De psychologische impact van rosacea

Uit een recent NRS-onderzoek is gebleken dat de meeste rosacea-patiënten psychologisch worden beïnvloed door de ziekte en het effect ervan op hun uiterlijk, maar behandeling kan de negatieve effecten van rosacea verminderen.

Uit het onderzoek onder 860 rosacea-patiënten bleek dat 86% vanwege hun uiterlijk een verminderd gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen had ervaren. Negenenzeventig procent van de patiënten meldde dat rosacea hun algemene kijk op het leven negatief had beïnvloed. Patiënten met ernstige symptomen rapporteerden aanzienlijk vaker dat ze zowel een negatieve invloed op hun vooruitzichten (93%) als een verminderd zelfbeeld en zelfvertrouwen ervoeren (94%).

Verlegenheid, aangehaald door 82% van de patiënten, was de meest voorkomende negatieve emotie in verband met rosacea. Frustratie en angst werden ook gemeld door een meerderheid van de ondervraagden, respectievelijk bij 74% en 56% van de patiënten. Kleinere percentages patiënten meldden zich ook hulpeloos (40%), depressie (36%), woede (31%) en isolement (28%).

Patiënten reageerden op een aantal verschillende manieren op rosacea-aanvallen: 57% probeerde hun medische toestand aan anderen uit te leggen, 51% ging gewoon door en 45% vermeed persoonlijk contact.

Aan de andere kant zei 71% van de ondervraagde patiënten dat rosacea-therapie hun emotionele welzijn had verbeterd. Interessant is dat patiënten die milde rosacea-symptomen hadden en degenen die ernstige symptomen ervoeren, rosacea-therapie ontdekten dat hun emotionele welzijn in een vergelijkbaar tempo verbeterden. Dit suggereert dat, ongeacht de ernst van uw rosacea-symptomen, medische therapie niet alleen het uiterlijk van uw huid kan helpen verbeteren, maar ook uw psychologische welzijn.

Oculaire rosacea bij vrouwen met een donkere huid

Nieuwe studie vindt hoge mate van oculaire rosacea bij vrouwen met een donkere huid

Het Saudi Journal of Ophthalmology heeft onlangs een studie gepubliceerd over de impact van rosacea op de ogen, bekend als oculaire rosacea, wat gevolgen kan hebben voor zowel artsen als rosacea-patiënten.

De studie richtte zich op 56 vrouwelijke patiënten met de diagnose rosacea in een dermatologische kliniek van de universiteit in Riyadh. Patiënten die deelnamen aan het onderzoek hadden huidtypes variërend van donkerbruine tot zwarte huid. Nadat de diagnose rosacea was gesteld, werden alle 56 patiënten onderzocht door een oogarts (oogarts) die een reeks tests uitvoerde.

De resultaten toonden aan dat 77 procent van de patiënten in het onderzoek last had van oogsymptomen. De meest voorkomende symptomen waren jeuk (77%) en een branderig gevoel (58%). Uit oogonderzoek bleek dat 18 procent van de patiënten ooglidafwijkingen had en 27 procent zichtbare bloedvaten. Veertig procent was positief voor droge ogen en 47 procent leed aan een stoornis in de klieren van de Meibom. Meibom-klieren zijn de olieklieren in de oogleden. Een blokkade kan scheurinstabiliteit en een korrelig, korrelig gevoel veroorzaken.

Onderzoekers vonden geen significante correlatie tussen de ernst van respectievelijk de huid- en oogsymptomen van patiënten, op één kleine uitzondering na. Er werd een correlatie gezien tussen de ernst van inflammatoire rosacea-symptomen, waaronder papels (bultjes) en puistjes (puistjes), en styes op het ooglid.

Eerdere studies naar de prevalentie van oculaire rosacea hebben inconsistente resultaten opgeleverd, maar deze studie suggereert dat oogklachten bij rosacea-patiënten vaker voorkomen dan eerder werd aangenomen. De resultaten laten ook zien dat er geen reden is om aan te nemen dat oculaire rosacea-symptomen minder vaak voorkomen bij patiënten met een donkere huid.

De auteurs van het onderzoek wezen erop dat de meerderheid van de beoordeelde oogsymptomen mild was. Ze zeiden dat dit zou kunnen zijn omdat de gemiddelde leeftijd van de patiënten in het onderzoek 42 jaar oud was, wat vrij jong is voor een patiëntenpopulatie met rosacea. Ze merkten op dat een langere follow-upperiode nodig is om deze waarneming te valideren.

