gevonden, wat kan leiden tot verhoogde reacties in het autonome zenuwstelsel en andere neurale veranderingen.

 

Een groeiend aantal onderzoekers ziet neurogene rosacea als een subset van rosacea die wordt geassocieerd met neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen zoals hoofdpijn, depressie, essentiële tremor en obsessief-compulsieve stoornis. De symptomen zijn meestal gelijk aan suptype 1 rosacea, met een branderig of stekend gevoel in het gezicht. Verder zijn roodheid en blozen de meest voorkomende symptomen. Wetenschappers speculeren dat een  niet goed functionerend  zenuwstelsel de oorzaak kan zijn, maar meer onderzoek is nog steeds nodig om de ware aard van deze mogelijke vorm van de aandoening vast te stellen.

 

De patiënten die deelnamen aan het onderzoek zeiden dat psychologische stress vaak voorafgaat aan de opvlamming van hun rosacea symptomen. Onderzoekers wezen er op dat medicijnen die de stemming verbeteren ook de rosacea minder ernstig maakt.

 

Hoewel PTSS in verband wordt gebrachtmet een hogere prevalentie van neurogene rosacea, is verder onderzoek nodig. (uiteraard)

Angst en depressie

Al eerder werd er een relatie gevonden tussen rosacea en de kans op glioom (kanker van de hersenen), diabetes en autoimmuun aandoeningen. En recent ook Parkinson.

rosacea: ook meer kans op angststoornis en depressie

Omdat uit eerder onderzoek blijkt dat rosacea negatieve gevolgen heeft voor het zelfvertrouwen en voor de “kwaliteit van leven”, hebben onderzoekers bedacht om ook eens uit te zoeken of rosacea leidt tot meer kans op depressie en angststoornissen. Want dat hadden ze eigenlijk nog nooit echt uitvoerig gedaan.

Deense onderzoekers hebben daarom besloten om het eens grondig aan te pakken. Ze hebben maar liefst:

4,632,341 personen meegenomen in het onderzoek, waarvan ongeveer 30000 met milde rosacea en ongeveer 25000 met ernstige rosacea. Zowel milde als ernstige rosacea verhogen de kans op depressie en angststoornissen. Hoe ernstiger de rosacea, hoe meer kans.

http://www.karger.com/Article/Abstract/444082

Praten over rosacea

Als je rosacea hebt, dan is het heel waarschijnlijk dat anderen opmerkingen maken op een gegeven moment. Hoewel deze soms brutaal of kwetsend kunnen zijn, is het meestal zo dat mensen nieuwsgierig zijn of bezorgd over de opvallende symptomen. De meeste mensen hebben geen idee dat er zoiets bestaat als rosacea. En het is helemaal geen slecht idee om ze eens wat voorlichting te geven.Wees proactief: Wanneer je een opvlamming hebt en je symptomen zijn overduidelijk, laat dan niet de enorme roze olifant in de kamer het woord doen. (Die waarvan iedereen doet alsof hij er niet is). Als je zelf het initiatief neemt om mensen de informeren, dan gaan ze ook niet speculeren over de oorzaak van je rode gezicht en pukkels (zoals hygiëne en drank gebruik)Voeg humor toe: Wanneer gepast natuurlijk, doe lichtvoetig over rosacea, bijvoorbeeld als je het bespreekt met iemand die je goed kent. Soms wordt het een beetje een ongemakkelijk gesprek wanneer mensen er niets van af weten en het kan helpen om het bespreekbaar te maken.
Maak je niet te druk: Probeer niet emotioneel te reageren wanneer iemand een opmerking maakt. Mensen weten er niks van, als je het ze uitlegt  zullen ze de volgende keer waarschijnlijk geen opmerking maken.

zelfvertrouwen!. Lichaamstaal valt meer op dan uiterlijk, waar we juist zoveel nadruk opleggen. Als je positief blijft en dat uitstraalt dan valt het veel minder op en dan kijken mensen er niet zo naar. Het blijft lastig.

Je kunt natuurlijk ook gewoon kwetsende dingen terugroepen. Heb ik ook wel eens gedaan. Lucht ook enorm op.

