Rosacea en de darmen

Behandelen van bacteriën in de darmen kan rosacea symptomen verbeteren

In een nieuwsbericht van 29/11/2011 wordt beschreven dat het behandelen van SIBO “small intestinal bacterial overgrowth” met rifaximin (breed spectrum antibioticum) de symptomen van rosacea kan verbeteren. De resultaten van een onderzoek hiernaar werden gepresenteerd op een bijeenkomst van de “American College of Gastroenterology”. Volgens het nieuwsbericht waren er al eerder relaties aangetoond tussen bacteriën in de darmen en huidaandoeningen zoals scleroderma.

 

In het gepresenteerde onderzoek werd bij 63 mensen met rosacea en 60 mensen uit een controle groep een lactulose ademtest afgenomen om vast te stellen of er sprake was van SIBO. De groep mensen met rosacea testte vaker positief dan de controle groep.

Behandeling met rifaximine zorgde er bij een groot aantal mensen voor dat de symptomen van rosacea verbeterden.

De maker van rifaximin, Salix Pharmaceuticals, heeft dit onderzoek financieel ondersteund.

In dit nieuwsbericht lijkt het alsof dit een nieuwe ontdekking is. Het is echter zo dat er al eerder wetenschappelijke artikelen zijn gepubliceerd waarin de link tussen SIBO en rosacea werd beschreven. Zie bijvoorbeeld deze samenvatting uit 2008 (Engels).

Nieuw onderzoek, dat gepubliceerd zal worden in het mei nummer (2013) van “Journal of the American Academy of Dermatology”

toont ook een relatie aan tussen SIBO en rosacea.

De conclusies van dit nieuwe onderzoek waren als volgt:

78% van de mensen die behandeld werden voor SIBO (28 mensen) bereikten remissie van papels en pustels. Ze werden behandeld met rifaximine.Er waren 4 personen met rosacea van de ogen. Zij zagen een significante verbetering van hun symptomen. 18% van de mensen zag geen enkele verbetering van de symptomen.

Overigens werd dit onderzoek betaald door het bedrijf wat het patent heeft op rifaximine.

Meer onderzoek is nodig naar het effect van rifaximine op rosacea. Een groot klinisch onderzoek zal binnenkort starten in Amerika. Het onderzoek richt zich specifiek op type 2 rosacea en rifaximine.

 

Rosacea en IBD (colitis en Crohn)

12-10-2015

Colitis en Crohn zijn chronische inflammatoire darmziekten. Rosacea is een chronische inflammatoire huidaandoening. Er zijn in de wetenschappelijke literatuur casussen beschreven van patienten met zowel rosacea als IBD. Tot op heden was er geen grootschalig onderzoek om te zien of er wellicht een associatie is tussen IBD en rosacea.  Tussen 1991 en 2011 hebben onderzoekers informatie verzameld van zo’n 360 personen met ofwel colitis ulcerosa ofwel de ziekte van Crohn. Er werd deze patienten ook gevraagd of ze een geschiedenis hadden met het gebruik van tetracycline en of ze een diagnose hadden met betrekking tot rosacea. Het bleek dat er een relatie is tussen rosacea en de ziekte van Crohn, maar dat er geen relatie is tussen rosacea en colitis ulcerosa.

Ook bleek uit het onderzoek dat er een relatie was tussen het gebruik van tetracycline en IBD.

Oorzaak en gevolg kunnen niet vastgesteld worden naar aanleiding van een onderzoek als dit. Wellicht wordt er meer onderzoek gedaan naar de richting van deze relatie.

Plaats een reactie

5 × 1 =