Referentie:

Al-Babeesi AO, Almukhadeb EA, Halawani MR, et al. Manifestations of ocular rosacea in females with dark skin types. Saudi J of Ophthalmology 2019; 33:135-41

Overzicht

Overzicht van alle artikelen op deze website naar onderwerp.

 

Is het wel rosacea? of is het iets anders..

Over alle mogelijke oorzaken van rosacea, en het zijn er veel!

Onderwerp behandeling van rosacea en andere huidaandoeningen

Onderwerp Cosmetica gebruik bij Rosacea

De huidaandoening wordt de laatste tijd veel in verband gebracht met andere ziekten en aandoeningen , meer daarover:

Overige artikelen

Groter risico op Alzheimer en dementie

Nieuw Deens onderzoek heeft vastgesteld dat mensen met rosacea een licht verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van Alzheimer.

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De symptomen bestaan uit een achteruitgang van mentale vaardigheden en geheugen, waardoor de dagelijkse activiteiten een opgaven worden.

De kans op Alzheimer is groter voor vrouwen met rosacea dan mannen en wordt groter na het 60ste levensjaar in vergelijking met mensen zonder rosacea. Het risico bij mannen was weliswaar kleiner dan bij vrouwen, maar nog steeds iets verhoogd ten op zichte van mensen zonder huidaandoening.

De kans op Alzheimer is ondanks de diagnose rosacea nog steeds klein. Het is niet zo, dat wanneer je rosacea hebt dat je dan ook Alzheimer krijgt. Er is geen oorzakelijk verband aangetoond tussen rosacea en Alzheimer. Het onderzoek is gedaan onder de Deense

bevolking. Het is niet bekend of vergelijkbare resultaten gevonden zullen worden onder andere bevolkingsgroepen dan de Deense.

Meer over de link

Er wordt gedacht dat MMP’s en AMP’s betrokken zijn bij het ziekteproces bij Alzheimer en andere types dementie. Deze proteines zijn aanwezig bij alle zoogdieren, maar verhoogde gehaltes zijn mogelijk betrokken bij aandoeningen zoals Parkinson, maar ook Alzheimer en Rosacea. MMP’s en AMP’s spelen een rol in het aangeboren immuunsysteem en cellulaire functies.

Al eerder werd een link gevonden tussen Parkinson en rosacea. Maar er is momenteel een golf van onderzoek naar de link tussen aandoeningen en rosacea, waaronder dus Parkinson, diabetes, MS, coeliakie en meer.

Rosacea en het risico op andere ziekten: we hebben er wat aan.

De recente golf van wetenschappelijke rapporten over een breed scala van aandoeningen die geassocieerd worden met rosacea (comorbiditeit) kan zijn geïnspireerd door soortgelijke bevindingen over een andere huidaandoening, aldus leden van de adviesraad van de NRS (internationale patiëntenvereniging)”Ik geloof dat de recente interesse in het verkennen van rosacea, comorbiditeit en systemische ziekten voort komt uit eerder werk in psoriasis,” zei hij. “Er is bewijs dat psoriasis  niet alleen een huidziekte is, maar een systemische ontsteking heeft interesse gewekt in het verkennen van soortgelijke zaken in andere huidaandoeningen zoals rosacea.”

In de afgelopen maanden bleek dat rosacea vaak samengaat met verhoogde incidentie van een groeiend aantal andere aandoeningen, waaronder potentieel levensbedreigende systemische ziekten zoals coronaire hartziekte, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, diabetes, beroertes en zelfs hersen- en schildklierkanker.

Comorbiditeit zegt alleen iets over het samen voorkomen van ziekten en aandoeningen en niet iets over de oorzaak. Hoewel dergelijke rapporten onnodige zorgen bij sommige personen veroorzaken, zijn ze belangrijk voor artsen voor een verscheidenheid van redenen, met inbegrip van de juiste diagnose en het identificeren van geschikte therapieën
“Artsen moeten zich bewust zijn van een veelheid van individuele gezondheidsproblemen en zorgen voor elk van hun patiënten, en met alle bekende comorbiditeit tussen rosacea en andere aandoeningen kan het nuttig bij onderzoek naar het algemene welzijn van een patiënt,”het is ook belangrijk te onthouden dat sommige ziekten zeer zelden optreden, en dat  deze ontdekkingen  belangrijk zijn in het bevorderen van begrip van de pathogenese van rosacea (ziekteproces) en potentiële therapie opties.”

