Rosacea van de ogen

Rosacea van de ogen, (oculaire rosacea) kan een bedreiging zijn voor het gezichtsvermogen. In de meeste gevallen is oculaire rosacea een (licht) irriterende aandoening, maar in sommige gevallen kan het zonder goede medische zorg voor blijvende schade zorgen, zoals verlies van het gezichtsvermogen. De symptomen zijn: rode waterige ogen, het gevoel hebben dat er iets … Meer lezenRosacea van de ogen

Rosacea en het risico op andere ziekten: we hebben er wat aan.

De recente golf van wetenschappelijke rapporten over een breed scala van aandoeningen die geassocieerd worden met rosacea (comorbiditeit) kan zijn geïnspireerd door soortgelijke bevindingen over een andere huidaandoening, aldus leden van de adviesraad van de NRS (internationale patiëntenvereniging)”Ik geloof dat de recente interesse in het verkennen van rosacea, comorbiditeit en systemische ziekten voort komt uit eerder werk … Meer lezenRosacea en het risico op andere ziekten: we hebben er wat aan.

Subtypes van rosacea

Vormen van rosacea en verloop Er zijn recent 4 subtypes van rosacea omschreven. In het verleden werden deze subtypes omschreven als stadia met de gedachte dat een patient van het ene in het andere stadium terecht komt. Het is niet per definitie zo, dat iedere patient alle stadia doorloopt (*).Er wordt in de recentere wetenschappelijke literatuur … Meer lezenSubtypes van rosacea

PTSS en rosacea

Wetenschappers identificeren verbinding tussen PTSS en Rosacea   PTSS Post-traumatische stress-stoornis (PTSS) kan gepaard gaan met lichamelijke klachten zowel als klachten van mentale aard – met inbegrip van een verhoogd risico op een aandoening die bekend staat als neurogene rosacea. Dit is het resultaat van een onderzoek dat aandacht kreeg  bij de recente jaarlijkse bijeenkomst … Meer lezenPTSS en rosacea

Angst en depressie

Al eerder werd er een relatie gevonden tussen rosacea en de kans op glioom (kanker van de hersenen), diabetes en autoimmuun aandoeningen. En recent ook Parkinson. rosacea: ook meer kans op angststoornis en depressie Omdat uit eerder onderzoek blijkt dat rosacea negatieve gevolgen heeft voor het zelfvertrouwen en voor de “kwaliteit van leven”, hebben onderzoekers … Meer lezenAngst en depressie

Praten over rosacea

Als je rosacea hebt, dan is het heel waarschijnlijk dat anderen opmerkingen maken op een gegeven moment. Hoewel deze soms brutaal of kwetsend kunnen zijn, is het meestal zo dat mensen nieuwsgierig zijn of bezorgd over de opvallende symptomen. De meeste mensen hebben geen idee dat er zoiets bestaat als rosacea. En het is helemaal … Meer lezenPraten over rosacea

Groter risico op Alzheimer en dementie

Nieuw Deens onderzoek heeft vastgesteld dat mensen met rosacea een licht verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van Alzheimer. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De symptomen bestaan uit een achteruitgang van mentale vaardigheden en geheugen, waardoor de dagelijkse activiteiten een opgaven worden. De kans op Alzheimer is groter voor … Meer lezenGroter risico op Alzheimer en dementie

NRS geeft geld voor vijf nieuwe onderzoeken naar rosacea.

De Amerikaanse National Rosacea Society (NRS) geeft geld voor vijf nieuwe onderzoeken naar rosacea. Een onderzoek naar mest cellen en de mogelijke relatie met cathelicidine. De mogelijke rol van cathelicidine en waarom het belangrijk is wordt hier beschreven. Een onderzoek naar de genetische factoren van rosacea. Ze gaan dit doen door middel van tweeling onderzoek. … Meer lezenNRS geeft geld voor vijf nieuwe onderzoeken naar rosacea.

Rosacea in verband gebracht met iets hoger risico op kanker in de hersenen

Recent Deens onderzoek naar een mogelijk verband tussen rosacea en andere ernstige medische aandoeningen ontdekte  een verband tussen de huidaandoening een verhoogde incidentie van glioom. Glioom is  de meest voorkomende vorm van kanker in het centrale zenuwstelsel. “Rosacea kan in verband worden gebracht met een verhoogd risico op glioom, maar het is belangrijk op te … Meer lezenRosacea in verband gebracht met iets hoger risico op kanker in de hersenen