Rosacea van de ogen

Rosacea van de ogen, (oculaire rosacea) kan een bedreiging zijn voor het gezichtsvermogen. In de meeste gevallen is oculaire rosacea een (licht) irriterende aandoening, maar in sommige gevallen kan het zonder goede medische zorg voor blijvende schade zorgen, zoals verlies van het gezichtsvermogen. De symptomen zijn: rode waterige ogen, het gevoel hebben dat er iets in het oog zit. De ogen voelen droog en branderig aan en de oogleden kunnen gezwollen aanvoelen. Uit onderzoek blijkt dat 58% van de rosacea patiënten te maken heeft met oculaire rosacea. Ernstige oculaire rosacea ontstaat wanneer de cornea ontstoken raakt. Dit geeft behoorlijk wat pijn. Wanneer dit het geval is zijn er zwaardere medicijnen nodig. Wanneer er niet behandeld wordt kunnen er littekens ontstaan in het ooglid en ook kan het gezichtsvermogen achteruit gaan. Behandeling van oculaire rosacea bestaat uit het gebruik van warme kompressen op de oogleden, het schoonhouden van de oogleden met een wattenstaafje met babyshampoo. Soms worden medicijnen voorgeschreven om de ogen vochtig te houden. Bij ernstige gevallen wordt ook antibiotica voorgeschreven, zoals doxycycline. Ook voor oculaire rosacea is het belangrijk dat triggers vermeden worden.

update 21-5-2016 Uit recent onderzoek blijkt dat sommige mensen baat hebben bij supplementen met omega 3.

 

NRS geeft geld voor vijf nieuwe onderzoeken naar rosacea.

De Amerikaanse National Rosacea Society (NRS) geeft geld voor vijf nieuwe onderzoeken naar rosacea.

 • Een onderzoek naar mest cellen en de mogelijke relatie met cathelicidine. De mogelijke rol van cathelicidine en waarom het belangrijk is wordt hier beschreven.
 • Een onderzoek naar de genetische factoren van rosacea. Ze gaan dit doen door middel van tweeling onderzoek.
 • Een onderzoek naar de bijdrage van kallikreïne (enzymen die bijdragen aan ontstekingen bij rosacea). Ze gaan specifiek onderzoeken of (en hoe) kallikreïne zorgt voor de activering van cytokines (link naar wikipedia). Cytokines dragen misschien bij aan ziekte activiteit.
 • Analyse van de bacteriën die mogelijk betrokken zijn bij rosacea. Ze gaan ook analyseren of er misschien verschillende soorten bacteriën betrokken zijn bij verschillende subtypes van rosacea.(type 1 en type 2)
 • Het laatste onderzoek is nogal technisch beschreven, maar het komt er op neer dat ze gaan onderzoeken of en hoe het verbeteren van de productie van Betadefensine 2 de hoeveel cathelicidine kan onderdrukken en of dit ook leidt tot minder cathelicidine in de huid.
 • Een ander onderzoek wat genoemd wordt is niet nieuw, maar ze blijven het financieel steunen. Het gaat om het identificeren van cytokines die betrokken zijn bij rosacea van de ogen.

De meeste onderzoeken zijn naar de relatie tussen rosacea en het immuunsysteem. Dit is een veelbelovende lijn van onderzoek. Dat rosacea ook een genetische component heeft wordt eigenlijk al door veel experts verondersteld.

Rosacea in verband gebracht met iets hoger risico op kanker in de hersenen

Recent Deens onderzoek naar een mogelijk verband tussen rosacea en andere ernstige medische aandoeningen ontdekte  een verband tussen de huidaandoening een verhoogde incidentie van glioom.