Voor medische wetenschappers kan comorbiditeit aanwijzingen geven van  de patronen en oorzaken van ziekten. Een recent rapport heeft opgemerkt dat comorbiditeit de vraag oproept of sprake is van een onderliggende gemeenschappelijke oorzaak. Kortom:

“Informatie over het ontstaan van rosacea met andere aandoeningen geeft belangrijke aanwijzingen bij het opsporen van de oorzaken en behandelingen,”  Het is goed mogelijk dat de recente bevindingen zinvolle nieuwe paden van onderzoek blootleggen.

PTSS en rosacea

Wetenschappers identificeren verbinding tussen PTSS en Rosacea

 

PTSS Post-traumatische stress-stoornis (PTSS) kan gepaard gaan met lichamelijke klachten zowel als klachten van mentale aard – met inbegrip van een verhoogd risico op een aandoening die bekend staat als neurogene rosacea. Dit is het resultaat van een onderzoek dat aandacht kreeg  bij de recente jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Dermatology ( AAD) in Amerika.

 

PTSS is een psychische aandoening waarbij de symptomen vaak ontstaan na ervaringen die een persoon ervaart als schokkend, angstaanjagend of gevaarlijk.

Naast psychische klachten zoals  flashbacks, hallucinaties en angst,  kan PTSS worden geassocieerd met lichamelijke aandoeningen, waaronder cardiovasculaire ziekten, ademhalingsproblemen, gastro-intestinale stoornissen, chronische pijn en slaapstoornissen.

 

Beeldvormingsonderzoeken van PTSS hebben een verminderde capaciteit van de hersenen om angstreacties te remmen gevonden, wat kan leiden tot verhoogde reacties in het autonome zenuwstelsel en andere neurale veranderingen.

 

Een groeiend aantal onderzoekers ziet neurogene rosacea als een subset van rosacea die wordt geassocieerd met neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen zoals hoofdpijn, depressie, essentiële tremor en obsessief-compulsieve stoornis. De symptomen zijn meestal gelijk aan suptype 1 rosacea, met een branderig of stekend gevoel in het gezicht. Verder zijn roodheid en blozen de meest voorkomende symptomen. Wetenschappers speculeren dat een  niet goed functionerend  zenuwstelsel de oorzaak kan zijn, maar meer onderzoek is nog steeds nodig om de ware aard van deze mogelijke vorm van de aandoening vast te stellen.

 

De patiënten die deelnamen aan het onderzoek zeiden dat psychologische stress vaak voorafgaat aan de opvlamming van hun rosacea symptomen. Onderzoekers wezen er op dat medicijnen die de stemming verbeteren ook de rosacea minder ernstig maakt.

 

Hoewel PTSS in verband wordt gebrachtmet een hogere prevalentie van neurogene rosacea, is verder onderzoek nodig. (uiteraard)

Angst en depressie

Al eerder werd er een relatie gevonden tussen rosacea en de kans op glioom (kanker van de hersenen), diabetes en autoimmuun aandoeningen. En recent ook Parkinson.

rosacea: ook meer kans op angststoornis en depressie

Omdat uit eerder onderzoek blijkt dat rosacea negatieve gevolgen heeft voor het zelfvertrouwen en voor de “kwaliteit van leven”, hebben onderzoekers bedacht om ook eens uit te zoeken of rosacea leidt tot meer kans op depressie en angststoornissen. Want dat hadden ze eigenlijk nog nooit echt uitvoerig gedaan.

Deense onderzoekers hebben daarom besloten om het eens grondig aan te pakken. Ze hebben maar liefst:

4,632,341 personen meegenomen in het onderzoek, waarvan ongeveer 30000 met milde rosacea en ongeveer 25000 met ernstige rosacea. Zowel milde als ernstige rosacea verhogen de kans op depressie en angststoornissen. Hoe ernstiger de rosacea, hoe meer kans.

