Rosacea en roken

Iedereen weet dat roken slecht is voor de gezondheid en dat je het niet moet doen, maar wat is nou de relatie tussen roken en rosacea? Heeft roken invloed op de symptomen van rosacea en welke dan?Over de relatie tussen rosacea en roken is niet veel informatie te vinden en de informatie die er is lijkt tegenstrijdig. Een aantal wetenschappelijke onderzoeken noemen roken als trigger of risico factor voor het ontstaan of voortduren van rosacea. Anderen vinden geen verband tussen roken en (de symptomen van) rosacea. Een Brits onderzoek heeft gevonden dat roken een beschermende factor is, dat wil zeggen, mensen die roken hebben minder kans op rosacea. Een feit blijft dat roken een van de belangrijkste oorzaken is van veel hart en vaatziekten. Het is nog steeds onduidelijk of rosacea een vasculaire oorzaak heeft, maar het is goed mogelijk.

Nicotine en rosacea

Het verslavende aan sigaretten is zoals iedereen weet de nicotine, maar er zit nog veel meer in een sigaret. Voor een verbazende lijst kan je terecht op wikipedia.

 

In principe zou je kunnen denken dat roken (nicotine) juist het blozen (flushing) tegengaat. Nicotine zorgt er immers voor dat de bloedvaten zich samenknijpen (vasoconstrictie). Dit zou de roodheid en het blozen moeten tegengaan. Er zijn echter aanwijzingen uit onderzoek dat de activatie van de nicotinereceptoren leidt tot verhoogde intracellulaire calcium. Dit zou volgens de onderzoekers tot reacties van de cellen kunnen leiden en uiteindelijk tot de formatie van nieuwe bloedvaatjes.

 

Kort gezegd: roken (nicotine) kan via een ingewikkeld proces in de cellen leiden tot nieuwe bloedvaatjes en meer bloedvaatjes, wat kan leiden tot meer blozen (flushing) en dus meer roodheid bij rosacea

 

Mijn conclusie

 

Roken is natuurlijk voor iedereen slecht, maar wat betreft de relatie “roken / rosacea” lijkt het naar mijn mening vooral slecht te zijn voor rosacea subtype 1 (erythemateuze teleangiectatische rosacea) omdat roken vooral een invloed heeft op de toename van bloedvaatjes en dus op symptomen als blozen / flushing en roodheid.

Plaats een reactie

5 × 3 =