Glioom is  de meest voorkomende vorm van kanker in het centrale zenuwstelsel.
“Rosacea kan in verband worden gebracht met een verhoogd risico op glioom, maar het is belangrijk op te merken dat het absolute risico nog steeds laag is,” zei een van de onderzoekers. Hij wees er ook op dat het niet bekend is of er een oorzaak-en-gevolg relatie is.
De onderzoekers hadden opgemerkt dat enzymen bekend als matrix metalloproteinases (MMPs) een rol spelen in het ontstekingsproces van rosacea maar ook in de groei van gliomen, en daarom besloten ze te onderzoeken of er misschien een verband is tussen de twee.
De onderzoekers analyseerden de medische gegevens van 5.484.910 personen in het Deense National Patient Register, en vonden dat 68.372 de diagnose rosacea hadden. Gedurende de onderzoeksperiode ontwikkelden 20.934 van de mensen zonder rosacea  glioom. Dit resulteerde in een incidentie van 3,34 per 10.000 persoonsjaren, terwijl 184 gevallen van glioma werden gerapporteerd onder de rosacea patiënten. Dit gaf een  incidentie van 4,99. De gecorrigeerde incidentie verhouding van glioom bij patiënten met rosacea was 1.36.
Hoewel glioom niet gebruikelijk is hebben de onderzoekers  opgemerkt dat een grotere nadruk op de neurologische symptomen bij patiënten met rosacea kan worden gerechtvaardigd. Gliomen zijn de meest voorkomende primaire hersentumoren bij volwassenen, goed voor 70 procent van alle hersentumoren.
Egeberg A., Hansen PR, Gislason GH, Thyssen JP. Association of rosacea with risk for glioma in a Danish nationwide cohort study. JAMA Dermatology. Published online ahead of print January 27, 2016.

Faq Rosacea

Wat is Rosacea nou precies?
Rosacea kan veel stress en onzekerheid met zich mee brengen. Wat is het? Waarom heb ik dit, wat is de oorzaak? Wordt het erger? Wat kan ik er tegen doen? Allemaal vragen die je bezig kunnen houden. Antwoorden op al deze vragen (en meer) zijn hier te vinden.
Rosacea is een chronische aandoening van de gezichtshuid. Het wordt ook wel acne rosacea genoemd. Dat is echter een verwarrende benaming. Rosacea heeft niets met acne te maken. Het zijn twee verschillende huidaandoeningen.(Acne) rosacea komt voor op de wangen, de neus, de kin en het voorhoofd. De aandoening wordt gekarakteriseerd door roodheid (erytheem), hevig blozen, teleangiëctasieën (blijvend verwijde bloedvaatjes vlak onder het huidoppervlak) en ontstekingen (pukkels en puistjes).   Andere symptomen zijn een branderig / stekend gevoel en zwellingen van de huid maar ook waterige of geirriteerde ogen. Er zijn 4 vormen van rosacea.Het is niet precies bekend hoeveel mensen rosacea hebben, maar de schattingen lopen op tot wel 10% van de bevolking. Veel mensen weten niet dat ze rosacea hebben. Dat komt omdat er weinig aandacht voor is en sommige mensen denken dat ze gewoon acne hebben. Er zijn behoorlijk wat aandoeningen die lijken op rosacea. Daarom is het belangrijk (en stap 1) om een goede diagnose te krijgen van een dermatoloog.

Wat is de oorzaak van rosacea?/ Waarom heb ik rosacea?

Antwoord geven op deze vraag is niet zo eenvoudig.

Want niemand weet het zeker.

Er zijn mensen die meer kans maken dan anderen. Noord Europese afkomst, vrouw zijn, familieleden hebben met rosacea, etcetera. Dat betekent gek genoeg niet, dat wanneer je donker bent, dat je geen rosacea kunt krijgen. Het komt wel degelijk voor. Dus alleen genetische factoren zijn niet genoeg.

Het is verbazend hoeveel men weet over de oorzaken van rosacea. Eigenlijk weet men zoveel dat men helemaal niets weet.

Namelijk, verdachten in het ontstaan van rosacea zijn:

 1. Genetische factoren, zoals hierboven beschreven
 2. UVB of overmatige blootstelling aan zonlicht
 3. Demodex mijt
 4. Het gebruik van hormooncreme in het gezicht
 5. Helicobacter pylori
 6. SIBO (bacteriele overgroei van de darmen)
 7. Veroudering van de huid, verlies van de matrix
 8. Hormonale factoren
 9. Overmatige blootstelling aan hitte of kou
 10. Candida Albicans
 11. Stafylokokken
 12. Tacrolimus zalf
 13. Verstoring van het immuunsysteem
 14. Overcompensatie van het vitamine D systeem wat leidt tot een verstoring van het immuunsysteem
 15. Angiogenese (en overmatig blozen)
 16. Rosacea als gevolg van medicijnen die gebruikt worden bij chemotherapie
 17. Al het andere waar wilde speculaties over geweest zijn in het verleden.