http://www.karger.com/Article/Abstract/444082

Praten over rosacea

Als je rosacea hebt, dan is het heel waarschijnlijk dat anderen opmerkingen maken op een gegeven moment. Hoewel deze soms brutaal of kwetsend kunnen zijn, is het meestal zo dat mensen nieuwsgierig zijn of bezorgd over de opvallende symptomen. De meeste mensen hebben geen idee dat er zoiets bestaat als rosacea. En het is helemaal geen slecht idee om ze eens wat voorlichting te geven.Wees proactief: Wanneer je een opvlamming hebt en je symptomen zijn overduidelijk, laat dan niet de enorme roze olifant in de kamer het woord doen. (Die waarvan iedereen doet alsof hij er niet is). Als je zelf het initiatief neemt om mensen de informeren, dan gaan ze ook niet speculeren over de oorzaak van je rode gezicht en pukkels (zoals hygiëne en drank gebruik)Voeg humor toe: Wanneer gepast natuurlijk, doe lichtvoetig over rosacea, bijvoorbeeld als je het bespreekt met iemand die je goed kent. Soms wordt het een beetje een ongemakkelijk gesprek wanneer mensen er niets van af weten en het kan helpen om het bespreekbaar te maken.
Maak je niet te druk: Probeer niet emotioneel te reageren wanneer iemand een opmerking maakt. Mensen weten er niks van, als je het ze uitlegt  zullen ze de volgende keer waarschijnlijk geen opmerking maken.

zelfvertrouwen!. Lichaamstaal valt meer op dan uiterlijk, waar we juist zoveel nadruk opleggen. Als je positief blijft en dat uitstraalt dan valt het veel minder op en dan kijken mensen er niet zo naar. Het blijft lastig.

Je kunt natuurlijk ook gewoon kwetsende dingen terugroepen. Heb ik ook wel eens gedaan. Lucht ook enorm op.

Rosacea van de ogen

Rosacea van de ogen, (oculaire rosacea) kan een bedreiging zijn voor het gezichtsvermogen. In de meeste gevallen is oculaire rosacea een (licht) irriterende aandoening, maar in sommige gevallen kan het zonder goede medische zorg voor blijvende schade zorgen, zoals verlies van het gezichtsvermogen. De symptomen zijn: rode waterige ogen, het gevoel hebben dat er iets in het oog zit. De ogen voelen droog en branderig aan en de oogleden kunnen gezwollen aanvoelen. Uit onderzoek blijkt dat 58% van de rosacea patiënten te maken heeft met oculaire rosacea. Ernstige oculaire rosacea ontstaat wanneer de cornea ontstoken raakt. Dit geeft behoorlijk wat pijn. Wanneer dit het geval is zijn er zwaardere medicijnen nodig. Wanneer er niet behandeld wordt kunnen er littekens ontstaan in het ooglid en ook kan het gezichtsvermogen achteruit gaan. Behandeling van oculaire rosacea bestaat uit het gebruik van warme kompressen op de oogleden, het schoonhouden van de oogleden met een wattenstaafje met babyshampoo. Soms worden medicijnen voorgeschreven om de ogen vochtig te houden. Bij ernstige gevallen wordt ook antibiotica voorgeschreven, zoals doxycycline. Ook voor oculaire rosacea is het belangrijk dat triggers vermeden worden.

update 21-5-2016 Uit recent onderzoek blijkt dat sommige mensen baat hebben bij supplementen met omega 3.

 

NRS geeft geld voor vijf nieuwe onderzoeken naar rosacea.

De Amerikaanse National Rosacea Society (NRS) geeft geld voor vijf nieuwe onderzoeken naar rosacea.

  • Een onderzoek naar mest cellen en de mogelijke relatie met cathelicidine. De mogelijke rol van cathelicidine en waarom het belangrijk is wordt hier beschreven.
  • Een onderzoek naar de genetische factoren van rosacea. Ze gaan dit doen door middel van tweeling onderzoek.
  • Een onderzoek naar de bijdrage van kallikreïne (enzymen die bijdragen aan ontstekingen bij rosacea). Ze gaan specifiek onderzoeken of (en hoe) kallikreïne zorgt voor de activering van cytokines (link naar wikipedia). Cytokines dragen misschien bij aan ziekte activiteit.
  • Analyse van de bacteriën die mogelijk betrokken zijn bij rosacea. Ze gaan ook analyseren of er misschien verschillende soorten bacteriën betrokken zijn bij verschillende subtypes van rosacea.(type 1 en type 2)
  • Het laatste onderzoek is nogal technisch beschreven, maar het komt er op neer dat ze gaan onderzoeken of en hoe het verbeteren van de productie van Betadefensine 2 de hoeveel cathelicidine kan onderdrukken en of dit ook leidt tot minder cathelicidine in de huid.
  • Een ander onderzoek wat genoemd wordt is niet nieuw, maar ze blijven het financieel steunen. Het gaat om het identificeren van cytokines die betrokken zijn bij rosacea van de ogen.

De meeste onderzoeken zijn naar de relatie tussen rosacea en het immuunsysteem. Dit is een veelbelovende lijn van onderzoek. Dat rosacea ook een genetische component heeft wordt eigenlijk al door veel experts verondersteld.