Rosacea en roken

Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid en dat je het niet moet doen, maar wat is nou de relatie tussen roken en rosacea? Heeft roken invloed op de symptomen van rosacea en welke dan? Over de relatie tussen rosacea en roken is niet veel informatie te vinden en de informatie die er is lijkt tegenstrijdig. Een aantal wetenschappelijke onderzoeken noemen roken als trigger of risico factor voor het ontstaan of voortduren van rosacea. Anderen vinden geen verband tussen roken en (de symptomen van) rosacea. Een Brits onderzoek heeft gevonden dat roken een beschermende factor is, dat wil zeggen, mensen die roken hebben minder kans op rosacea. Een feit blijft dat roken een van de belangrijkste oorzaken is van veel hart en vaatziekten. Het is nog steeds onduidelijk of rosacea een vasculaire oorzaak heeft, maar het is goed mogelijk.
Nicotine en rosaceaHet verslavende aan sigaretten is zoals iedereen weet de nicotine, maar er zit nog veel meer in een sigaret. Voor een verbazende lijst kan je terecht op wikipedia.

 

In principe zou je kunnen denken dat roken (nicotine) juist het blozen (flushing) tegengaat. Nicotine zorgt er immers voor dat de bloedvaten zich samenknijpen (vasoconstrictie). Dit zou de roodheid en het blozen moeten tegengaan. Er zijn echter aanwijzingen uit onderzoek dat de activatie van de nicotinereceptoren leidt tot verhoogde intracellulaire calcium. Dit zou volgens de onderzoekers tot reacties van de cellen kunnen leiden en uiteindelijk tot de formatie van nieuwe bloedvaatjes.

 

Kort gezegd: roken (nicotine) kan via een ingewikkeld proces in de cellen leiden tot nieuwe bloedvaatjes en meer bloedvaatjes, wat kan leiden tot meer blozen (flushing) en dus meer roodheid bij rosacea

 

Mijn conclusie

 

Roken is natuurlijk voor iedereen slecht, maar wat betreft de relatie “roken / rosacea” lijkt het naar mijn mening vooral slecht te zijn voor rosacea subtype 1 (erythemateuze teleangiectatische rosacea) omdat roken vooral een invloed heeft op de toename van bloedvaatjes en dus op symptomen als blozen / flushing en roodheid.

** Update december 2020****

Nieuwe berichtgeving over dit onderwerp geeft aan dat roken en rosacea nog steeds een onduidelijke relatie met elkaar hebben.

Maakt roken rosacea erger, of genieten rokers bescherming tegen de ziekte? Twee recente onderzoeken hebben alleen maar bijgedragen aan de tegenstrijdige hoeveelheid onderzoek naar de relatie tussen roken en rosacea.

In een studie gepubliceerd in het Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, analyseerde een onderzoeksteam gegevens van de Taiwan National Health Interview Survey, een volksgezondheidsenquête onder een representatieve steekproef van de Taiwanese bevolking, en de National Health Insurance-database, die heeft zowel demografische als claimgegevens voor 99% van de Taiwanese bevolking

Onderzoekers selecteerden 59.973 deelnemers die nog nooit eerder rosacea-symptomen hadden gehad. De studiegroep bestond uit 73,7% van de patiënten die nooit hadden gerookt, 21,6% van de huidige rokers en 4,7% van de ex-rokers. Aan het einde van de onderzoeksperiode hadden 379 patiënten rosacea ontwikkeld, waaronder 343 niet-rokers, 31 huidige rokers en 5 ex-rokers. De incidentiecijfers / 100.000 persoonsjaren waren 71,86 onder nooit, 21,64 onder huidige en 19,71 onder ex-rokers. De onderzoekers ontdekten dat huidige rokers een significant lager risico hadden om rosacea te ontwikkelen dan degenen die nooit hadden gerookt.

Dit significant lagere risico bleef bestaan ​​wanneer het aantal gerookte sigaretten in aanmerking werd genomen. Onder de huidige rokers hadden degenen die meer dan 15 sigaretten per dag rookten minder kans op rosacea dan degenen die minder dan 15 sigaretten per dag rookten.

Deze resultaten verschillen van een andere recente studie door onderzoekers van het Xiangya Hospital in Changsha, China.2 De studie omvatte 1.180 patiënten met rosacea en 1.008 patiënten zonder rosacea die werden onderzocht door de afdeling dermatologie van het Xiangya Hospital, en keek naar de drink- en rookgewoonten van beide groepen . Uit de studie bleek dat huidige en voormalige rokers 1,76 keer meer kans hadden op rosacea dan degenen die nog nooit hadden gerookt.

Deze tegenstrijdige resultaten dragen bij aan een groeiend aantal onduidelijk bewijs, waaronder een in 2018 gepubliceerde studie waarin een positieve correlatie werd gevonden tussen de ernst van rosacea en het aantal sigaretten dat werd gerookt door patiënten die ooit rookten maar niet meer waren.3 Bovendien , in 2016 rapporteerde de National Rosacea Society over een Turkse studie onder 400 deelnemers die ontdekte dat het aantal rokers significant hoger was bij rosacea-patiënten dan bij patiënten zonder rosacea.4 Ondertussen ontdekte een grootschalige epidemiologische studie uit 2012 in het VK dat rokers met een significant lager risico op rosacea in vergelijking met niet-rokers, terwijl ex-rokers een licht verhoogd risico liepen

Het Turkse onderzoeksteam wees op het angiogene effect van nicotine, dat de productie van bloedvaten kan stimuleren om de ontwikkeling van rosacea te stimuleren. De Taiwanese onderzoekers voerden daarentegen aan dat de ontstekingsremmende effecten van nicotine de ontsteking bij rosacea kunnen onderdrukken. Het Taiwanese onderzoeksteam speculeerde ook dat van roken bekend is dat het de ‘vasoconstrictie van perifere arteriën’ veroorzaakt, wat de vergroting van bloedvaten kan verminderen die gewoonlijk worden geassocieerd met rosacea.

Elke studie suggereert dat er een verband moet zijn tussen rosacea en roken, maar er is meer onderzoek nodig om de aard van de relatie te verduidelijken.

 

Plaats een reactie

achttien − acht =