Dit betekent dat er tenminste 16 verklaringen zijn voor het ontstaan van rosacea, al dan niet in combinatie met elkaar. En welke is waar…

De wetenschap weet het niet.

Wel is de ene verklaring veelbelovender dan de andere. En dit is bijvoorbeeld namelijk een verstoring van het immuunsysteem van de huid.

De Amerikaanse onderzoeker Gallo heeft jaren geleden, (ik dacht 2011, maar het kan ook eerder geweest zijn) vastgesteld dat de huid van mensen met rosacea teveel cathelicidine bevat. (aw nee, moeilijk woord)

Om het heel simpel te houden:

Cathelicidine is een een middeltje wat het lichaam produceert tegen beestjes en bacterieen etc die het lichaam er niet wil hebben. Een natuurlijk antibioticum dus.

Dus dan denk je, logisch, de hele zooi is ontstoken. Natuurlijk probeert mijn lijf dat op te lossen.

Maar er is meer.

Onze cathelicidine is ABNORMAAL!

Abnormaal kan niet goed zijn…

We hebben namelijk niet alleen te veel. Maar de vorm is ook niet goed. Dat lijkt me vragen om moeilijkheden.

En dat blijkt ook. De cathelicidine zet een ontstekingsreactie in gang, die NIET MEER STOPT. Het resultaat is rosacea symptomen. Doxycycline is een antibioticum dat voor veel mensen effectief is tegen rosacea, en het is effectief omdat het ingrijpt in de cathelicidine huishouding.

Verder blijkt dat ons abnormale stofje aangemaakt wordt met behulp van vitamine D.

Ik heb me toen afgevraagd of vitamine D rosacea kon veroorzaken en of verergeren.

Beetje een heikel punt en totaal niet bewezen.

Maar het leek mij zo logisch, omdat het ook zou kunnen verklaren waarom zonlicht een slechte invloed heeft op rosacea. Tenminste voor de meesten.

In ieder geval is er steeds meer onderzoek geweest naar het immuunsysteem van de huid en rosacea.

Er is heel recent een onderzoeker geweest die heeft geprobeerd alle wetenschappelijke bevindingen te verklaren in een nieuwe theorie over het ontstaan van rosacea, en vooral het waarom.

De immuunsysteem theorie zou dus kunnen verklaren waarom zonlicht slecht is voor rosacea, de genetische factoren die een rol spelen, maar ook alle beestjes en dingetjes, zoals stafylokokken, demodex etc zou het kunnen verklaren. Ik bedoel, als ik een huid was en er liep zo’n demodex mijt over mij heen dan zou ik ook met scherp schieten (of met cathelidicine).

Colorized scanning electron micrograph of Demodex (Demodex folliculorum), tiny parasitic mites that live in the hair follicles of mammals. Their length ranges from .09-.5mm. Magnification: x1500 at 12x12 cm.
Colorized scanning electron micrograph of Demodex (Demodex folliculorum), tiny parasitic mites that live in the hair follicles of mammals. Their length ranges from .09-.5mm. Magnification: x1500 at 12×12 cm.

De oorzaak van rosacea is niet bekend. Er zijn wel een aantal theorieen over de mogelijke oorzaak van rosacea. In de medische literatuur worden ook een aantal risicofactoren genoemd. Een daarvan is geslacht. De huidaandoening komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Bij mannen is de aandoening vaak wel ernstiger dan bij vrouwen. Andere risicofactoren zijn:

Zelfs als je aan geen van deze kenmerken voldoet kan je rosacea hebben. Het zijn slechts risicofactoren.

Kun je rosacea krijgen als je x jaar bent?

De meeste mensen verwachten dat huidproblemen in het gezicht stoppen wanneer ze volwassen zijn, en dus is men verbaasd en gefrustreerd door het begin van rosacea. De eerste tekenen van de aandoening kunnen onverwacht komen en gaan. Zonder behandeling kunnen ze erger worden en daardoor een substantiële impact hebben op lichamelijk, emotioneel, sociaal en professioneel vlak.

Maar wanneer krijg je nou rosacea? De medische websites zijn het er over eens. Je krijgt het na je dertigste. Maar betekent dat, dat je het niet kunt krijgen als je jonger bent? En wat als je 67 bent, kun je dan nog rosacea krijgen?

Het antwoord:

Hoewel rosacea kan toeslaan op elke leeftijd blijkt uit een enquête onder 1391 patiënten dat deze chronische en complexe aandoening voor het eerst verscheen:

voor het 30ste levensjaar (17%)

tussen 30-50 jarige leeftijd (44%)

na de 50 ( 39%)

Het is dus, ondanks dat de medische tekstboeken zeggen dat het vooral bij vrouwen tussen de 30 en de 50 begint, niet altijd waar. Dat geldt maar voor de helft van de gevallen. Dus ben je onder de 30, dan kan je ook rosacea ontwikkelen (ik was zelf ongeveer 26). Ben je ouder dan 50? Dan kan het ook rosacea zijn.

Zal het erger worden?

De kans dat rosacea erger wordt als je er niets aan doet is vrij groot. Gelukkig zijn er behandelingsmethoden die bij de meeste mensen met rosacea effectief zijn. Mocht dit voor jou niet het geval zijn, dan zijn er veel mogelijkheden om het onder controle te krijgen en te houden. Vergeet niet dat rosacea een chronische huidaandoening is. Het gaat niet vanzelf over en het kan altijd weer terug komen.

Wat kan je er tegen doen?

Er zijn behandelingen tegen rosacea. Er zijn ook mogelijkheden om naast bestaande behandelingen zelf wat aan je rosacea te doen.

Kun je rosacea hebben wanneer je een donkere huid hebt?

Rosacea wordt vaak beschreven als een huidaandoening die vrijwel uitsluitend voorkomt bij mensen met een lichte huidskleur van Noord Europese afkomst. Dit is een onrealistisch beeld. Hoewel rosacea niet vaak voorkomt bij mensen met een donkere huid, is het wel degelijk mogelijk. Het is ongewoon, maar zeker niet zeldzaam. Een dermatoloog van een ziekenhuis in New York zegt dat rosacea bij deze groep vaak wordt aangezien voor acne vulgaris, niet alleen door artsen, maar ook door patienten zelf. Mensen hebben vaak op internet gezocht naar rosacea, maar vinden vaak alleen informatie over rosacea bij mensen met een lichte huidskleur. Ook afbeeldingen zijn moeilijker te vinden. “Ze concluderen dan onterecht dat het geen rosacea kan zijn”. Dit veroorzaakt  frustratie, omdat behandelingen die gebruikt worden voor acne niet helpen, of de klachten erger maken. Volgens deze dermatoloog is behandeling met laser of ipl niet aan te raden, vanwege een hoger risico op verkleuringen van de huid bij donkere huidtypes, zoals hyperpigmentatie.
Is Rosacea besmettelijk?

Nee, je kan rosacea niet aan iemand anders geven. Misschien is het mogelijk dat je het door kan geven via de genen. Maar er is nog geen “rosacea gen” gevonden. De oorzaak van rosacea is waarschijnlijk deels genetisch bepaald. Het komt wel vaker in families voor. (Zie ook oorzaken) Daar komt bij dat rosacea vooral voorkomt bij mensen van Noord Europese afkomst.

Gaat rosacea vanzelf over?

Rosacea is een chronische huidaandoening. Het gaat dus niet vanzelf over. Zonder behandeling is de kans groot dat het juist erger wordt. Met behandeling kan het wel gedurende een bepaalde tijd “weg” zijn. Het komt helaas weer terug. Wanneer is niet te zeggen. Voor veel mensen is stress een belangrijke trigger.

Het antwoord op deze vraag is simpel. Ja, maar niet bij iedereen. Uit een enquête onder 605 patiënten (gehouden door de ‘National rosacea society”) blijkt dat 61 % last heeft van jeuk. Jeuk komt meestal voor op de plaatsen die aangedaan zijn door rosacea, maar het kan ook op andere plekken in het gezicht voorkomen.

Wat kan je tegen de jeuk doen?

Rosacea begint vaak na het 30ste levensjaar. Na het 30ste levensjaar wordt ook de huid van nature droger. Bij rosacea functioneert de huidbarrière niet goed, waardoor de huid nog droger kan worden. Een droge huid, leidt tot jeuk, een branderig gevoel en irritatie. Om de jeuk te verminderen of misschien zelfs helemaal te stoppen, moet je er dus voor zorgen dat de huid niet te droog wordt. Lees deze tips voor een droge huid.

Het behandelen van rosacea met medicijnen kan de jeuk verminderen, omdat het de ontsteking van de huid verminderd.

Vermijdt irriterende stoffen op de huid. Bij een gevoelige huid kunnen verzorgingsproducten leiden tot irritatie en dus jeuk.

Slapen in een warme kamer kan de jeuk erger maken. Zorg dus dat de slaapkamer niet te warm is. Krabben helpt misschien even, maar maakt het op de langere termijn erger.

Er kan een andere aandoening zijn die de jeuk veroorzaakt, zoals bijvoorbeeld seborroisch eczeem. Deze vorm van eczeem kan samen met rosacea voorkomen, dit is niet ongebruikelijk. De huid is dan rood en schilferig, vooral tussen en rond de wenkbrauwen en in de plooien van de neus. Het kan ook bij de haargrens zitten, op de hoofdhuid en achter de oren. Een arts kan vaststellen of dit aan de orde is.

Meer lezen over jeuk, een branderig gevoel, de huidbarriere en verzorgingsproducten.

Is hard water slecht voor rosacea? Ik heb op internet gelezen dat hard water niet goed is voor de huid?
Hard water vs zacht water
Er is niets bekend over de relatie tussen hard water en rosacea symptomen (voor zover ik weet). Ik heb wel een nieuwsbericht gevonden over het effect van “zacht” water op eczeem bij kinderen:
Het is de ervaring van veel mensen dat zacht water beter is voor de huid dan hard water. Uit een Brits onderzoek naar eczeem bij kinderen tussen de 6 maanden en 16 jaar blijkt dat het zachter maken van het water niet helpt bij de symptomen van eczeem. In hard water zit relatief veel calcium en magnesium. Bij 159 gezinnen installeerden de onderzoekers een systeem wat het water zachter maakte. Na 3 maanden was er geen verschil  ten opzichte van een controle groep van 164 huishoudens.

bron

Hoewel dit nieuwsbericht niet specifiek iets zegt over de relatie met rosacea is het aannemelijk dat het gewoon niet uitmaakt of het water hard of zacht is.

Wat is een papel?

Dit:

papel
papel

(hoewel ze meestal kleiner zijn.)

LDL cholesterol en rosacea

Mensen met rosacea hebben volgens nieuwe onderzoek meer kans op hart en vaatziekten. Uit Turks onderzoek bleek, dat de 60 patienten met rosacea een relatief hoger gehalte LDL cholesterol hadden, in vergelijking met een groep van 60 mensen zonder rosacea.
LDL cholesterol is de “slechte”vorm van cholesterol. Ook bleek de groep met rosacea vaker een familiegeschiedenis te hebben waarin hart en vaatziekten significant vaker voorkwam. Ook bleek dat de mensen met rosacea vaker rookten en relatief meer alcohol dronken. (ik heb zo mijn twijfels bij dit resultaat, alcohol is geen oorzaak van rosacea, het is wel een trigger, lees ook dit verwarrende bericht over roken) De onderzoekers geven aan dat de relatie tussen rosacea en hart en vaatziekten opgehelderd moet worden. In de tussentijd adviseren ze rosacea patienten om goed op hun cholesterol gehalte te letten, vanwege het verhoogde risico.
In een ongerelateerd artikel kwam ik tegen dat HDL cholesterol (het goede cholesterol) juist ontstekingsremmend werkt.
Meer weten over hoe je aan een te hoog LDL cholesterol komt en vooral hoe je er weer af komt? Deze site geeft realistisch advies.
(laat uiteraard wel eerst even door de dokter vaststellen of het cholesterol te hoog is, voordat je je aan allerlei ingewikkelde dieten onderwerpt.
Bron
Duman N, Ersoy Evans S, Atakan N. Rosacea and cardiovascular risk factors: a case control study. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2013 Aug 2. doi: 10.1111/jdv. 12234